Katso-palvelu käytössä Verohallinnossa vielä vuoden 2020 aikana

Uutinen, 11.6.2019

Katso-tunnistautumista ja -valtuuksia voi käyttää Verohallinnon palveluissa vuoden 2020 aikana. Katso-palvelun alasajo siirtyy aiemmin ilmoitetusta vuoden 2019 lopusta. Aiemmat Katso-palvelussa tehdyt valtuudet ja Katso-tunnisteet ovat käytössä vuoden 2020 aikana.

Kaikki asiakasryhmät eivät voi vielä valtuuttaa itsepalveluna Suomi.fi-palvelun avulla. Tällaisia asiakasryhmiä ovat esimerkiksi julkiset organisaatiot, yhdistykset sekä ulkomaalaiset yritykset ja yksityishenkilöt. Asiakasryhmät siirtyvät itsepalveluna Katson käytöstä Suomi.fi-valtuuksien käyttäjiksi porrastetusti vuosien 2019 ja 2020 aikana. Poikkeustapauksissa Verohallinto voi siirtää valtuuden asiakkaan valtuushakemuksen perusteella. Verohallinto tiedottaa eri asiakasryhmien siirtymisestä tarkemmin lähitulevaisuudessa.

Lähes kaikki asiakasryhmät, jotka on jo rekisteröity YTJ- tai kaupparekisteriin, voivat hoitaa veroasioita jo nyt Suomi.fi-valtuuksilla. Verohallinto suosittelee Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoa. Esimerkiksi aloittavan yrittäjän ei kannata enää ottaa käyttöön Katso-tunnistetta. Sen sijaan hänen kannattaa antaa kirjanpitäjälle veroasioiden hoito -valtuus, jonka avulla kirjanpitäjä voi asioida OmaVerossa. Valtuuden voi antaa Suomi.fi-palvelussa, jonne voi tunnistautua esimerkiksi omilla pankkitunnuksilla.

Veroasioiden hoitamiseen on tällä hetkellä käytössä kaksi Suomi.fi-valtuutta: veroasioiden hoito ja veroilmoittaminen. Tulorekisteriasioiden hoitamiseen on eri valtuudet.

Yksityishenkilöt voivat ottaa Suomi.fi-valtuudet käyttöön halutessaan

Yksityishenkilöt voivat halutessaan valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan asioita puolestaan Suomi.fi-valtuuksissa. Alaikäisen lapsen veroasioita voi hoitaa OmaVerossa automaattisesti.

Suomi.fi-valtuuksia kehitetään jatkuvasti. Palveluun on tulossa virkailijatoiminto, joka mahdollistaa muun muassa sähköisen valtuuttamisen ja toisen puolesta asioinnin henkilöille tai tahoille, joille se ei tällä hetkellä ole mahdollista. Lakimuutoksen jälkeen esimerkiksi henkilöt, joilla ei ole käytössä sähköistä tunnistautumisvälinettä, voivat valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hoitamaan veroasioita puolestaan.

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksien käytöstä Verohallinnon palveluissa:

Muiden viranomaisten asiointipalveluista ja siirtymisestä Katso-palvelusta Suomi.fi-palveluun voi lukea kunkin viranomaisen omilta sivustoilta.

Uutista on päivitetty 27.6.2019 klo 11.15 (lisätty viittaus muiden viranomaisten asiointipalveluihin)