Tuloverokertymä maltillisessa kasvussa

Verohallinnon tiedote, 21.1.2020

Verohallinto keräsi vuonna 2019 veroja yhteensä 70 360 miljoonaa euroa. Suurin verokertymä tästä oli henkilöasiakkaiden tulovero, jota kertyi viime vuonna 30 818 miljoonaa.

Henkilöasiakkaiden tuloverossa oli kasvua 529 miljoonaa. "Osaksi kasvua selittää verotuksen joustava valmistuminen, jonka seurauksena osa tämän vuoden jäännösveroista on tullut maksuun jo vuonna 2019", ekonomisti Aki Savolainen Verohallinnosta kertoo.

Palkoista ja eläkkeistä tehtävät ennakkopidätykset ovat henkilöasiakkaiden tuloveron merkittävin verolaji. Vuonna 2019 ennakonpidätyksiä kertyi 29 214 miljoonaa euroa.

Ennakonpidätysten kasvua hidasti viime vuonna käytännön muuttuminen siten, että aiemman kuukausittaisen rajan asemesta ryhdyttiin seuraamaan vuositulorajaa ennakonpidätyksen perusteena. Lisäksi sivutuloverokortti poistui käytöstä.

Arvonlisäverojen kokonaisnettokertymä vuonna 2019 oli 18 951 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuodesta oli 2,2 prosenttia.

Verohallintoon siirtyi Tullin keräämä maahantuonnin arvonlisävero vuoden 2018 tammikuusta alkaen, mutta aikaisempien kausien arvonlisävero maksetaan edelleen Tullille. "Siirtymäkauden vuoksi vuosien 2018 ja 2019 Tullin ja Verohallinnon arvonlisäkertymät on laskettu yhteen, jotta ne olisivat vertailukelpoisia aiempaan kehitykseen", Aki Savolainen kertoo.

Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Verot käytetään yhteiskunnan hyväksi

Kerätyistä veroista 63,3 prosenttia tilitettiin valtiolle ja kunnille 32,8 prosenttia. Muita veronsaajia ovat lisäksi seurakunnat 1,3 prosentin ja Kela 2,6 prosentin osuuksilla.

Verojen käyttökohteista päättää eduskunta. Suurin osa eli noin puolet kerätyistä veroista käytetään sosiaaliturvaan sekä takuu- ja kansaneläkkeisiin. Lisäksi yhteiskunta käyttää terveydenhuoltoon 12 prosenttia veroista, ja koulutuksen osuus on noin kymmenesosa.