Tuloverotilastot 2020: Kotitalousvähennystä haettiin koronavuonna edellisvuotta vähemmän, myös hakijoiden määrä laski

Verohallinnon tiedote, 9.12.2021

Verohallinto myönsi vuonna 2020 kotitalousvähennyksiä 19 prosenttia (90 miljoonaa euroa) vuotta 2019 vähemmän. Kun kotitalousvähennyksiä myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 386 miljoonan euron edestä, vuonna 2019 vähennyksiä myönnettiin 476 miljoonaa euroa.

– Lasku johtuu ennen kaikkea siitä, että haetun kotitalousvähennyksen enimmäismäärä ja työn osuudesta vähennettävä prosenttiosuus laskivat vuoden 2020 alusta, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo.

Vuonna 2019 kotitalousvähennystä sai enimmillään 2 400 euroa vuodessa. Vuonna 2020 vähennyksen enimmäismäärä oli 2 250 euroa. Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta, vähennystä ei saa esimerkiksi remonttityöhön liittyvistä materiaaleista. Vuonna 2020 työstä vähennettävä osuus laski 50 prosentista 40 prosenttiin.

Kotitalousvähennys on verohelpotus, joka vähentää maksetun veron määrää. Kotitalousvähennystä voi hakea, kun ostaa esimerkiksi siivous-, lastenhoito- tai remonttityötä kotiinsa. Kotitalousvähennystä saa myös vapaa-ajan asunnolla teetetystä työstä.

Kotitalousvähennys ja siihen oikeuttavat kustannukset euroissa vuosina 2014-2020. Taulukon tiedot on kerrottu leipätekstissä.

Kotitalousvähennysten teko väheni erityisesti pienituloisten, alle 30 000 euroa tienaavien keskuudessa

Kotitalousvähennyksen hakeminen väheni vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna eniten pienituloisten keskuudessa. Alle 30 000 euroa veronalaisia tuloja vuodessa tienaavissa kotitalousvähennystä hakeneiden henkilöiden määrä väheni 12 prosenttia. Myös 30 000–50 000 euroa veronalaista tuloja saaneet hakivat kotitalousvähennystä edellisvuotta harvemmin. Yli 50 000 euroa tienanneista kotitalousvähennystä käytti puolestaan edellisvuotta useampi.

– Ylemmissä tuloluokissa kotitalousvähennyksen käyttö on ollut yleisempää ja myös kasvanut enemmän kuin pienemmissä tuloluokissa, Luokkanen kertoo.

Määrällisesti eniten kotitalousvähennyksen hakijoita oli 30 000–40 000 euroa veronalaista tuloa vuodessa tienaavissa. Heistä yhteensä 77 000 (eli 9,7 % tuloluokkaan kuuluvista) haki kotitalousvähennystä. Samassa tuloluokassa oli määrällisesti eniten kotitalousvähennyksen hakijoita myös edellisvuonna.

Verrattuna tuloluokan kaikkiin henkilöihin, eniten kotitalousvähennystä hyödyntävät hyvätuloiset, yli 200 000 euroa vuodessa veronalaisia tuloja tienaavat. Vähintään joka toinen yli 200 000 euroa vuodessa tienaava haki kotitalousvähennystä.

Kotitalousvähennyksistä suurin osa 50–69-vuotiaille

Ikäluokista eniten kotitalousvähennystä hakivat viime vuonna 50–69-vuotiaat. Heidän hakemiensa kotitalousvähennysten määrä oli 161,6 miljoonaa euroa, eli 42 % kaikista haetuista kotitalousvähennyksistä.

– Kun asiaa tarkastellaan eurojen valossa, 50–69-vuotiaat hyödyntävät kotitalousvähennystä ennen kaikkea kunnossapitoon ja remontointiin. Kotitaloustyöhön, esimerkiksi siivoukseen, kotitalousvähennystä puolestaan hyödyntävät 40–49-vuotiaat. Ikäihmiset taas ostavat hoito- ja hoivatyötä, jossa hyödyntävät kotitalousvähennystä, Luokkanen kertoo.

 

Lisätietoja:

Verohallinnon tilastotietokanta

Kotitalousvähennys

 

Verotilastopäivän muut tiedotteet:

Alle 40 000 vuodessa tienaavat kärsivät eniten koronavuodesta, yli 40 000 tienaavilla palkkasumma kasvoi

Palkkatulot kasvoivat vain kolmessa maakunnassa, kunnista Kauniainen keräsi eniten kunnallisveroa kuntalaista kohden

Yli 400 000 etätyöntekijää haki työhuonevähennystä, vuoteen 2019 verrattuna vähennyksen tehneitä yli neljä kertaa enemmän