Alv-ilmoituksen uuden tietosisällön selvittämistä jatketaan

Uutinen, 27.11.2019

Verohallinto suunnittelee parhaillaan arvonlisäveron raportoinnin kehittämistä. Ehdotus uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa toteutettavasta laajennetusta alv-ilmoituksesta on ollut äskettäin kommentoitavana eri sidosryhmillä ja asiakkailla. Nyt ilmoitusluonnosta tarkastellaan saadun palautteen perusteella.

Olemme kertoneet aiemmin, että Verohallinnon tavoitteena on tehdä päätös uudesta alv-ilmoituksen tietosisällöstä vuoden 2019 loppuun mennessä. Jatkamme kuitenkin uudistuvan alv-ilmoituksen tietosisällön selvittämistä, sillä tarvitsemme vielä yksityiskohtaisempaa tietoa mahdollisista uudistukseen liittyvistä muutoksista, kustannuksista tai haasteista. Viestimme lisää, kun selvityksen tekeminen etenee.

Tarkoituksena kuitenkin on, että koko alv-raportointiin liittyvän uudistuksen laajuus saadaan kuvattua riittävällä tarkkuudella kesään 2020 mennessä, joka on puolitoista vuotta ennen muutoksen ensimmäisen vaiheen eli laajemman alv-ilmoituksen suunniteltua käyttöönottoa vuonna 2022. Uudistuksen mahdollinen toinen vaihe on sähköisen lasku- ja kuittikohtaisen tiedon kerääminen, jonka aikataulu on sidoksissa hallitusohjelmassa tavoiteltuun sähköisen laskun ja kuitin käyttöönottoon.

Yhteinen kehittämistyö asiakkaiden kanssa on yksi Verohallinnon strategisista tavoitteista

Luonnos uudesta alv-ilmoituksesta on ollut hiljattain kommentoivana useilla Verohallinnon eri sidosryhmillä, kuten elinkeinoelämän etujärjestöillä. Lisäksi asiakkailta on kerätty kommentteja ja näkemyksiä Webropol-kyselyllä, joka poiki yli sata vastausta. Kommentteja ja palautteita käydään parhaillaan läpi ja niiden pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia ilmoitusluonnokseen.

Yhteinen kehittämistyö asiakkaiden kanssa on yksi Verohallinnon strategisista tavoitteista. Alv-ilmoituksen tietosisältöä on jo aiemmin muokattu asiakkailta saadun palautteen ja kehitysehdotusten perusteella. – Kaikki asiakkailta ja sidosryhmiltä saamamme palaute on tärkeää ja hyödyllistä, sillä sen avulla voimme miettiä ja suunnitella sitä, millainen ilmoituksen tietosisältö palvelisi heitä parhaalla tavalla, kiittelee alv-ilmoittamisen uudistusprojektissa asiakasyhteistyöstä vastaava Jenni Similä. – Alv-ilmoituksen ja raportoinnin kehittämistä tarvitaan myös siksi, että kattavampien ja laajempien tietojen avulla varmistetaan oikeamääräinen verokertymä tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa sekä reilu pelikenttä yrityksille verovalvonnan tehostuessa, Similä muistuttaa.

Lisätietoa muutoksista: