Kunnallisveroa maksavat tuovat eniten veroeuroja kuntaan Kauniaisissa, vähiten Sysmässä

Verohallinnon tiedote, 9.6.2021

Keskimäärin yksi kunnallisveroa maksava henkilö toi vuonna 2019 kunnallisveroa kuntaan 5041 euroa. Summa on noussut 6,7 % viidessä vuodessa. Verohallinnon tilastotietokanta auttaa vertailemaan, miten kunnallisverot kunnassa kertyvät verrattuna esimerkiksi naapurikuntiin.

Kuntien välillä on suuria eroja siinä, kuinka paljon kunnallisveroja maksavat henkilöt veroeuroja kuntaan tuovat. Kun Päijät-Hämeessä Sysmässä kunnallisveroja maksava maksoi keskimäärin 3013 euroa kunnallisveroa vuonna 2019, Uudellamaalla Kauniaisissa kunnallisveroja maksava kuntalainen toi veroeuroja yli kolme kertaa enemmän, 9936 euroa.

Kauniaisissa verotuloja kuntaan tuovat ikäluokista eniten 50–60-vuotiaat, Sysmässä puolestaan 60–70-vuotiaat.

 

Kunnat, joissa pienin ja suurin keskimääräinen kunnallisvero sekä joissa suurin muutos 2014-2019

– Suuria ansiotuloja saavat henkilöt kerryttävät kunnallisverotuloja parhaiten. Toisaalta useissa kunnissa on vain yksittäisiä yli 100 000 ansiotuloihin yltävää henkilöä, tuoteomistaja Aki Savolainen Verohallinnosta kertoo.

Kunnallisverot ovat yksi kuntien tulonlähteistä. Lisäksi kunnat saavat tuloja kiinteistöveroista, yhteisöveroista, valtionosuuksista ja toimintatuotoista.

Viidessä vuodessa eniten kunnallisverotuloja ovat kasvattaneet Pelkosenniemi, Oripää ja Taivassalo

Manner-Suomen kunnista kunnallisveron maksajan keskimääräistä kuntaan tuomaa veroeurojen määrää ovat eniten kasvattaneet 2014–2019 Pelkosenniemi (18,7 %), Oripää (16,7 %), Taivassalo (16,6 %) ja Kittilä (15,5%).

– Kaikki kunnat ovat väkiluvultaan suhteellisen pieniä, joten yksittäisten kuntalaisten tulojen kasvulla voi jo olla näkyvää vaikutusta. Huomion arvoista on myös, että kaikkien näiden neljän kunnan kunnallisverotulot ovat kuitenkin koko maan keskiarvon alapuolella, Savolainen sanoo.

Tyrnävällä suhteellisesti eniten 30–40-vuotiaita kunnallisveron maksajia, Pelkosenniemellä 60–70-vuotiaita

Suomen kuntien välillä on vaihtelua, mitkä ikäluokat tuovat eniten kunnallisveroa kuntaan.
Tyrnävällä, Ylivieskassa ja Tampereella 30–40-vuotiaat kerryttivät kunnallisveroja suhteellisesti eniten Suomen kunnista 2019. 30–40-vuotiaat keräsivät Tyrnävällä 23,4 %, Ylivieskassa 21,7 % ja Tampereella 21,1 % kunnallisverotuloista 2019.

Pelkosenniemellä, Luhangassa ja Puumalassa puolestaan 60–70-vuotiaat kerryttivät kunnallisveroja suhteellisesti eniten Suomen kunnista 2019. 60–70-vuotiaat keräsivät Pelkosenniemellä 32,4 %, Luhangassa 32,2 % ja Puumalassa 29,6 % kunnallisverotuloista.

– Kasvavissa kaupungeissa ja niiden ympäryskunnissa nuoret ikäluokat tuovat suhteellisesti veroeuroja kuntiin muuta maata enemmän. Erityisesti harvaan asutulla seudulla vanhemmat ikäluokat painottuvat kunnallisveron maksajina, Savolainen kertoo.

Miltä ikäluokilta kunta kerää suurimman osuuden kunnallisveroista 2019

Limingassa kunnallisverot kertyvät suhteessa eniten palkkatuloista, Kuhmoisissa 45 prosenttia ansiotuloista eläketuloja

Henkilöiden ansiotulot koostuvat palkkatuloista, eläketuloista, työttömyysetuuksista ja muista ansiotuloista. Muita ansiotuloja ovat esimerkiksi elinkeinotoiminnan tulosta ansiotulona verotettu osuus.

– Eri kuntien välillä on merkittäviä eroja siinä, mistä tulonlähteistä ansiotulot muodostuvat. Kun esimerkiksi Limingassa lähes 80 prosenttia ansiotuloista kertyy palkkatuloista, Kuhmoisissa eläkkeistä tulee kunnan kaikista ansiotuloista 45 prosenttia, Savolainen kertoo.

Kunnat, joissa ansiotuloista kertyi eniten eläketuloista ja työttömyysetuuksista tai eniten palkkatuloista 2019

Tuleva kuntapäättäjä: tutustu tilastoihin ja Verohallinnon veronsaajien palveluun

Verohallinnon tilastotietokanta auttaa kuntapäättäjiä ja kuntalaisia vertailemaan, miten oman kunnan kunnallisverot kertyvät verrattuna esimerkiksi naapurikuntiin. Tiedot ovat vapaasti niin kuntalaisten, kuntavaaliehdokkaiden ja toimitusten kuin muidenkin kiinnostuneiden käytettävissä.

Tilastotietokannasta löytyy esimerkiksi seuraavia tietoja kunnittain:

  • miten kunnallisverot kertyvät eri ikä- ja tuloluokissa
  • miten kunnallisverot kertyvät perhetyypeittäin
  • miten kunnallisverot kertyvät postinumeroalueittain
  • millaisia ansio- ja pääomatuloja kuntalaisille kertyy
  • millaisista rakennuksista ja maapohjista kiinteistöveroa kertyy.

Verohallinto muistuttaa myös tarjoamastaan palvelusta veronsaajille. Palveluun päivitetään joka kuukausi tietoja kunnille tilitettävistä veroista ja niihin liittyvää analyysia.


Lisätietoja:
Verohallinnon tilastotietokanta: mistä tuloluokista kunnallisverot kertyvät
Verohallinnon tilastotietokanta: miltä ikäluokilta kunta saa kunnallisveroja
Verohallinnon tilastotietokanta: keskimääräiset kunnallisveron määrät kunnittain

Veronhallinnon palvelu veronsaajille - vero.fi
Miten verot kerättiin vuonna 2020 – Verohallinnon vuosikertomus - vero.fi