Valtioiden rajat ylittävä verosuunnittelu entistä näkyvämmäksi

Verohallinnon tiedote, 22.6.2020

Kansainvälistä verosuunnittelua koskeva uusi ilmoitusvelvollisuus tulee voimaan heinäkuun alussa. Uusi ilmoitusvelvollisuus koskee sekä yritysten että yksityishenkilöiden toteuttamia järjestelyitä. Käytännössä ilmoitukset usein antaa verokonsultti tai muu palvelun tarjoaja. Yksityishenkilö ilmoittaa järjestelyn vain silloin, kun järjestelyssä ei ole mukana palvelun tarjoajaa.

Vuoden alussa tuli voimaan lakimuutoksia, joilla säädetään rajat ylittävien verojärjestelyiden ilmoittamisesta. Ilmoitusvelvollisuus alkaa heinäkuun alussa. Elokuun loppuun mennessä tulee kuitenkin antaa ilmoitukset siirtymäkauden alusta eli 25.6.2018 lähtien tehdyistä järjestelyistä.

–  Sääntelyn tavoitteena on saada Euroopan unionin laajuisesti tietoa rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä, joissa voi olla veron kiertämisen tai välttämisen elementtejä. Näissä voi olla kyse esimerkiksi sellaisista lainsäädännön aukkokohdista, joita hyödynnetään lain tarkoituksen vastaisesti, ylitarkastaja Tarja Koikkalainen Verohallinnosta kertoo.

Keitä ilmoitusvelvollisuus koskee?

Velvollisuus ilmoittaa rajat ylittävät verosuunnittelujärjestelyt Verohallinnolle on ensisijaisesti ns. palvelun tarjoajilla, jotka osallistuvat järjestelyn suunnitteluun, markkinointiin tai toteuttamiseen. Laissa tarkoitettuja palvelun tarjoajia ovat esimerkiksi verokonsultit, asianajajat, finanssialan toimijat ja konsernien emoyhtiöt.

Ilmoitusvelvollisuus koskee niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin toteuttamia järjestelyitä.
–  Yksityishenkilöt ovat käytännössä ilmoitusvelvollisia vain silloin, kun he eivät ole käyttäneet järjestelyn suunnitteluun tai toteuttamiseen palvelun tarjoajaa tai kun palvelun tarjoaja on salassapitovelvollinen asianajaja, Tarja Koikkalainen täsmentää. 

Millaiset verosuunnittelujärjestelyt on ilmoitettava?

Rajat ylittävä verosuunnittelu on ilmoitettava silloin, kun järjestely koskee useampaa kuin yhtä valtiota ja kun järjestelyssä esiintyy veron välttämiseen viittaava, laissa määritelty tunnusmerkki. Lisäksi eräiden tunnusmerkkien osalta arvioidaan, onko veroedun tavoittelu ollut yksi järjestelyn pääasiallisista hyödyistä.

Milloin ilmoitus annetaan?

Ilmoitusvelvollisuus koskee Euroopan unionin DAC6-direktiivin voimaantulosta 25.6.2018 alkaen toteutettuja järjestelyjä. Siirtymäkaudella 25.6.2018– 30.6.2020 toteutetut järjestelyt on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään 31.8 2020.

Siirtymäajan jälkeen 1.7.2020 alkaen ilmoitus on annettava 30 päivän kuluessa laissa säädetyn raportointikynnyksen ylittymisestä.

Tavoitteena veropaon ehkäiseminen ja verotuksen läpinäkyvyys

Laki raportoitavista rajat ylittävistä järjestelyistä perustuu Euroopan unionin 25.6.2018 voimaantulleeseen DAC6-direktiiviin.  Lakien tavoitteena on lisätä verotuksen läpinäkyvyyttä ja ehkäistä aggressiivista verosuunnittelua.

Direktiivin taustalla on OECD:n veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa koskevassa BEPS-hankkeessa tehty työ aggressiivisen verosuunnittelun ja kansainvälisen veropaon ehkäisemiseksi. Direktiivi asettaa EU-jäsenvaltioille velvollisuuden kerätä alueellaan toimivilta ilmoitusvelvollisilta raportoitavia rajat ylittäviä järjestelyitä koskevat tiedot. Nämä tiedot vaihdetaan jäsenvaltioiden kesken vuosineljänneksittäin.

Lue myös:
Raportoitavat rajat ylittävä järjestely