Kevään veroilmoittamisen määräpäivät julki – maa- ja metsätaloudenharjoittajat ja toiminimiyrittäjät pääsevät täydentämään veroilmoitusta OmaVerossa jo 15.1.

Verohallinnon tiedote, 7.1.2021

Verohallinto on julkaissut määräpäivät, joihin mennessä pitää ilmoittaa tietoja vuoden 2020 verotusta varten. Maa- ja metsätaloudenharjoittajien ja toiminimiyrittäjien pitää täydentää viime vuoden verotukseen liittyvät tiedot ensimmäisinä. He voivat antaa ilmoituksen jo 15.1. alkaen OmaVerossa. Palkan- ja eläkkeensaajilla määräpäivät ovat tuttuun tapaan toukokuussa.

Veroilmoitusten täydentämisen määräpäivät keväällä 2021

1.3.2021: metsänomistajat ja maatalousyhtymät

 • Metsätalouden veroilmoitus niillä Suomessa asuvilla metsänomistajilla, joilla ei ole maatalous- tai elinkeinotoimintaa
 • Maatalousyhtymien maatalouden veroilmoitus
 • Arvonlisäveroilmoitus, jos verokausi on kalenterivuosi. Päivä on myös arvonlisäveron maksun määräpäivä.
 • Hakemus energiatuotteen valmisteveron palauttamiseksi

1.4.2021: maataloudenharjoittajien ja toiminimiyrittäjien veroilmoitukset

 • Maatalouden veroilmoitus
 • Maataloudenharjoittajien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista
 • Toiminimiyrittäjien veroilmoitus yritystoiminnasta. Toiminimiyrittäjien ja heidän puolisoidensa esitäytetty veroilmoitus henkilökohtaisista tuloista
 • Niiden metsänomistajien veroilmoitus, joilla on maatalous- tai elinkeinotoimintaa
 • Elinkeinoyhtymien veroilmoitus

30.4.2021: osakeyhtiöt ja muut yhteisöt

Yhteisöjen on annettava veroilmoitus 4 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla tilikausi päättyy vuodenvaihteessa, jolloin veroilmoituksen määräpäivä on 30.4.

4.5.2021: palkan- ja eläkkeensaajat sekä kiinteistöjen omistajat

 • Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen ensimmäinen määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä. Jokaisen oma henkilökohtainen määräpäivä näkyy omalla veroilmoituksella.
 • Kiinteistöveroilmoituksen määräpäivä. Jos kiinteistötiedoissa on korjattavaa, korjaukset pitää ilmoittaa tähän mennessä. Kiinteistöveron maksupäivät ovat yhteisöasiakkailla 6.7. ja 6.9. ja henkilöasiakkailla 6.8. ja 6.10.

11.5.2021: palkan- ja eläkkeensaajat

Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen 2. määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

18.5.2021: palkan- ja eläkkeensaajat

Palkan- ja eläkkeensaajien esitäytetyn veroilmoituksen 3. määräpäivä. Jos tiedoissa on täydennettävää tai korjattavaa, täydennykset pitää ilmoittaa tähän mennessä.

Vuoden 2020 veroilmoitusta voi täydentää OmaVerossa omaan määräpäivään asti

Kaikkien veroilmoitukset löytyvät OmaVerosta hyvissä ajoin ennen omaa määräpäivää. Lisäksi veroilmoitukset tulevat suurimmalle osalle kotiin postissa. Reilu puoli miljoonaa Verohallinnon asiakasta on ottanut käyttöön sähköiset viranomaisviestit eli Suomi.fi-viestit. He saavat paperipostin sijaan sähköpostiherätteen heti, kun oma veroilmoitus on OmaVerossa.

Veroilmoitusta täydennetään vain yhdessä paikassa, joko sähköisesti tai paperilla. Jos asiakas antaa veroilmoituksen paperilomakkeilla, ilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa viimeistään edellä mainittuina määräpäivinä. Jos asiakas toimii OmaVerossa, hän voi täydentää veroilmoitustaan vielä määräpäivänä.

Katso ohjeet veroilmoituksen antamiseen: