Arvonlisäverotuksen raportointia kehitetään − yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa jatkuu

Uutinen, 17.12.2018

Verohallinto haluaa kehittää arvonlisäverotuksen raportointia hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia myös alv-tietojen keräämisessä. Raportoinnin uudistaminen on osa laajempaa taloushallinnon kehitystyötä, jota tehdään sekä Suomessa että pohjoismaisessa yhteistyössä. Alv-raportoinnin uudistamisesta keskustellaan parhaillaan sidosryhmien ja etujärjestöjen kanssa.

Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ovat mukana pohjoismaisessa Nordic Smart Goverment - yhteistyössä. Siinä visiona on yhtenäinen digitaalinen liiketoiminta-alue, jossa yritysten tieto liikkuu automaattisesti, turvallisesti ja reaaliaikaisesti. Alv-ilmoittamisen kehittämiseen liittyen Verohallinto tekee yhteistyötä myös Teknologiateollisuus ry:n vetämän reaaliaikaisen talouden edistämishankkeen kanssa.

Verohallinto selvittää parhaillaan arvonlisäveron raportoinnin tietotarpeita. Tähän liittyen Verohallinto järjestää 23.1.2019 tilaisuuden, jossa keskustellaan yrittäjien etujärjestöjen kanssa arvonlisäveroilmoittamisen tulevaisuuden tietosisällöstä. Alkuvuodesta järjestetään tilaisuus myös yritysten ja tilitoimistojen edustajille. Jos olet kiinnostunut osallistumaan tilaisuuteen, voit ennakkoilmoittautua 11.1.2019 mennessä. Toivomme mukaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

"Erilaiset selvitykset ja keskustelut ovat tärkeitä, että asiasta saadaan mahdollisimman hyvä kokonaiskuva. Näiden pohjalta löydetään varmasti optimaalinen ratkaisu, joka hyödyttää yrityksiä, mutta samalla tuottaa Verohallinnolle sen tehtävän hoitamisen kannalta tarvittavat tiedot", sanoo valvontapäällikkö Sanna Esterinen.

Raportoinnin kehittäminen on ollut aiheena myös Verohallinnon pitämissä tilitoimistoraadeissa, joissa on mukana noin 60 tilitoimistoa eri puolilta maata. "Alv-ilmoittaminen on usein tilitoimistojen harteilla. Luonnollisesti meidän on keskusteltava laajasti kirjanpitäjien kanssa ja otettava huomioon muun muassa heidän käyttämänsä ohjelmistot, jotta alv-ilmoittamista on mahdollista uudistaa ilman että hallinnollinen taakka kasvaa", sanoo taloushallintoalan asiakkuusvastaava Juha Kartano.

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä hallituksen esitys laiksi hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (HE 256/2018). Tässä ns. verkkolaskulaissa hankintayksiköt velvoitettaisiin julkisissa hankinnoissa ottamaan vastaan ja käsittelemään sähköisiä laskuja, jotka noudattavat uutta eurooppalaista standardia. Esityksen mukaan myös elinkeinonharjoittajilla olisi oikeus saada halutessaan sähköinen lasku. "Sähköisen laskutuksen yleistyminen on askel digitaalisen taloushallinnon suuntaan ja edistäisi myös alv-ilmoittamisen kehittämistä tulevaisuudessa",  toteaa valvontapäällikkö Sanna Esterinen.