Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen mm. lähdeverolain muutoksesta

Uutinen, 15.4.2019

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen muuttaa rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annettua lakia, verotusmenettelystä annettua lakia, ennakkoperintälakia sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia.

Lait astuvat voimaan 1.1.2021. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran osinkoon, joka maksetaan 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Lakia ennakkoperintälain muuttamisesta sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 1.1.2020 tai sen jälkeen. Suomessa asuvan verovelvollisen hallintarekisteröidyistä osakkeista saamasta osingosta toimitetaan 50 prosentin ennakonpidätys, jos verovelvollisen loppusaajatietoja ei anneta.

Lakimuutoksen myötä nykyinen ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri ja siihen kytköksissä oleva lähdeverolain 10 b §:n mukainen yksinkertaistettu menettely poistuvat. Jatkossa verosopimuksen mukaisen verokohtelun myöntäminen osinkoa maksettaessa edellyttää, että  

  • osingonsaaja on tunnistettu 
  • osingonsaajan yksilöintitiedot toimitetaan Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

Lakimuutoksella mahdollistetaan OECD:n TRACE -mallin mukainen menettely, josta Verohallinto antaa tarkemmat ohjeet.

Verohallinto tiedottaa lakimuutoksesta uudella Finanssiala -sivustollaan. Sivuston sisältöä päivitetään jatkuvasti. Sivustolla on tarkempaa tietoa lakimuutoksen vaikutuksista sekä lisätietoa siitä, miten voit olla Verohallintoon yhteydessä lakimuutokseen liittyen.