Verohallinto valvoo taksiyrittäjiä tehostetusti

Verohallinnon tiedote, 18.2.2021

Verohallinto tekee verotarkastuksen lähes 400 taksiyritykseen tänä vuonna. Lisäksi vuoden aikana kiinnitetään erityistä huomiota siihen, miten taksialan yritykset hoitavat pakolliset työnantajavelvoitteet. Tehostetun valvonnan tavoitteena on, että taksiyrittäjät ottaisivat entistä paremmin selvää verovastuistaan ja osaisivat toimivat oikein.

Taksiluvan saanti helpottui vuonna 2018, kun uusi taksilaki tuli voimaan. Uudistuksen seurauksena alalle tuli paljon uusia yrittäjiä ja verovalvonta muuttui aiempaa haasteellisemmaksi.

– Uudet taksiyrittäjät eivät välttämättä tiedä, mitä lakisääteisiä velvollisuuksia taksitoiminnan pyörittämiseen liittyy, eivätkä siksi osaa toimia oikein. Taksiala on myös itse toivonut, että kitkisimme harmaata taloutta alalta, ylitarkastaja Jarmo Lahdenperä Verohallinnosta perustelee tehovalvontaa.

Esimerkkejä esiin nousseista ongelmista taksitoiminnassa ovat, ettei yrittäjällä ole taksilupaa, auton asiakirjat eivät ole kunnossa ja asiakas ei pysty seuraamaan matkan hintaa.

Verotarkastuksessa selvitetään, vastaako kirjanpito yrityksen toimintaa

Verohallinnon tekemät verotarkastukset ovat ennalta yrittäjien kanssa sovittuja tilaisuuksia. Verotarkastuksissa selvitetään, antaako kirjanpito yrityksen toiminnasta oikean ja riittävän kuvan. Tavoitteena on myös ohjeistaa yrittäjää toimimaan oikein.

– Verotarkastukseen valikoituvat yrittäjät, joiden tuloverotuksessa, arvonlisäverojen maksamisessa tai työnantajavelvoitteiden noudattamisessa on meidän tietojen perusteella mahdollisesti epäselvyyksiä, Lahdenperä kertoo.

Verohallinto on kiinnittänyt huomiota taksialan ongelmiin myös aiemmin. Aiempina vuosina Verohallinto on esimerkiksi osallistunut taksiratsioihin yhdessä poliisin ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa.


Lisätietoa:

Mitä taksiyrittäjäksi aikovan tulee huomioida toimintaa aloittaessa - vero.fi