Korkeimman hallinto-oikeuden päätös jalkojenhoitopalvelun arvonlisäverotuksesta

Uutinen, 6.3.2017

Korkein hallinto-oikeus antoi 28.2.2017 päätöksen jalkojenhoitopalvelun arvonlisäverotuksesta (KHO:2017:29). Päätöksessä oli kyse apuhoitajasta, joka oli suorittanut lisäkoulutuksena jalkojenhoidon ammattitutkinnon sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa. Päätöksen mukaan apuhoitajan antama jalkojenhoito oli arvonlisäverotonta myös silloin, kun potilas tuli hoitoon ilman lääkärin määräystä tai lähetettä. Päätös muutti verotuskäytäntöä ja sitä voidaan soveltaa myös takautuvasti.

Jatkossa seuraavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden antama jalkojenhoito on arvonlisäverotonta:

  • jalkaterapeutti
  • jalkojenhoitaja
  • jalkojenhoidon koulutusohjelman tai osaamisalan opinnot suorittanut lähihoitaja
  • sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitoksessa jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut terveydenhuollon ammattihenkilö (esimerkiksi apuhoitaja, perushoitaja, lähihoitaja tai sairaanhoitaja).

Arvonlisäverottomuus ei edellytä lääkärin määräystä tai lähetettä.

Verohallinto tulee tältä osin päivittämään Terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotus -ohjetta.

Jalkojenhoitopalvelun myyjä voi oikaista aiheettomasti suorittamansa arvonlisäveron antamalla korvaavan arvonlisäveroilmoituksen kullekin korjattavalle verokaudelle. Korvaavaa veroilmoitusta annettaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

  • Arvonlisäverottomaan jalkojenhoitopalveluun kohdistuvien hankintojen arvonlisävero ei ole vähennyskelpoinen. Myynnistä suoritettavaa arvonlisäveroa oikaistaessa on samalla oikaistava myös tähän myyntiin kohdistuva aiheettomasti vähennetty arvonlisävero.
  • Kun jalkojenhoitopalvelu on myyty kunnalle,  arvonlisäverollinen lasku tulee oikaista antamalle kunnalle uusi arvonlisäveroton lasku. Uudessa laskussa tulee olla viittaus alkuperäiseen laskuun.

Lisätietoa oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella ilmoitettujen tietojen korjaamisesta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2017:29