Työnantajan ja työntekijän vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksuprosentit

Uutinen, 28.12.2018

Työnantajan ja työntekijän vuoden 2019 sosiaalivakuutusmaksuprosentit

Työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu. Työnantaja perii työntekijän osuuden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta palkanmaksun yhteydessä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työnantajan sairausvakuutusmaksu

vuonna 2019 maksetuista palkoista on 0,77 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaalle eikä 68 vuotta täyttäneelle maksetuista palkoista.

2. a) Työeläkevakuutusmaksu (TyEL)

Työnantajan maksuun vaikuttavat muun muassa tilapäiset maksun alennukset sekä asiakashyvitys. Työeläkemaksut koskevat 17–67-vuotiaita työntekijöitä.

Sopimustyönantajan työeläkevakuutusmaksu on keskimäärin 17,35 %.

2. b) Merimieseläkevakuutusmaksu (MEL)

 • Työnantajan osuus 12,8 %

3. Tapaturmavakuutusmaksu

Pakollisen tapaturmavakuutuksen maksu vaihtelee toimiala- ja yrityskohtaisesti. Maksu määräytyy palkkojen ja työn tapaturmariskin mukaan.

4. Työttömyysvakuutusmaksu

Työttömyysvakuutusmaksu koskee 17–64-vuotiaita työntekijöitä.

 • 2 086 500 euron palkkasummaan asti 0,50 %
 • palkkasummasta, joka ylittää 2 086 500 euroa 2,05 %
 • osaomistajan maksu (palkkojen määrästä riippumatta) 0,50 %

5. Ryhmähenkivakuutusmaksu

Maksu vaihtelee yhtiöittäin.

Työntekijän sosiaalivakuutusmaksut (prosenttia palkasta)

1. Työeläkevakuutusmaksu ja merimieseläkevakuutusmaksu

 • työntekijän osuus, 17–52-vuotiaat 6,75 %
 • työntekijän osuus, 53–62-vuotiaat 8,25 %
 • työntekijän osuus 63–67-vuotiaat 6,75 %

2. Työttömyysvakuutusmaksu

 • työntekijän osuus 1,50 %
 • osaomistajan osuus 0,78 %

3. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Maksu sisältyy verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, eikä sitä pidätetä erikseen palkasta.

 • päivärahamaksu on 0,00 %, jos tulot ovat alle 14 282 euroa. Muuten maksu on 1,54 %.
 • sairaanhoitomaksu on 0,00 % palkka ja työtuloista.