Myös tänä vuonna tehdystä satunnaisesta etätyöstä saa nyt verovähennystä

Verohallinnon tiedote, 17.12.2020

Tänä vuonna työhuonevähennystä saa ensimmäistä kertaa myös satunnaisesta etätyöstä. Verohallinto on päättänyt vuoden 2020 kaavamaisten työhuonevähennysten määrät. Enimmillään kaavamainen työhuonevähennys on 900 euroa.

Etätyön tekeminen on lisääntynyt poikkeuksellisen tilanteen takia. Siksi etätyön vähennysoikeutta verotuksessa laajennetaan: työhuonevähennystä voi ilmoittaa kuluvalta vuodelta myös satunnaisesta etätyöstä.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Kaavamainen työhuonevähennys määräytyy etätyöpäivien mukaan. Työhuonevähennys on henkilökohtainen: molemmat puolisot voivat saada kaavamaisen etätyövähennyksen, jos he tekevät etätöitä.

Kaavamaisen etätyövähennyksen euromäärät
Etätyöpäivien määrä Kaavamainen työhuonevähennys
Henkilö tekee etätyötä yli 50 % työpäivien kokonaismäärästä 900 €
Henkilö tekee etätyötä enintään 50 % työpäivien kokonaismäärästä 450 €
Henkilö tekee etätyötä satunnaisesti 225 €

Kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan palkansaaja voi myös vähentää työtilasta aiheutuneet todelliset kulut. Todelliset kulut voi vähentää, jos työhön liittyy huomattavasti kotona tehtävää työtä.
Todellisista kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet. Vähennyskelpoisia menoja voivat olla esimerkiksi työhuoneesta aiheutuneet vuokra-, valaistus- ja lämmityskulut sekä kalusteet. Työhuoneen kalusteita ovat esimerkiksi työpöytä ja työtuoli. Jos aviopuolisot vaativat vähennystä todellisten kulujen mukaan, vähennettävä määrä jaetaan puolisoille esitetyn selvityksen perusteella.

Ilmoita tulonhankkimismenoja verotuksessa vasta, jos kulut ovat yli 750 euroa

Etätyöhön liittyvät kulut ovat tulonhankkimismenoja, jotka vähennetään palkkatuloista ja ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää. Jos saat palkkatuloja, saat automaattisesti 750 euron tulonhankkimiskuluihin liittyvän vähennyksen. Verohallinto tekee vähennyksen puolestasi.

– Tulonhankkimismenoja kannattaa ilmoittaa siis vain, jos menot ylittävät 750 euroa. Esimerkiksi jos ainoa tulonhankkimismenosi on se, että olet tehnyt enintään puolet vuoden työpäivistäsi etänä ja olet oikeutettu kaavamaiseen 450 euron työhuonevähennykseen, kuluja ei tarvitse ilmoittaa, Minna Palomäki Verohallinnosta sanoo.

Tulonhankkimisvähennystä voi saada työhuonevähennyksen lisäksi työvälineistä, kuten tietokoneesta ja näytöstä sekä ja tietoliikenneyhteydestä. Tietoliikenneyhteyksien kuluja voi vähentää verotuksessa

  • 50 % kustannuksista, jos käyttää yhteyttä osittain työkäytössä.
  • 100 % kustannuksista, jos käyttää yhteyttä pääasiassa työkäytössä.

Jos tulonhankkimismenoja kertyy enemmän kuin 750 euroa vuodessa, menot pitää ilmoittaa kokonaan.

Lisääntynyt etätyö näkyy Verohallinnon tilastoissa

Vuonna 2019 työhuonevähennyksen sai lähes 100 000 asiakasta. Yhteensä Verohallinto myönsi työhuonevähennyksiä noin 73 miljoona euroa. Keskimääräinen vähennys oli 737 euroa.

Näin teet etätöihin liittyvät vähennykset

Voit ilmoittaa vuoden 2020 kuluja verotukseen OmaVerossa jo nyt. Vero.fistä löytyy ohjeita, miten työhuonevähennys ja muut tulonhankkimismenot ilmoitetaan.

Jos toimit alkuvuodesta 2021, tiedot ovat jo valmiina myöhemmin keväällä saamallasi esitäytetyllä veroilmoituksella. Viimeistään vähennysten tiedot pitää ilmoittaa loppukeväästä omana veroilmoituksen täydentämisen määräpäivänä.

Lisätietoa:
Etätyö ja vähennykset - vero.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 17.12.2020