Avainhenkilöltä voidaan periä lähdeveroa 32 % vuodesta 2020 alkaen

Uutinen, 19.12.2019

Verohallinto on julkaissut uuden kannanoton koskien avainhenkilöltä perittävää lähdeveroa vuonna 2020. Ulkomailta tulevalta Suomessa yleisesti verovelvolliselta palkansaajalta (avainhenkilö) perittävä lähdevero alenee vuodesta 2020 alkaen 35 prosentista 32 prosenttiin. Aikaisemmin myönnetyt avainhenkilön verokortit voivat olla voimassa edelleen vuonna 2020.

Kannanoton mukaan työnantaja voi oma-aloitteisesti periä avainhenkilön lähdeveroa 32 %, vaikka aikaisemmin myönnetylle verokortille olisi merkitty lähdeveroprosentiksi 35 %. Palkansaajan ei siten tarvitse hakea uutta avainhenkilön verokorttia lain muutoksen johdosta, jos olosuhteet säilyvät samoina kuin alkuperäisellä hakemuksella on esitetty.

Avainhenkilönä pidetään palkansaajaa, joka työskentelee Suomessa erityisasiantuntemusta vaativissa tehtävissä, ja jonka Suomessa työskentely täyttää muutkin ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain mukaiset edellytykset.

Huom. Rajoitetusti verovelvolliselta henkilöltä perittävä lähdeveroprosentti on edelleen 35 % myös vuonna 2020. Tällä kannanotolla ei ole vaikutusta rajoitetusti verovelvolliselta perittävään lähdeveron määrään.

Lue lisää kannanotosta Avainhenkilöltä perittävä lähdevero vuodesta 2020 alkaen.