Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Tuloverotilastot 2020: Alle 40 000 vuodessa tienaavat kärsivät eniten koronavuodesta, yli 40 000 tienaavilla palkkasumma kasvoi

Verohallinnon tiedote, 9.12.2021

Yli 40 000 euroa veronalaista ansiotuloa vuodessa tienanneiden palkkatulot kasvoivat 3,1 prosenttia vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna. Alle 40 000 tienaavien keskuudessa palkkojen määrä laski 4,8 prosenttia, maksettujen työttömyysetuuksien määrä puolestaan kasvoi 33,4 prosenttia.

Tiedot selviävät Verohallinnon tänään julkaisemista vuoden 2020 tuloverotilastoista.

Henkilöiden saamia veronalaisia ansiotuloja ovat palkkatulot, eläketulot, työttömyysetuudet, muut veronalaiset sosiaalietuudet sekä muut ansiotulot, kuten esimerkiksi yrittäjätulot. Isoin tuloerä näistä ovat palkkatulot, joiden osuus ansiotuloista oli viime vuonna 66,0 % (osuus pieneni 1,2 %). Eläkkeiden osuus ansiotuloista oli vuonna 2020 24,3 % (osuus kasvoi 0,4 %). Työttömyysetuuksien osuus vuoden 2020 ansiotuloista oli 3,5 % (osuus kasvoi 0,9 %), muiden veronalaisten sosiaalietuuksien osuus 1,9 % (osuus sama kuin vuonna 2019) ja muiden ansiotulojen osuus 4,2 % (osuus pieneni 0,2 %).

Matalissa tuloluokissa korostuvat eläkkeet, työttömyysetuudet ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Palkkatulot muodostavat yli puolet tuloluokan kokonaistuloista vasta, kun henkilöt ansaitsevat yli 30 000 euroa vuodessa.

Kun koronapandemia alkoi keväällä 2020, moni lomautettiin tai jäi työttömäksi. Maksettujen työttömyysetuuksien määrä kasvoi 39 % vuodesta 2019. Työttömyysetuuksia maksettiin vuonna 2020 kaikissa tuloluokissa vuotta 2019 enemmän.

– Merkittävintä muutos on ollut kuitenkin alle 40 000 vuodessa tienaavien keskuudessa. Työttömyysetuuksien merkitys kaikkien tuloluokkien ansiotulojen kokonaismäärään on kuitenkin edelleen vähäinen, 3,5 prosenttia, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta sanoo.

91 % kaikista työttömyysetuuksista meni vuonna 2020 henkilöille, jotka saivat veronalaisia ansiotuloja alle 40 000 euroa.

Ansiotulojen muutos prosenteissa vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna. Taulukon tiedot on kerrottu kuva- ja leipätekstissä.

Kuvateksti: Merkittävä lasku alle 10 000 ansaitsevien tuloluokassa johtuu ennen kaikkea takuueläkkeen korottamisesta vuodelle 2020. Korotuksen jälkeen pienimpiä eläkkeitä saavat siirtyivät yli 10 000 ansaitsevien tuloluokkaan.

30 000–40 000 vuodessa tienanneet kerryttivät veropottia eniten vuonna 2020

Veronalaiset ansiotulot ja niistä peritys verot tuloluokittain vuonna 2020. Taulukon tiedot on kerrottu leipätekstissä.

Vuonna 2020 eniten veronalaisia ansiotuloja saatiin ja euromääräisesti eniten henkilöiden ansiotuloveroa maksettiin 30 000–40 000 euroa vuodessa tienaavien tuloluokassa. Tuloluokka sai vuonna 2020 yhteensä 27,6 miljardia euroa veronalaisia ansiotuloja. Veroja 30 000–40 000 tienaavat maksoivat ansiotuloistaan 5,0 miljardia, joka pitää sisällään valtion ansiotuloveron, kunnallisveron, kirkollisveron, sairausvakuutusmaksut sekä Yle-veron.

– Kuudesosa tulonsaajista kuuluu 30 000–40 000 euroa vuodessa veronalaisia ansiotuloja saaviin. He kerryttävät veropottia eniten, vaikka matalammissa tuloluokissa veronalaisia ansiotuloja saavia on määrällisesti enemmän. Syynä tähän on progressiivinen verotus, Luokkanen kertoo.

30 000–40 000 euroa vuodessa veronalaisia ansiotuloja saavat kerryttivät veropottia eniten myös 2019.

Seitsemän vuoden kehitys: korkeakoulutettujen osuus tienatuista tuloista ja maksetuista veroista kasvanut

Verohallinnon tilastotietokannasta näkee veronalaisten tulojen ja maksettujen verojen kehityksen myös koulutustasoittain vuodesta 2014 alkaen.

Vuosien 2014–2020 aikana korkeakoulutettujen saamien veronalaisten tulojen osuus on noussut 46 prosentista 49 prosenttiin. Samalla aikajaksolla korkeakoulutettujen maksama osuus tuloveroista on myös noussut 54 prosentista 57 prosenttiin.

Noin 30 prosenttia veronalaisia tuloja saavista on korkeakoulutettuja. Veronalaisia tuloja saavia korkeakoulutettuja on noin 1,5 miljoonaa.

Korkeakoulutetun keskimääräinen veronalainen tulo oli vuonna 2020 lähes 48 000 euroa. Summa on lähes kaksinkertainen ei-korkeakoulutetun keskimääräiseen veronalaiseen tuloon verrattuna. Eroa selittää korkeakoulutettujen veronalaisten tulojen erilainen rakenne.

– Korkeakoulutetuilla palkkatulojen osuus veronalaisista tuloista on selvästi suurempi kuin ei-korkeakoulutetuilla. Korkeakoulutetuilla on myös enemmän pääomatuloja, Luokkanen toteaa.

Fakta: Näitä veroja ja maksuja Verohallinto kerää ansio- ja pääomatuloista

Vuonna 2020 ansio- ja pääomatuloista perittiin veroa yhteensä 32,31 miljardia euroa. Siitä isoin osa, 20,13 miljardia euroa, oli kunnallisveroa.

 

Lisätietoa:

Verohallinnon tilastotietokanta

 

Verotilastopäivän muut tiedotteet:

Palkkatulot kasvoivat vain kolmessa maakunnassa, kunnista Kauniainen keräsi eniten kunnallisveroa kuntalaista kohden

Yli 400 000 etätyöntekijää haki työhuonevähennystä, vuoteen 2019 verrattuna vähennyksen tehneitä yli neljä kertaa enemmän

Kotitalousvähennystä haettiin koronavuonna edellisvuotta vähemmän, myös hakijoiden määrä laski