Arvonlisäveron ilmoittamista kehitetään − osallistu uuden arvonlisäveroilmoituksen kehittämiseen

Uutinen, 4.10.2019

Verohallinto jatkaa arvonlisäveroilmoittamisen kehittämistä. Kehittämisen tavoitteina ovat alv-ilmoituksen tietosisällön kokonaisuudistus sekä yritysten toiminnassa syntyvän sähköisen taloustiedon nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. Verohallinto on päättänyt päivittää nykyistä arvonlisäveroilmoitusta.

Uusi arvonlisäveroilmoitus käyttöön 2022
Uusi ilmoitus on nykyistä tasapainoisempi ja loogisempi. Ilmoituksen sisältöä tarkennetaan varsinkin arvonlisäverotuksen erityiskysymysten osalta. Uudistuksella voidaan vähentää asiakkailta nykyisin pyydettäviä lisäselvityksiä.

Uusi ilmoitusluonnos on valmisteltu yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kevään 2019 aikana. Edelleen jatkuvan yhteistyön tavoitteena on varmistaa, että ilmoittajien hallinnollinen taakka ei kasva suunniteltavista muutoksista johtuen. Tavoitteena on, että uuden arvonlisäveroilmoituksen tietosisällöistä tehdään päätös joulukuussa 2019 nyt esiteltävän ilmoitusluonnoksen pohjalta.

Arvonlisäveron raportoinnin laajentamisesta koskemaan lasku- ja kuittitietoja tehdään päätöksiä seuraavan kerran keväällä 2020.

Tietosisällöistä keskustellaan asiakastilaisuudessa
Torstaina 24. lokakuuta klo 13 - 15.30 järjestetään asiakastilaisuus pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tilitoimistoille. Tilaisuudessa keskustellaan arvonlisäveroilmoituksen ehdotetusta tietosisällöstä. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä Vallilan Verotalolla Helsingissä tai Skypen välityksellä.

Voit ilmoittautua tilaisuuteen 21.10.2019 mennessä. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Tilaisuuden materiaalit julkaistaan arvonlisäveroraportoinnin tulevaisuutta koskevalla vero.fi-sivulla tilaisuuden jälkeen https://www.vero.fi/alv-raportoinnin-tulevaisuus.

Uusi arvonlisäveroilmoitus lähtee ulkoiselle lausuntokierrokselle Verohallinnon normaalien lausuntomenettelyjen mukaisesti lokakuun alussa.