Tiedoksi toimituksille: Julkiset tuloverotustiedot vuodelta 2019 nähtäville 3.11.2020

Verohallinnon tiedote, 18.9.2020

Tiedot valmistuvat arvioitua nopeammin.

Tietyt henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotustiedot on säädetty laissa julkisiksi. Verohallinto julkaisee tuloverotustiedot mahdollisimman pian sen jälkeen, kun viimeistenkin asiakkaiden verotus on valmistunut lokakuun lopussa.

Tänä vuonna tiedot valmistuvat ja voidaan julkistaa päivää aiemmin ilmoitettua nopeammin, eli jo tiistaina 3.11.  Aikataulumuutoksella tuetaan myös mediassa käytävää yhteiskunnallista keskustelua verotuksesta, sillä muutoin mahdollisuudet verokeskusteluun olisivat rajatut samana päivänä valmistuvien Yhdysvaltain presidentinvaalitulosten vuoksi.

Tarjoamme 3.11. julkisiin tietoihin liittyvää mediapalvelua. Kerromme käytännön järjestelyistä mahdollisimman pian.

Tarjolla tilastoja ja apua niiden tulkintaan

Tiedotusvälineiden käytössä on myös entistä laajempi tilastotietokanta: Verohallinnon tilastotietokanta

Tietokannasta löytyy julkisten tietojen taustoitukseksi tilastotietoa henkilöiden tuloista, veroista ja vähennyksistä nyt myös postinumeroittain, perhetyypeittäin ja koulutustason mukaan luokiteltuna.

Tietokannan tilastot yltävät tällä hetkellä verovuoteen 2018 asti. Verovuoden 2019 tiedot saadaan lisättyä tietokantaan marras-joulukuun vaihteessa. Samalla julkaisemme myös tarkempaa analyysiä verovuoden 2019 tuloverotuksesta.

Autamme mielellämme tiedotusvälineitä verotilastojen hyödyntämisessä. Meiltä voi esimerkiksi tilata Teams-esittelyn tilastotietokannan käytöstä tai pyytää apua tilastojen tulkintaan.

Lisätietoa: Ohje medialle: Tuloverotuksen julkiset tiedot verovuodelta 2019