Asunto-osakeyhtiö, anna veroilmoitus jatkossa myös tappiovuodelta

Uutinen, 1.3.2019

Asunto- ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön kannattaa jatkossa antaa veroilmoitus myös silloin, kun tilikausi on tappiollinen. Tähän on kolme syytä:

  • Yhtiön tappiot saadaan näin Verohallinnon järjestelmiin ja ne tulevat automaattisesti huomioitua, jos yhtiölle jonain vuonna tulee verotettavaa tuloa.
  • Vanhojen vuosien tilinpäätöksiä ei voi enää verovuodesta 2018 alkaen ilmoittaa veroilmoituksen liitteenä.
  • Jos yhtiöllä on vanhoja tappioita, joita ei ole tappiovuoden veroilmoituksella ilmoitettu, yhtiön pitää hakea muutosta verotukseensa oikaisuvaatimuksella.

Asunto- ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön veroilmoitus annetaan sähköisesti:

Lisätietoa veroilmoituksen antamisesta: Veroilmoitus sähköisesti – asunto- ja kiinteistöyhteisö.

Verotuksen päättyminen ja oikaisun hakeminen

Verotuksen päättymispäivä on merkitty verotuspäätökseen. Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta sen jälkeen, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on loppunut.

Verotuksen päättymisen jälkeen muutosta verotukseen haetaan oikaisuvaatimuksella.