Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ohje medialle: Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2021

Henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2021 julkaistaan veropäivänä 9.11.2022. Tiedotusvälineet voivat tilata tietoja sähköisessä muodossa viimeistään 14.10.2022.

Suosittelemme tiedotusvälineitä hyödyntämään veropäivänä julkisten tietojen kyselyä etäyhteyden kautta. Palveluun tulee ilmoittautua viimeistään 2.11.2022.

Sisältö

Tietojen tilaaminen journalistiseen käyttöön

Tiedotusvälineillä on mahdollisuus etukäteen tilata henkilöiden julkisia tietoja journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa.

Verovuoden 2021 henkilöiden tuloverotustietojen tilausaika on 3.–14.10.2022. Yksi tiedotusväline voi tehdä vain yhden tilauksen. Kuitenkin esimerkiksi samaan konserniin kuuluvat paikallislehdet voivat kukin tehdä oman tilauksensa.

Tiedot luovutetaan maakuntakohtaisesti. Tiedot voi tilata koko maasta tai 1–3 maakunnasta.

Poiminta perustuu yhteenlaskettuihin ansio- ja pääomatuloihin. Tietoja voi tilata niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa.

Tilauslomakkeelta voi valita vain yhden poimintavaihtoehdon. Laajimpaan poimintavaihtoehtoon sisältyy koko maasta niiden vähintään 100 000 euroa saaneiden henkilöiden tiedot, jotka eivät ole vastustaneet tietojensa luovuttamista. 

Poimintaan ei sisälly niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovuttamista sähköisessä muodossa journalistiseen käyttötarkoitukseen.

Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet tulee lähettää viimeistään 14.10.2022 sähköpostitse osoitteeseen verohallinto(at)vero.fi

Lomakkeen voi myös lähettää postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Esikunta- ja oikeusyksikkö
PL 325, 00052 VERO

Tiedot lähetetään tilauksessa ilmoitetulle henkilölle turvasähköpostilla. Turvasähköpostin avaamiseen tarvittava pin-koodi lähetetään tekstiviestinä tilauksessa ilmoitetun henkilön matkapuhelinnumeroon. Turvasähköpostin avausohje sekä tarkempi kuvaus lähetettävästä tiedostosta lähetetään tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tietojen vastaanottamiseksi on tärkeää, että sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero on merkitty lomakkeelle oikein.

Lähetämme viimeistään 14.10.2022 tehdyt tilaukset 9.11.2022 klo 8.00 alkaen. Myöhemmin tehdyt tilaukset luovutamme erikseen sovitun aikataulun mukaan.

Tiedot luovutetaan maksutta.

Asiakkaalla oikeus vastustaa tietojensa luovutusta

Julkisten tietojen luovuttamiseen tiedotusvälineille sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta. Tämä tarkoittaa, että asiakas voi vastustaa tietojensa luovutusta henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella.

Tiedotusvälineille tämä tarkoittaa sitä, että niille luovutettavilta listoilta puuttuu tuloverotuksen julkiset tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovutusta ja joiden pyynnön Verohallinto on hyväksynyt. Tietojen luovutuksen yhteydessä tiedotusvälineet saavat tiedon siitä, monenko henkilön tiedot puuttuvat listalta. Pyynnön perusteet ovat salassa pidettäviä.

Vastustamispyyntö koskee ainoastaan kyseistä tietoluovutusta, eli vuoden 2021 tuloverotustietojen luovutusta journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa. Vaikka asiakkaan vastustamispyyntö olisi hyväksytty, hänen julkiset tuloverotustietonsa ovat saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse.

Tiedotusvälineillä oikeus pyytää vastustaneiden nimet

Tiedotusvälineillä on oikeus saada vastustamispyynnön tehneiden nimet Verohallinnon asianhallintajärjestelmästä journalistiseen käyttöön. Nimilistalla näkyy vastustamispyynnön tehneiden henkilöiden nimet, mutta ei heidän julkisia verotustietojaan.

Tiedotusvälineet voivat pyytää nimilistan sähköpostitse osoitteesta verohallinto(at)vero.fi. Nimilistaa koskevat tietopyynnöt käsitellään kahden viikon kuluessa.

On hyvä huomata, että vastustaneiden nimilistaan tulee muutoksia sitä mukaan, kun vastustamispyyntöjä käsitellään. Lopullinen nimilista henkilöistä, joiden vastustamispyynnön Verohallinto on hyväksynyt, pyritään toimittamaan sitä pyytäneille tiedotusvälineille 2.11.2022, mutta kuitenkin viimeistään veropäivänä 9.11.2022.

Yhteisöjen tiedot vero.fi:stä

Yhteisöjen julkiset tiedot julkaistaan 9.11. CSV-muodossa vero.fi:ssä pois lukien asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät.

Mediapalvelu 9.11.2022

Pyydämme tiedotusvälineitä ilmoittautumaan veropäivän mediapalveluun viimeistään 2.11.

Etäpalvelu

Tiedotusvälineet voivat kysellä julkisia tietoja etäyhteyden kautta 9.11.2022 klo 8 alkaen. Palvelussa Verohallinnon virkailija ja toimittaja ovat Teams-kokouksessa ja virkailija jakaa näyttönsä, jossa on auki julkiset tiedot sisältävä sovellus. Toimittaja kertoo haluamansa hakutiedot ja virkailija näyttää hänelle hakutulokset.

Jokaiseen Teams-kokoukseen osallistuu yksi Verohallinnon virkailija ja yksi tai useampi toimittaja samasta tiedotusvälineestä. Toimivaksi on osoittautunut se, että toimittajat kyselevät tietoja parityönä. Keskimääräinen tietojen kyselyvauhti, kun kaikki etsittävien henkilöiden yksilöintitiedot ovat valmiina, on noin 50–55 henkilön tiedot tunnissa.

Pyydämme ilmoittautumaan palveluun oheisella lomakkeella viimeistään 2.11. Aikavaihtoehdot ovat klo 8–10, klo 10–12 ja klo 13–16, voit varata näistä yhden tai useampia. Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeella kaikkien samaan kokoukseen osallistuvien toimittajien tiedot, jotta voimme lähettää heille sähköpostilla Teams-kutsun etäpalveluun.

Jos haluat varata useampia samanaikaisia kokouksia, täytä jokaisesta erillinen ilmoittautumislomake. Voimme joutua rajoittamaan yhdelle tiedotusvälineelle varattujen kokousten määrää.

Palveluun ilmoittautuneille toimittajille järjestetään infotilaisuus, jossa näytetään, miten tietojen kysely etäyhteydellä käytännössä toimii ja jossa voi kokeilla Teams-yhteyden toimivuutta. Infotilaisuus järjestetään 7.11.2022 klo 11–11.30. Lähetämme kaikille etäpalveluun ilmoittautuneille toimittajille sähköpostilla Teams-kutsun infotilaisuuteen.

Ilmoittautumislomake

Puhelin

Tuloverotuksen julkisia tietoja voi kysellä puhelimitse Verohallinnon valtakunnallisista palvelunumeroista (ma–pe klo 9–16.15):

  • Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 002 (Henkilöasiakkaan veroilmoitus -puhelinsarja)
  • Yhteisöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 006 (Yhteisöjen tuloverotus -puhelinsarja)

Verotoimistot

Henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2021 ovat 9.11. alkaen nähtävillä verotoimistojen asiakaspäätteillä. Ruuhkien välttämiseksi suosittelemme kuitenkin tiedotusvälineitä kyselemään tietoja etäpalvelun kautta.

Toimipisteet ovat auki normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, eli ovet avataan klo 9. Huomaathan, että osa toimipisteistämme on keskiviikkoisin suljettu. Jos tietojen hakeminen asiakaspäätteiltä ei ole välttämätöntä heti veropäivänä, se kannattaa siirtää myöhempään ajankohtaan.

Kun henkilöasiakkaan verotuksen julkisia henkilötietoja hakee asiakaspäätteellä, pakollisia täytettäviä hakukenttiä ovat verovuosi, maakunta ja vähintään sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta. Päätteiltä näkee myös aiempien vuosien tiedot.

Jotta voimme varautua mahdollisiin ruuhkatilanteisiin, pyydämme 9.11. verotoimistoihin tulevia toimittajia ilmoittautumaan etukäteen viimeistään 2.11. Toimistojen asiakaspäätteitä ei kuitenkaan voi varata etukäteen.

Ilmoittautumislomake

Tilastoja vuoden 2021 tuloverotuksesta

Julkaisemme marraskuun alussa tilastotietoa tuloverojen, veronpalautusten ja jäännösverojen kehityksestä vuonna 2021. Tarkemmat tuloverotilastot julkaistaan vero.fi:ssä ja tilastotietokannassa joulukuussa, jolloin tiedotamme niistä erikseen.

Lisätietoja medialle antavat asiantuntijat

Tietojen tilaaminen sähköisesti:
Laura Ruotsalainen, ylitarkastaja, 029 513 5167, laura.ruotsalainen(at)vero.fi

Vastustamisoikeuteen ja vastustaneiden nimilistaan liittyvät kysymykset:
Hanna Liiti, ylitarkastaja, 029 513 4258, hanna.liiti(at)vero.fi
Laura Ruotsalainen, ylitarkastaja, 029 513 5167, laura.ruotsalainen(at)vero.fi

Kysymykset tietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä tietosuojasta:
Taito von Konow, erityisasiantuntija, 029 512 4165

Tilastoihin ja tilastotietokantaan liittyvät kysymykset:
Matti Luokkanen, ylitarkastaja, 029 512 4110

Yleiset verotusta koskevat kysymykset:
Matti Merisalo, johtava lakimies, 029 512 4074 (erityisesti henkilöasiakkaiden verotus)
Nina Nokelainen, ylitarkastaja, 029 512 7151 (erityisesti yritysasiakkaiden verotus)

Veropäivän mediapalvelua koskevat kysymykset:
Terhi Karttunen, viestintäsuunnittelija, 029 512 5044
Satu Mastola, verkkotoimittaja, 029 512 4710, satu.mastola(at)vero.fi (Teams-palvelun käytännön järjestelyt)
Kati Kalliomäki, viestintäjohtaja, 029 512 5126

Sivu on viimeksi päivitetty 3.10.2022