Yritysten maksuvaikeudet: suurin osa lisäaikaa verojen maksuun hakeneista on toiminut aikataulussa

Verohallinnon tiedote, 8.2.2021

Yritykset ovat suoriutuneet viime vuonna tekemistään verojen maksujärjestelyistä yhtä hyvin kuin ennen korona-aikaa. Verohallinto on julkaissut verojen maksuvaikeuksiin liittyviä tilastoja toimitusten ja sidosryhmien käyttöön. Tilastot ovat hyödynnettävissä: vero.fi/koronatilastot.

Verohallinnon tilastot eivät toistaiseksi ennakoi konkurssien määrän jyrkkää kasvua

– Tilanne voi toki muuttua. Niin kauan kuin yritykset pystyvät noudattamaan Verohallinnon kanssa sopimaa verojen maksujärjestelyä, tilanne on hallinnassa. Jos maksujärjestelyt raukeavat, yrityksen riski ajautua konkurssiin kasvaa, ylitarkastaja Timo Helin Verohallinnosta kertoo.

Verovelkaa oli tammikuussa maksujärjestelyssä 915 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 tammikuussa maksujärjestelyssä olleen verovelan määrä oli 168 miljoonaa euroa.

Helmikuun alusta asti Verohallinto on pystynyt hakemaan yrityksiä konkurssiin helpommin, kun väliaikainen konkurssilaki päättyi. Tällä hetkellä yrityksillä on 30 päivää aikaa laittaa veroasiat kuntoon, kun yritys on vastaanottanut konkurssiuhkaisen maksukehotuksen. Verohallinto ei kuitenkaan lähetä yrityksille automaattisesti konkurssihakemusta 30 päivää maksukehotuksen jälkeen, vaan konkurssi on viimesijainen perintäkeino.

– Arvioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen. Erityisesti tarkastelemme, millainen riski yrityksellä on velkaantua jatkossa lisää, jos konkurssiperintää ei aloiteta. Yrityksen velkaantumisen päättäminen on olennainen syy konkurssihakemuksen tekoon, Helin kertoo.

Asiakkaat ovat noudattaneet maksujärjestelyitä hyvin

Koronatilanteen alkuvaiheessa oli mahdollista hakea lisäaikaa verojen maksuun normaalia helpommin. Verohallinto sopi helpotetusta maksujärjestelystä viime vuoden maalis–elokuussa 37 000 asiakkaan kanssa. Hakeneista puolet oli yrityksiä ja puolet henkilöasiakkaita. Viime vuonna maksujärjestelyjä tehtiin yhteensä 70 000, mikä on puolet enemmän kuin 2019.

Maksujärjestelyssä verojen maksu on jaettu kuukausieriin. Suurimmalla osalla 2020 helpotettuun maksujärjestelyyn hakeneista ensimmäinen erä tuli maksettavaksi syys-lokakuun taitteessa.

– Silloin tilanne näytti huolestuttavalta, kun vajaa 10 000 asiakasta sai huomautuksen ensimmäisen erän maksamatta jättämisestä. Asiakkaat kuitenkin toimivat: lokakuun jälkeen maksujärjestelyihin liittyviä huomautuksia on lähetetty kuukausittain paljon vähemmän, ylitarkastaja Tuomas Hurskainen Verohallinnosta kertoo

Kahdeksan prosenttia asiakkaiden tekemistä maksujärjestelyistä on rauennut

Tällä hetkellä kahdeksan prosenttia asiakkaista on laiminlyönyt maksujärjestelyn ehtojen noudattamisen ja maksujärjestely on rauennut.

– Jos tilannetta verrataan koronaa edeltävään aikaan, niin lähes yhtä suuri osa verojen maksujärjestelyyn hakeutuneista ei ole pystynyt hoitamaan verojen maksua. Toki maksujärjestelyjä tehtiin viime vuonna runsaasti edellisvuotta enemmän. Eli määrällisesti asiakkaita, joilta verot ovat maksamatta, on enemmän, Hurskainen sanoo.

Tutustu maksuvaikeuksiin liittyviin tilastoihin

Verohallinto on julkaisemat tilastot kertovat, miten koronavuosi on vaikuttanut yritysten ja henkilöasiakkaiden kykyihin maksaa veroja. Tilastot ovat vapaasti median ja muiden kiinnostuneiden hyödynnettävissä vero.fissä. Tilastoista selviää esimerkiksi:

  • verovelan kehitys 2020
  • verovelka verolajeittain
  • Verohallinnon lähettämien konkurssiuhkaisten maksukehotusten määrä
  • Verohallinnon tekemien konkurssihakemusten määrä
  • verovelkarekisterissä olevien asiakkaiden määrä
  • maksujärjestelyistä tehtyjen huomautusten ja raukeamisten määrä 2020
  • 2020 tehtyjen maksujärjestelyiden tilanne.

Aiheesta aiemmin:

Mediatiedote 8.10.2020 Koronatilanne: Lisäaikaa verojen maksuun hakeneista kymmenellä prosentilla maksuvaikeuksia - vero.fi