Muista ilmoittaa vuokratulot veroilmoitukselle

Verohallinnon tiedote, 19.4.2021

Verohallinto muistuttaa, että vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut on aina ilmoitettava verotuksessa. Vuokratulojen saajien lukumäärä on kasvanut viidessä vuodessa. Myös vuokraamisesta saatujen tulojen euromäärä on ollut kasvussa.

Vuokratulot ovat pääomatuloa, joka verotetaan pääomatuloveroprosentin mukaan. Tiedot vuokratuloista pitää ilmoittaa, vaikka tuloista ei kulujen vähentämisen jälkeen jäisikään maksettavaa veroa.

– Vuoden 2020 vuokratulot pitää ilmoittaa viimeistään ennen omaa, esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamisen määräpäivää toukokuussa. Jos tiedot jättää ilmoittamatta, voimme määrätä veronkorotuksia, johtava veroasiantuntia Mervi Hakkarainen sanoo.

Käytössä tänä vuonna ensimmäistä kertaa: OmaVero ehdottaa vuokratulojen ilmoittamista

Verohallinto kokeilee tänä keväänä asiakkaiden ohjaamisessa ja valvonnassa ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia muistutusviestejä. Asiakasta muistutetaan OmaVerossa ilmoituksen jättövaiheessa personoidusti asioista, jotka hänen pitäisi veroilmoituksessaan huomioida.

– Asiakkaalla on muistutuksen perusteella mahdollisuus vielä muuttaa tai täydentää ilmoitustaan ennen lähettämistä. Näin voi välttää mahdollisen selvityspyynnön asiasta, Hakkarainen kertoo.

Vuonna 2019 vajaa 400 000 henkilöä ilmoitti vuokratuloja, ilmoitettuja tuloja yhteensä 1,85 miljardia euroa

Verohallinnolle vuokratuloja ja vuokratappioita ilmoittavien määrä on kasvanut viidessä vuodessa 22 prosenttia. Kun vuonna 2014 tuloja ja tappioita ilmoitti Verohallinnolle yhteensä 324 000 henkilöä, vuonna 2019 ilmoittajia oli 394 000.

Yksi syy ilmoittajien määrän kasvamiseen ovat alustat, joiden avulla omaa kotia voi vuokrata yksittäisiä päiviä. Myös esimerkiksi AirBnb-tulot ovat vuokratuloja, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa. Verohallinto seuraa ja valvoo myös verkkopalveluiden kautta tapahtuvan vuokraustoiminnan ilmoitustietoja.

Vuokraamisesta saadut euromääräiset tulot ovat puolestaan viidessä vuodessa kasvaneet 25 prosenttia. Kun 2014 vuokratuloja ilmoitettiin Verohallinnolle 1,48 miljardia euroa, vuonna 2019 vuokratuloja ilmoitettiin 1,85 miljardia euroa.

Vuokratuloja saavat eniten keski-ikäiset ja sitä vanhemmat

55–59-vuotiaat saivat eniten vuokratuloja vuonna 2019, yhteensä 218 miljoonaa euroa. Ilmoittajia oli myös eniten samassa ikäluokassa, yhteensä 44 000.

Vuonna 2014 eniten vuokratuloja saivat sekä euro- että lukumääräisesti 65–69-vuotiaat.

Fakta: Ilmoita oma osuutesi vuokratuloista huoneisto- tai kiinteistökohtaisesti

Nämä vuokrattavan kohteen tiedot tarvitset

  • taloyhtiön / kiinteistön nimi ja y-tunnus. Omaverossa näkyy valmiiksi asiakkaan osakehuoneistot ja kiinteistöt, jotka ovat Verohallinnon tiedossa. Omistuksista voi valita sen, johon kohdistuvia vuokratuloja ilmoittaa.
  • vuokralaisen tiedot. Jos kohteessa on ollut useita lyhytaikaisia vuokralaisia, merkitse "Nimi"-sarakkeeseen teksti "Useita vuokralaisia".
  • vuokra-aika
  • saadut tulot
  • tiedot vuokratoiminnan kuluista.

Vähennä verotuksessa vuokraustoimintaan liittyvät kulut, tappioitakin voi vähentää

Voit vähentää vuokraustoimintaan kohdistuvat kulut, esimerkiksi:

  • vuokralaisen hankkimisesta suoraan johtuneet kulut, esimerkiksi Airbnb- tai muulle välittäjälle maksettu palkkio
  • asunnon kiinteitä kustannuksia (esim. hoitovastike) vuokra-ajalta.

Jos kulut ovat suuremmat kuin tulot, vuokraustoiminnasta syntyy tappiota. Tappio vähennetään muista pääomatuloista. Tappiota voi syntyä esimerkiksi, jos asunto on ollut tyhjänä osan vuodesta. Edellytyksenä kulujen vähentämiselle tyhjänä oloajalta on, että asuntoa on koko ajan yritetty aktiivisesti vuokrata.

Säilytä tositteet ja kuitit itselläsi

Vuokratuloihin liittyviä kuitteja ja tositteita on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää kuitteja ja tositteita tarvittaessa, niitä ei tarvitse liittää veroilmoitukseen.

Ilmoita viimeistään määräpäivänä

Lähetä täydennetyt tiedot OmaVerossa viimeistään määräpäivänä. Veroilmoituksen täydentämisen määräpäivät ovat tänä vuonna 4.5., 11.5. ja 18.5. Oman määräpäivä näkyy esitäytetyllä veroilmoituksella ja OmaVerossa.


Lisätietoja:
Vuokratulot - vero.fi
Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla - vero.fi

Veroilmoituskeväästä aiemmin:
Etätyöläinen: näin täydennät kustannukset esitäytetylle veroilmoitukselle - vero.fi
Muista ilmoittaa virtuaalivaluutoista saadut tulot veroilmoitukselle - vero.fi
Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut ovat olleet suosituin verovähennys – Verohallinto ennakoi ilmoittajien määrän laskevan - vero.fi