Kaupan mehustuskone ja smoothiebaari: juomien valmistajan pitää maksaa virvoitusjuomavero

Uutinen, 10.9.2018

Juomien valmistajan pitää maksaa kaupan myymälätiloissa valmistetusta mehusta ja smoothiesta virvoitusjuomaveroa, jos tuotettu määrä on yli 50 000 litraa kalenterivuodessa. Jos määrä on vähemmän ja yritys on oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista saman toimialan valmistajista, sen ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa. Yrityksen pitää tällöin tehdä pientuottajailmoitus Verohallinnolle.

Kaupan mehustuskoneella valmistettu juoma on verollista

Kaupan, jonka myymälätiloissa on mehustuskone, pitää maksaa virvoitusjuomaveroa myymälätilassa valmistetusta mehusta. Kun mehu puristetaan mehustuskoneella tuoreista hedelmistä, valmiin tuotteen tullinimike on 2009. Tuote on virvoitusjuomaveron alainen.

Mehusta on maksettava valmisteveroa, jos valmistajan mehustuskoneella tai muulla tavalla tuottama juomamäärä on yli 50 000 litraa kalenterivuodessa. Valmistajana pidetään yritystä, jonka omistamilla tai vuokraamilla laitteilla ja tuotteista mehu valmistetaan.

Shop in shop -konsepti ja smoothiet

Kyseessä on ns. shop in shop -konsepti, silloin kun

  • kaupan myymälätiloissa toimii smoothiebaari
  • kaupan myymälätiloissa toimivassa smoothiebaarissa myytävä smoothie on tarkoitettu juotavaksi heti oston jälkeen
  • kauppa ja smoothiebaari ovat eri yrityksiä ja toimivat eri Y-tunnuksilla.

Yritykset saattavat jakaa esim. siivous-, jätehuolto- ja kuljetuskustannukset. Smoothiebaari voi hankkia tarvitsemiaan raaka-aineita kaupasta, jonka sisällä se toimii. Kauppa ja yritys saattavat tehdä tiivistäkin yhteistyötä.

Smoothien tullinimike on 2202, joten tuotteesta on maksettava virvoitusjuomavero. Kun juomat on tarkoitettu juotavaksi heti oston jälkeen, juomapakkausveroa ei tarvitse maksaa.

Jos smoothiebaaria pitävän yrityksen virvoitusjuomien tuotantomäärä ylittää 50 000 litraa kalenterivuodessa, on yrityksen tuotteista aina maksettava virvoitusjuomaveroa.

Minkälainen yritys on pientuottaja?

Yritys on virvoitusjuomien pientuottaja, jos

  • tuotettu juomamäärä on alle 50 000 litraa kalenterivuodessa
  • yritys on oikeudellisesti ja taloudellisesti riippumaton muista saman toimialan valmistajista.

Pientuottajan ei tarvitse maksaa virvoitusjuomaveroa.

Yrityksen pitää tällöin tehdä pientuottajailmoitus Verohallinnolle. Verovelvollisuutta ja yrityksen tuotantomäärää tarkastellaan Y-tunnustasolla. Jos saman Y-tunnuksen alla toimii useita kauppiaita, lasketaan kaupoissa tuotettujen mehujen ja yrityksen mahdollisesti muualla tuottamien virvoitusjuomien määrät yhteen arvioitaessa sitä, onko kyseessä pientuottaja.

Verohallinto julkaisee syksyllä 2018 päivitetyn ohjeen virvoitusjuomaverosta.