Vuoden 2019 tuloverotus on valmistunut – yhteisten asioiden hoitoon kerättiin 37,4 miljardia euroa

Verohallinnon tiedote, 3.11.2020

Verohallinto on saanut vuoden 2019 tuloverotuksen päätökseen. Verokertymä kasvoi maltillisesti edellisvuodesta. Henkilöiden tuloveroja kerättiin viime vuonna 31,6 miljardia euroa, eli 0,8 miljardia enemmän kuin edellisenä vuonna (+2,7 %). Yhteisöveroja kerättiin puolestaan 5,8 miljardia euroa. Vuoden 2019 henkilöverotuksen ja yhteisöverotuksen verotiedot tulevat julkisiksi tiistaina 3.11.

Vuonna 2019 henkilöiden ansiotuloista kerättiin veroja 0,8 miljardia edellisvuotta enemmän, yhteensä 28,6 miljardia euroa. Pääomatuloista veroja puolestaan kertyi 3,0 miljardia (−1,9 %).

– Pääomatulot ovat herkempiä suhdannevaihtelulle ja myös sille, miten pörssissä menee. Arvopapereita on myyty todennäköisesti vähemmän tai yrityskauppoja tehty vähemmän kuin vuonna 2018. Ansiotulojen verokertymän kasvu puolestaan johtuu palkkojen ja eläketulojen kasvusta ja työttömyyden vähenemisestä, ekonomisti Aki Savolainen Verohallinnosta sanoo.

Verohallinto maksoi henkilöasiakkaille veronpalautuksia viime vuonna 2,6 miljardia euroa. Maksettujen veronpalautusten määrä väheni edellisvuodesta 13,8 %. Jäännösveroja puolestaan tuli henkilöasiakkaiden maksettavaksi 10,8 % edellisvuotta enemmän. Vuonna 2019 henkilöasiakkaat maksoivat jäännösveroja yhteensä 1,3 miljardia euroa.

Yhteisöillä sen sijaan sekä maksettujen veronpalautusten (0,7 mrd €) että jäännösverojen (0,6 mrd €) määrä laski vuodesta 2018. Yhteisöveron verokertymä oli 5,8 mrd (−1,5 %).

Verovuotta 2019 leimasi kaksi isoa uudistusta

Vuoden 2019 alusta verokortti uudistui: käytössä oli ensimmäistä kertaa kaikilla palkansaajilla verokortti, jossa oli yksi tuloraja koko vuodelle. Aiemmin käytössä ollut sivutuloverokortti poistui ja verokortin palkkakautta koskevista tulorajoista luovuttiin.

Verokorttiuudistuksen yhteydessä käytiin keskustelua erityisesti siitä, viivästyvätkö ennakonpidätyksistä kunnille menevät tilitykset. Verokorttiuudistuksen takia verot kertyivät aiempaa ajantasaisemmin. Ennakonpidätyksiä tilitettiin aiempaa vähemmän, mutta vastaavasti veronpalautusten määrä pieneni huomattavasti aiempiin vuosiin nähden.

Toinen iso uudistus oli tulorekisteri. Palkan maksajien piti ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin vuoden 2019 alusta. Tulorekisterin käyttöönotto ei vaikuttanut verovuodelta määrättävien verojen määrään.

Näin tuloverot kerätään

2019 Tammi-joulukuu

Ennakonpidätykset ja ennakkoverot kasvattavat verokertymää:

  • Ennakonpidätykset otetaan tuloista verokortilla olevan veroprosentin mukaan.
  • Ennakkoveroja maksetaan esimerkiksi vuokratuloista, luovutusvoitoista tai elinkeino- ja maataloudesta saatavista tuloista.

2020 maaliskuu

Esitäytetyt veroilmoitukset saapuvat. Henkilöillä on mahdollisuus täydentää esitäytettyä veroilmoitusta: kertoa verovähennyksiin oikeuttavista kuluista tai sellaisista vuoden 2019 tuloista, jotka eivät vielä ole Verohallinnon tiedossa.

2020 huhti-toukokuu

Veroilmoitusten täydentämisen määräpäivät

2020 heinäkuu-joulukuu

Vuoden 2019 veronpalautusten ja mätkyjen eräpäivät. Eräpäivät ovat eri henkilöillä eri aikaan. Oma eräpäivä riippuu mm. siitä, onko tehnyt esitäytettyyn veroilmoitukseen muutoksia. Suurimmalla osalla verotus valmistuu kesä-heinäkuussa: veronpalautusten ja mätkyjen eräpäivät ovat silloin elo- tai syyskuussa. Esimerkiksi kesäkuun loppuun mennessä verotus oli jo valmistunut 59 prosentilla henkilöasiakkaista.

31.10.2020

Kaikkien suomalaisten vuoden 2019 verotus on valmistunut.

3.11.2020

Henkilöasiakkaiden vuoden 2019 verotiedot julkisiksi.

2020 joulukuu

Verohallinto julkaisee tilastotietoa vuoden 2019 verotuksesta.