Öljyjätemaksusta luovutaan 1.1.2020 - asiakkaalle ei toimenpiteitä

Uutinen, 22.11.2019

Öljyjätemaksun keräämisestä luovutaan 1.1.2020, koska ympäristöministeriön ja yksittäisien toimijoiden välisestä sopimusperusteisesta öljyjätehuollon järjestämisestä on siirrytty markkinaehtoisesti toimivaan öljyjätehuoltoon. Öljyjätemaksusta annettu laki kumotaan samalla tarpeettomana. Avustuksia öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin voidaan maksaa vuoden 2021 loppuun.

Valmisteveroluvat päättyvät viranomaisaloitteisesti ilman asiakkaan toimenpiteitä

Verohallinto lakkauttaa öljyjätemaksuihin liittyvät valmisteveroluvat. Tästä ei tule luvanhaltijalle erillistä päätöstä. Asiakkaan ei siis tarvitse tehdä mitään.

Joulukuun 2019 veroilmoitus annetaan vielä normaalisti 18.1.2020 mennessä.

Jos lupa koskee myös muita kuin öljyjätemaksun alaisia tuotteita, esimerkiksi nestemäisiä polttoaineita, niihin liittyvät luvat säilyvät ennallaan.

Jos asiakas on asettanut öljyjätemaksun valmisteverolupaan liittyvän vakuuden, Verohallinto palauttaa sen tammikuun 2020 aikana. Tämäkään ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä.

Lisätietoja:

  • Vakuuksiin liittyviin kysymyksiin sähköpostilla vakuudet@vero.fi tai Veronkantoyksikkö, Maria Pakarinen ja Maarit Anttila, p. 029 512 000 (Verohallinnon vaihde)
  • tai valmisteverotuksen palvelunumerosta 029 497 154.