Veropäivä keskiviikkona: julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea henkilön tuloista

Verohallinnon tiedote, 8.11.2021

Verohallinto muistuttaa, että keskiviikkona 10.11. julkistettavat tuloverotuksen julkiset verotiedot eivät kerro kaikkea henkilöiden todellisista tuloista. Vuoden 2019 julkisissa verotiedoissa näkyi 81 prosenttia ansiotuloista, sillä esimerkiksi verovapaat etuudet ja verovähennykset eivät käy tiedoista ilmi. Eniten tienaavien henkilöiden kohdalla kyse voi olla sadoista tuhansista euroista.

Kun henkilöiden tulotiedoista kerrotaan veropäivänä, puhutaan yleensä tulon määrästä, joka on henkilön valtionverotuksessa verotettavaa tuloa. Silloin tuloista on jo tehty tietyt vähennykset. Kunnallisverotuksessa henkilön tulot ovat yleensä vielä valtionverotustakin pienemmät, koska vähennyksiä on enemmän.

Julkisissa verotiedoissa näkyvät esimerkiksi henkilön valtionverotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulot sekä maksuunpantujen verojen yhteismäärä. Sen sijaan julkisista verotiedoista eivät selviä eräät verovähennykset (esimerkiksi kodin ja työpaikan väliset matkakulut, etätöihin liittyvät vähennykset, työasuntovähennys), verovapaat etuudet (esimerkiksi lapsilisä, toimeentulotuki) ja pääomatulojen verovapaat osuudet (esimerkiksi listaamattomista yhtiöistä saatujen osinkojen verovapaa osuus).

– Esimerkiksi alle 20 000 euroa tienaavien ansiotuloista julkiset verotiedot kattoivat noin 60 prosenttia kokonaistuloista 2019. Eniten tienaavien tuloluokissa puolestaan julkisista verotiedoista voi puuttua satoja tuhansia euroja henkilön kokonaistuloista, tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta kertoo.

Verotuksessa tehtävät vähennykset pienensivät julkisissa tiedoissa näkyviä ansiotuloja 4,7 miljardia euroa 2019

Vuonna 2019 ansiotuloja kertyi 137,2 miljardia euroa. Valtionverotuksessa verotettavaa ansiotuloa summasta oli 111,7 miljardia euroa. Näin ollen julkisissa verotiedoissa pimentoon jäävien ansiotulojen osuus koko ansiotulopotista oli edellisvuonna vajaa 19 prosenttia.

Jos henkilö ilmoittaa verotukseensa vähennyksiä, jotka pienentävät verotettavan ansiotulon määrää, ilmoitetut vähennykset eivät näy julkisissa verotiedoissa. Ansiotuloista voi vähentää tulonhankkimismenoja, esimerkiksi kodin ja työpaikan väliset matkakustannukset ja työasuntovähennyksen.

Henkilöt vähensivät tulonhankkimismenoja vuonna 2019 yhteensä 4,7 miljardia euroa. Suurin osa vähennyksistä kohdistui palkkatuloihin.

– Esimerkiksi 50 - 54 999 euroa vuodessa tienaavat saavat valtionvarotuksessa keskimäärin useiden tuhansien eurojen vähennykset, eli tämä määrä tuloa ei näy julkisissa verotiedoissa. Summassa on mukana sekä henkilön itse tekemät vähennykset että Verohallinnon tekemät automaattiset vähennykset, Savolainen kertoo.

Julkisissa verotiedoissa näkyvien ansiotulojen osuus ansiotuloista 2019

Tutustu 2019 lukuihin julkisissa verotiedoissa näkyvien ansiotulojen osuudesta kaikkiin ansiotuloihin.

2,4 miljardia euroa pääomatuloja ei näkynyt vuoden 2019 julkisissa verotiedoissa

Julkisissa verotiedoissa pääomatuloista näkyi 74 prosenttia, eli 9,9 miljardia euroa. Pääomatuloja kertyi kokonaisuudessaan vuonna 2019 noin 13,3 miljardia euroa.

Erityisesti alle tuhannen euron veronalaisissa pääomatuloissa on suhteessa paljon tuloa, joka ei näy julkisissa verotiedoissa. Asia johtuu siitä, että on paljon asiakkaita, joille kertyy pieniä osinkoja listaamattomista yhtiöistä.

Suhteellisesti eniten pääomatuloja taas näkyy yli miljoonan tienanneilla. Heillä pääomatulot muodostuvat pääasiassa luovutusvoitoista.

– Euromääräisesti eniten pääomatuloja jää julkisten verotietojen ulkopuolelle, kun tuloja on paljon. Syynä tähän ovat verovapaat osingot, Savolainen kertoo.

Verovapaiden pääomatulojen osuudet pääomatuloista 2019, tuloluokkina veronalaiset pääomatulot

Tutustu lukuihin verovapaiden pääomatulojen osuuteen pääomatuloista vuonna 2019.

Nämä verotiedot ovat julkisia ja näkyvät julkisissa verotiedoissa

 • henkilön nimi, syntymävuosi ja maakunta
 • valtion verotuksessa verotettava ansiotulo ja pääomatulo
 • kunnallisverotuksessa verotettava tulo
 • tulovero
 • kunnallisvero
 • maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismäärä
 • ennakoiden yhteismäärä
 • veronkannossa maksettava tai palautettava määrä eli jäännösvero tai veronpalautus.

Fakta: Näiden tulojen perusteella verot kerätään

 • Ansiotuloja ovat muun muassa palkkatulo, eläketulo ja veronalaiset sosiaalietuudet esimerkiksi työttömyys- ja vanhempainpäivärahat. Ansiotuloihin ei sisälly Kelan maksamat verottomat etuudet tai verovapaat kustannusten korvaukset, kuten kilometrikorvaukset ja päivärahat.
 • Ansiotuloista vähennetään tulonhankkimiskulut, esimerkiksi työhuoneesta ja työmatkoista aiheutuneet kulut. Lisäksi vähennetään esimerkiksi eläkevakuutusmaksut. Kunnallisverotuksessa tehdään vielä eräitä vähennyksiä, joita ei ole valtionverotuksessa.
 • Erilaisten vähennysten jälkeen saadaan henkilön tulo, josta verotus toimitetaan. Veroja kerätään sekä valtionverotukseen että kunnallisverotukseen. Henkilön verotettavan tulon määrä voi olla eri valtionverotuksessa kuin kunnallisverotuksessa. Ero johtuu siitä, että kunnallisverotukseen vähennyksiä tehdään yleensä valtionverotusta enemmän.
 • Verohallinnon julkisessa tilastotietokannassa on tilastoja, joiden avulla voit tarkastella verotusta ja julkisten verotietojen kattavuutta esimerkiksi henkilöasiakkaiden kokonaistuloihin tai julkisissa verotiedoissa julkaistaviin tietoihin perustuvien tuloluokkien mukaan. Tutustu tilastotietokantaan.

Lisätietoa:

Mitä julkiset verotiedot kertovat?

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot

Ohje medialle: Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2020

 

Tekstiä päivitetty 8.11. klo 12.08: Poistettu virheellinen tieto, että yli miljoonan euron luovutusvoitoissa olisi tuhannen euron verovapaa osuus.