Maksatko palkkaa? Palkka.fi lähettää ilmoitukset suoraan tulorekisteriin

Uutinen, 26.3.2019

Maksuttoman Palkka.fi-palvelun avulla voit hoitaa palkan laskemisen sekä ilmoitukset tulorekisteriin. Palvelun kautta voi hakea myös kotitalousvähennyksen.

Kotitalous palkanmaksajana

Jos maksat palkkaa, sinun on hoidettava myös työnantajalle kuuluvat velvollisuudet. Tiedot palkoista ja ansiotuloista on ilmoitettava aina tulorekisteriin, euromääräistä alarajaa ei ole. Jos et kuulu työnantajarekisteriin, sinun on ilmoitettava tulorekisteriin maksamasi palkat palkanmaksupäivästä seuraavan kuukauden 5. päivä.

Jos käytät palkanmaksuun Palkka.fi-palvelua, sinun ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin mitään erikseen. Voit laskea palvelussa työntekijän palkan sivukuluineen ja hakea myös kotitalousvähennystä maksamistasi palkoista. Tiedot siirtyvät suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen. Lisäksi saat palvelusta työntekijän palkkalaskelman. Palkka.fi arkistoi kaikki tiedot 11 vuoden ajaksi.

Yritys palkanmaksajana

Yrityksen on ilmoitettava maksetut palkat tulorekisteriin aina 5 päivän kuluessa palkanmaksusta. Jos käytät Palkka.fi:tä palkanmaksuun ja haluat, että palvelu hoitaa ilmoitukset yrityksesi puolesta automaattisesti tulorekisteriin, varmista, että olet valinnut automaattisen ilmoitusliikenteen.

Voit myös halutessasi itse muodostaa ilmoitukset jokaisen palkanlaskennan jälkeen ja lähettää ne palvelun kautta. Muista silloin lähettää aina kuukauden vaihteessa myös työnantajan erillisilmoitus, jolla ilmoitetaan maksetut sairausvakuutusmaksut.

Voit valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan työnantajan velvollisuudet puolestasi

Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa  sinun on mahdollista valtuuttaa toinen henkilö tai yritys hoitamaan palkanlaskenta ja tulorekisteri-ilmoitukset Palkka.fi-palvelussa. Vaihtoehtoisesti myös esimerkiksi tilitoimisto tai kirjanpitäjä voi pyytää sinulta valtuutta hoitaa yrityksesi palkanlaskentaa Palkka.fi:ssä. Kun olet hyväksynyt valtuutuksen, se astuu voimaan heti. Valtuutetulla on sen jälkeen oikeudet hoitaa asioita Palkka.fi:ssä.

Anna valtuus

  • Kirjaudu Suomi.fi:n Valtuudet-palveluun > lisää uusi valtuus > anna valtuus.
  • Lisää valtuutetun henkilön tai yrityksen tiedot ja siirry valitsemaan valtuutuksen sisältö.
  • Valitse valtuus Palkkatietojen käsittely. Valtuudella voi hoitaa kaikkia asioita Palkka.fi-palvelussa. Siirry vahvistamaan valtuus.
  • Vahvista valtuus > uusi valtuus on nyt annettu.
  • Valtuus on heti voimassa ja valtuutettu voi heti kirjautua Palkka.fi-palveluun.

Lue lisää: Palkka.fi ja tulorekisteri