KHO: Arvonlisäverottomien terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen edelleen myynti arvonlisäverotonta

Uutinen, 29.1.2018

Korkein hallinto-oikeus antoi 19.12.2017 päätöksen (KHO 2017:192), jossa oli kyse näöntarkastuspalvelujen edelleen myynnistä. Optikkoliikkeiden palveluksessa olevat optikot suorittivat näöntarkastuspalveluja, jotka optikkoliikkeet myivät A Oy:lle, joka myi ne edelleen loppuasiakkaille. Optikkoliikkeillä oli yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukainen lupa ja näöntarkastuspalvelun suorittajat olivat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä. A Oy:llä ei ollut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa. Päätöksessä oli kyse A Oy:n edelleen myymän näöntarkastuspalvelun arvonlisäverokäsittelystä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen arvonlisäverottomuuden edellytykset koskevat palvelun sisältöä ja toiminnan harjoittajaa. Päätöksessä oli kyse laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden suorittamista näöntarkastuspalveluista, joten palvelut olivat sisällöltään arvonlisäverottomia terveyden- ja sairaanhoitopalveluja. Palvelut tuottavilla toiminnan harjoittajilla eli optikkoliikkeillä oli yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukainen lupa, joten myös toiminnan harjoittajaa koskevat arvonlisäverottomuuden edellytykset täyttyivät. Kun A Oy myi optikkoliikkeiltä ostamiaan edellä kuvattuja näöntarkastuspalveluja edelleen, oli myös A Oy:n edelleen myynti arvonlisäveroton, vaikka A Oy:llä ei ollut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa.

Päätös muuttaa verotuskäytäntöä. Jatkossa terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen edelleen myynti on arvonlisäverotonta, vaikka edelleen myyjällä ei olekaan yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa, kun edelleen myyty palvelu on sisällöltään arvonlisäveroton terveyden- ja sairaanhoitopalvelu ja palvelut tuottavalla toiminnan harjoittajalla on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukainen lupa tai toiminnan harjoittaja on merkitty itsenäisenä terveydenhuollon ammatinharjoittajana yksityisten palvelujen antajien rekisteriin (Valveri).

Jos terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen edelleen myyjä on käsitellyt arvonlisäverottomien terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myynnin arvonlisäverollisena, myyjä voi oikaista aiheettomasti suorittamansa arvonlisäveron korvaavalla arvonlisäveroilmoituksella. Kun myyntiin on sovellettu laskunantovelvollisuutta, ostajalle annettu virheellinen arvonlisäveron sisältämä lasku tulee oikaista antamalla ostajalle uusi arvonlisäveroton lasku. Arvonlisäverottomien terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen edelleen myyntiin kohdistuvien hankintojen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen.