Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.11. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Suomalaiset ymmärtävät verojen merkityksen – nuorten suhtautuminen kuitenkin kaksijakoista

Verohallinnon tiedote, 5.11.2021

Tuoreen asennetutkimuksen mukaan 95 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksamista kansalaisen tärkeänä velvollisuutena. Selkeä enemmistö eli 82 prosenttia luottaa verotuspäätöksen oikeellisuuteen. Tiedot perustuvat Verohallinnon teettämään laajaan valtakunnalliseen haastattelututkimukseen.

– Jopa 96 prosenttia suomalaisista on samaa mieltä siitä, että verojen kerääminen on tärkeää hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi. Lisäksi 79 prosenttia maksaa veronsa mielellään ja tuntee saaneensa vastinetta maksamilleen veroille, Verohallinnon palvelupäällikkö Janne Myyry kertoo.

Selkeästi yli puolet eli 56 prosenttia katsoo, että Verohallinto on miettinyt toimintaansa asiakkaan näkökulmasta. Lisäksi noin kaksi kolmasosaa toivoo, että kaikki verotus tapahtuisi automaattisesti, eikä itse tarvitsisi tehdä mitään.

Nuorten ymmärrys verotuksesta vaihtelee – veroasioista viestimiselle selkeä tarve

Tutkimuksen nuorin ikäluokka (15–24-vuotiaat) piti keskimääräistä hyväksyttävämpänä sitä, että työn tekemisestä tai palvelujen ostamisesta ei makseta veroja. Nuoret pitivät myös muita useammin hyväksyttävänä maksaa veroja myöhässä, jos oma taloudellinen tilanne sitä vaatii.

Toisaalta nuoret kokevat myös keskimääräistä useammin, että Verohallinto puuttuu aktiivisesti väärinkäytöksiin. Ikäluokasta löytyy myös valmiutta maksaa enemmän veroja, jos tiedettäisiin, että rahat menevät heille tärkeisiin tarkoituksiin. Tässä ikäluokassa korostuu myös toive verotuksen automaatiosta.

Viestinnän tavoitteena kasvattaa nuorten myönteisyyttä verojen maksamiseen

Verohallinnon aiemmin keväällä teettämässä nuorten asenteita käsittelevässä tutkimuksessa puolestaan selvisi, että ne nuoret, jotka kokivat saavansa riittävästi hyötyä ja tietoa verorahojen käytöstä suhtautuivat myös myönteisemmin verojen maksamiseen.

Verohallinto pyrkii parantamaan viestintää nuorille ja esittelee verorahojen käyttöä muun muassa uudenlaisen verkkosisällön avulla. Tavoitteena on lisätä nuorten tietämystä verojärjestelmästä ja lisätä nuorten myönteistä suhtautumista verojen maksamiseen.

Verorahojen käyttöä esittelevä sivusto löytyy osoitteesta www.happytaxpayer.com. Sivusto muistuttaa ulkoasultaan suoratoistopalvelua.

– Konsepti syntyi oivalluksesta, että nuoret ovat tottuneet maksamaan kuukausimaksullisista palveluista esimerkiksi elokuvista, sarjoista, äänikirjoista ja musiikista. Samalla logiikalla toimii myös hyvinvointivaltio: maksamme kerran kuussa veroja ja veroluontoisia maksuja ja saamme vastineeksi kattavan valikoiman erilaisia palveluita, toteaa viestintäjohtaja Kati Kalliomäki.

Konsepti hyödyntää viestinnässä lisäksi nuorille tuttuja kasvoja ja monikielistä sisältöä.

Tuoreen asennetutkimuksen toteutti Verohallinnon toimeksiannosta Feelback Oy. Tutkimukseen haastateltiin 1 020 iältään 15–74-vuotiasta henkilöä puhelimitse syyskuussa 2021. Haastattelut kiintiöitiin asuinalueen, sukupuolen ja iän mukaan. Valtakunnallisen haastattelututkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3 prosenttiyksikköä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.11.2021