Ohje medialle: Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2020

Henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2020 julkaistaan veropäivänä 10.11.2021. Tiedotusvälineet voivat tilata tietoja sähköisessä muodossa 15.10.2021 mennessä.

Suosittelemme tiedotusvälineitä hyödyntämään veropäivänä julkisten tietojen kyselyä etäyhteyden kautta. Palveluun tulee ilmoittautua 3.11.2021 mennessä.

Sisältö

Tietojen tilaaminen journalistiseen käyttöön

Tiedotusvälineillä on mahdollisuus etukäteen tilata henkilöiden julkisia tietoja journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa.

Verovuoden 2020 henkilöiden tuloverotustietojen tilausaika on 29.9.–15.10.2021. Yksi tiedotusväline voi tehdä vain yhden tilauksen. Kuitenkin esimerkiksi samaan konserniin kuuluvat paikallislehdet voivat kukin tehdä oman tilauksensa.

Tiedot luovutetaan maakuntakohtaisesti. Tiedot voi tilata koko maasta tai 1–3 maakunnasta.

Poiminta perustuu yhteenlaskettuihin ansio- ja pääomatuloihin. Tietoja voi tilata niistä henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa ja pääomatuloa. Poimintaan ei sisälly niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovuttamista sähköisessä muodossa journalistiseen käyttötarkoitukseen.

Tilauslomakkeelta voi valita vain yhden poimintavaihtoehdon. Laajimpaan poimintavaihtoehtoon sisältyy koko maasta niiden vähintään 100 000 euroa saaneiden henkilöiden tiedot, jotka eivät ole vastustaneet tietojensa luovuttamista.

Täytetyt ja allekirjoitetut lomakkeet tulee lähettää viimeistään 15.10.2021 sähköpostitse osoitteeseen verohallinto(at)vero.fi

Lomakkeen voi myös lähettää postitse osoitteeseen:
Verohallinto
Tietopalvelu
PL 325, 00052 VERO

Tiedot lähetetään tilauksessa ilmoitetulle henkilölle turvasähköpostilla. Turvasähköpostin avaamiseen tarvittava pin-koodi lähetetään tekstiviestinä tilauksessa ilmoitetun henkilön matkapuhelinnumeroon. Turvasähköpostin avausohje sekä tarkempi kuvaus lähetettävästä tiedostosta lähetetään tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Tietojen vastaanottamiseksi on tärkeää, että sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero on merkitty lomakkeelle oikein.

Lähetämme viimeistään 15.10.2021 tehdyt tilaukset 10.11.2021 klo 8.00 alkaen. Myöhemmin tehdyt tilaukset luovutamme erikseen sovitun aikataulun mukaan.

Tiedot luovutetaan maksutta.

Asiakkaalla oikeus vastustaa tietojensa luovutusta

Julkisten tietojen luovuttamiseen tiedotusvälineille sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta. Tämä tarkoittaa, että asiakas voi vastustaa tietojensa luovutusta henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Ohjeet asiakkaille löytyvät vero.fi:stä: Voit vastustaa vuoden 2020 tuloverotietojen sähköistä luovutusta tiedotusvälineille

Tiedotusvälineille tämä tarkoittaa sitä, että niille luovutettavilta listoilta puuttuu tuloverotuksen julkiset tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat vastustaneet tietojensa luovutusta ja joiden pyynnön Verohallinto on hyväksynyt. Tietojen luovutuksen yhteydessä tiedotusvälineet saavat tiedon siitä, monenko henkilön tiedot puuttuvat listalta. Pyynnön perusteet ovat salassa pidettäviä.

Vastustamispyyntö koskee ainoastaan kyseistä tietoluovutusta, eli vuoden 2020 tuloverotustietojen luovutusta journalistiseen käyttöön sähköisessä muodossa. Vaikka asiakkaan vastustamispyyntö olisi hyväksytty, hänen julkiset tuloverotustietonsa ovat saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse.

Tiedotusvälineillä oikeus pyytää vastustaneiden nimet

Tiedotusvälineillä on oikeus saada vastustamispyynnön esittäneiden nimet Verohallinnon asianhallintajärjestelmästä journalistiseen käyttöön. Tiedotusvälineet voivat pyytää nimilistat sähköpostitse osoitteesta verohallinto(at)vero.fi.

Nimilistoja koskevat tietopyynnöt käsitellään kahden viikon kuluessa. Kattava nimilista henkilöistä, joiden vastustamispyynnön Verohallinto on hyväksynyt, pyritään toimittamaan sitä pyytäneille tiedotusvälineille viimeistään veropäivänä 10.11.2021. Nimilistalla näkyvät vastustamispyynnön tehneiden henkilöiden nimet, mutta eivät heidän julkiset verotustietonsa.

Yhteisöjen tiedot vero.fi:stä

Yhteisöjen julkiset tiedot julkaistaan 10.11. CSV-muodossa vero.fi:ssä pois lukien asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja rajoitetusti verovelvolliset kuolinpesät.

Mediapalvelu 10.11.2021

Verohallinnon pääkonttorilla Vallilassa ei ole edellisvuosien tapaan tarjolla toimittajille asiakaspäätteitä, vaan suosittelemme tiedotusvälineitä kyselemään julkisia tietoja etäpalvelun kautta. Jos etäpalvelun käyttö Vallilan sijaan ei ole mahdollista, olethan yhteydessä Verohallinnon viestintään.

Pyydämme tiedotusvälineitä ilmoittautumaan veropäivän mediapalveluun 3.11. mennessä.

Etäpalvelu

Tiedotusvälineet voivat kysellä julkisia tietoja etäyhteyden kautta 10.11.2021 klo 8 alkaen. Palvelussa Verohallinnon virkailija ja toimittaja ovat Teams-kokouksessa ja virkailija jakaa näyttönsä, jossa on auki julkiset tiedot sisältävä sovellus. Toimittaja kertoo haluamansa hakutiedot ja virkailija näyttää hänelle hakutulokset.

Jokaiseen Teams-kokoukseen osallistuu yksi Verohallinnon virkailija ja yksi tai useampi toimittaja samasta tiedotusvälineestä. Toimivaksi on osoittautunut se, että toimittajat kyselevät tietoja parityönä.

Pyydämme ilmoittautumaan palveluun oheisella lomakkeella viimeistään 3.11. Aikavaihtoehdot ovat klo 8–10, klo 10–12 ja klo 13–16, voit varata näistä yhden tai useampia. Ilmoitathan ilmoittautumislomakkeella kaikkien samaan kokoukseen osallistuvien toimittajien tiedot, jotta voimme lähettää heille sähköpostilla Teams-kutsun etäpalveluun.

Jos haluat varata useampia samanaikaisia kokouksia, täytä jokaisesta erillinen ilmoittautumislomake. Voimme joutua rajoittamaan yhdelle tiedotusvälineelle varattujen kokousten määrää.

Palveluun ilmoittautuneille toimittajille järjestetään infotilaisuus, jossa näytetään, miten tietojen kysely etäyhteydellä käytännössä toimii ja jossa voi kokeilla Teams-yhteyden toimivuutta. Infotilaisuus järjestetään 8.11.2021 klo 11-11.30. Lähetämme kaikille etäpalveluun ilmoittautuneille toimittajille sähköpostilla Teams-kutsun infotilaisuuteen.

Ilmoittautumislomake

Puhelin

Tuloverotuksen julkisia tietoja voi kysellä puhelimitse Verohallinnon valtakunnallisista palvelunumeroista (ma–pe klo 9–16.15):

  • Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 002 (suomi) ja 029 497 003 (ruotsi)
  • Yhteisöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot: 029 497 006 (suomi) ja 029 497 007 (ruotsi)

Verotoimistot

Henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2020 ovat 10.11. alkaen nähtävillä verotoimistojen asiakaspäätteillä. Koronatilanteen vuoksi ja ruuhkien välttämiseksi suosittelemme kuitenkin tiedotusvälineitä kyselemään tietoja etäpalvelun kautta.

Toimipisteet ovat auki normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, eli ovet avataan klo 9. Huomaathan, että osa toimipisteistämme on keskiviikkoisin suljettu ja toimipisteiden aukioloajoissa, asiakaspäätteiden määrissä ja maksimiasiakasmäärissä voi olla rajoituksia koronatilanteen vuoksi. Jos tietojen hakeminen asiakaspäätteiltä ei ole välttämätöntä heti 10.11., se kannattaa siirtää myöhempään ajankohtaan.

Kun henkilöasiakkaan verotuksen julkisia henkilötietoja hakee asiakaspäätteellä, pakollisia täytettäviä hakukenttiä ovat verovuosi, maakunta ja vähintään sukunimen kolme ensimmäistä kirjainta. Päätteiltä näkee myös aiempien vuosien tiedot.

Jotta voimme varautua mahdollisiin ruuhkatilanteisiin, pyydämme 10.11. verotoimistoihin tulevia toimittajia ilmoittautumaan etukäteen 3.11. mennessä. Toimistojen asiakaspäätteitä ei kuitenkaan voi varata etukäteen.

Ilmoittautumislomake

Tilastoja vuoden 2020 tuloverotuksesta

Julkaisemme marraskuun alussa tilastotietoa tuloverojen, veronpalautusten ja jäännösverojen kehityksestä vuonna 2020. Tarkemmat tuloverotilastot julkaistaan vero.fi:ssä ja tilastotietokannassa joulukuussa, jolloin tiedotamme niistä erikseen.

Lisätietoja medialle antavat asiantuntijat

Tietojen tilaaminen sähköisesti:
Maunu Jalava, ylitarkastaja, 029 513 6888, maunu.jalava(at)vero.fi

Vastustamisoikeuteen ja vastustaneiden nimilistaan liittyvät kysymykset:
Hanna Liiti, ylitarkastaja, 029 513 4258, hanna.liiti(at)vero.fi
Maunu Jalava, ylitarkastaja, 029 513 6888, maunu.jalava(at)vero.fi

Kysymykset tietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä tietosuojasta:
Taito von Konow, erityisasiantuntija, 029 512 4165

Tilastoihin ja tilastotietokantaan liittyvät kysymykset:
Matti Luokkanen, ylitarkastaja, 029 512 4110

Yleiset verotusta koskevat kysymykset:
Matti Merisalo, johtava lakimies, 029 512 4074 (erityisesti henkilöasiakkaiden verotus)
Kari Aaltonen, johtava asiantuntija, 029 512 3893 (erityisesti yritysasiakkaiden verotus)

Veropäivän mediapalvelua koskevat kysymykset:
Terhi Karttunen, viestintäsuunnittelija, 029 512 5044
Satu Mastola, verkkotoimittaja, satu.mastola(at)vero.fi, p. 029 512 4710 (Teams-palvelun käytännön järjestelyt)