Tulorekisteri käyttöön 1.1.2019: muistilista palkkatietojen ilmoittajalle

Uutinen, 13.12.2018

Tulorekisterin käyttöönotto muuttaa palkkatietojen ilmoittamista 1.1.2019 alkaen. Olemme koonneet muistilistan helpottamaan vuodenvaihteen jälkeistä ilmoittamista.

Ilmoita palkkatiedot 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin sähköisesti

  • Ilmoita tiedot 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetuista palkoista palkkatietoilmoituksella tulorekisteriin 5 päivän kuluessa palkanmaksusta.
  • Ilmoita työnantajan sairausvakuutusmaksut ja niistä tehtävät vähennykset työnantajan erillisilmoituksella kuukausittain viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä.

Palkka.fi-palvelusta tiedot välittyvät suoraan tulorekisteriin, eikä erillistä tulorekisteri-ilmoitusta tarvita. Palkka.fi on maksuton.

Ilmoita vuonna 2018 maksetut palkat ja työnantajasuoritukset Verohallintoon

  • Ilmoita työnantajasuoritukset joulukuulta 2018 Verohallintoon viimeistään 12.1.2019.
  • Jos toimit pidennetyssä verokaudessa, ilmoita työnantajasuoritukset loka-joulukuulta 2018 Verohallintoon viimeistään 12.2.2019.
  • Muista antaa Verohallinnolle vuosi-ilmoitus vuonna 2018 maksetuista palkoista. Anna vuosi-ilmoitus sähköisesti viimeistään 4.2.2019 (paperilla viimeistään 31.1.2019).

Ilmoita tiedot Verohallintoon sähköisesti esimerkiksi OmaVerossa.

Tulorekisteriin ilmoitetut palkkatiedot näkyvät OmaVerossa

Ennakonpidätyksenalaisten palkkojen sekä työnantajasuoritusten yhteismäärät näkyvät OmaVerossa aina verokautta seuraavan kuun 7. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Esimerkiksi tammikuussa 2019 tulorekisteriin ilmoitetut tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 7.2.2019. Pidennetyssä verokaudessa toimivilla tiedot näkyvät ensimmäisen kerran 8.4.2019.

Tulorekisteri ei vaikuta työnantajasuoritusten maksamiseen. Maksamisen määräpäivä säilyy ennallaan 12. päivänä.

Lue lisää

Mihin otan yhteyttä tulorekisteriin liittyvissä asioissa?

Ota yhteyttä Verohallintoon, jos kysymys koskee esimerkiksi sitä, onko jokin tulo veronalainen, pitääkö suorituksesta toimittaa ennakonpidätys tai maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Ota yhteyttä Tulorekisteriyksikköön (tulorekisteri.fi), jos kysymys koskee yleistä tulorekisteriin ilmoittamista, sähköistä asiointipalvelua tai esimerkiksi sitä, miten palkkahallinnon palkkalajit kohdennetaan tulorekisterissä käytössä oleviin tulolajeihin.