130 000 eri toimijan veroasiointi uhkaa katketa vuodenvaihteessa

Verohallinnon tiedote, 9.11.2020

Verohallinto on edelleen huolissaan usean yrityksen, yhdistyksen, metsäyhtymän, kunnan ja säätiön veroasioiden hoidosta. Nämä toimijat käyttävät yhä Katso-palvelua veroasioiden hoidossa, vaikka palvelun toiminta päättyy 31.12.2020. Verohallinto kehottaa Katso-valtuuksia käyttäviä ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön heti.

Usein yrityksen tai muun yhteisön veroasioita hoitaa joku valtuutettu toimija yrityksen puolesta, esimerkiksi tilitoimisto. Valtuuttamisen on voinut tehdä Katso- tai Suomi.fi-palvelussa. Jatkossa käytössä ovat vain Suomi.fi-valtuudet.

Jos Suomi.fi-valtuuksia ei siirry käyttämään ajoissa, yritysten, yhteisöjen ja muiden organisaatioiden veroilmoitusten antaminen, tulorekisteri-ilmoittaminen tai muu viranomaisasiointi voi viivästyä. Nämä ovat lakisääteisiä velvollisuuksia, joiden hoitamatta jättämisellä on seuraamuksia.

– Näyttää siltä, että kymmenien tuhansien toimijoiden veroasiat jäävät vuodenvaihteen jälkeen hoitamatta, ylitarkastaja Juha Kartano Verohallinnosta arvioi.

Katso-palvelun käytöstä on luopunut lokakuuhun 2020 mennessä jo yli 220 000 toimijaa.

Osalla yhteisöistä Suomi.fi-valtuuksien käyttöönotto vaatii valtuushakemuksen

Suurin osa Katso-palvelua käyttävistä pystyy ottamaan Suomi.fi-valtuudet käyttöön omatoimisesti sähköisesti.

– Osa puolestaan joutuu turvautumaan valtuushakemukseen. Hakemus kannattaa tehdä pian, koska käsittelyaika on noin 2-3 viikkoa. Erityisen huolissamme olemme esimerkiksi julkisyhteisöistä, kunnista ja metsäyhtymistä, jotka joutuvat tekemään hakemuksen, Juha Kartano sanoo.

Valtuushakemuksen voi lähettää sähköisesti, postitse tai viedä verotoimistoon.

Vero.fistä voi selvittää, voiko Katso-tunnistetta ja Katso-valtuuksia veroasioinnissa käyttävä siirtyä käyttämään suoraan Suomi.fi:n valtuudet-palvelua sähköisesti, vai vaatiiko tilanteen hoitaminen ensin valtuushakemuksen tekoa.

Taustaa: Katso-palvelusta Suomi.fihin

  • Katso-tunniste on ollut Verohallinnon tarjoama maksuton sähköinen tunniste yrityksille, yhteisöille ja muille organisaatioille.
  • Katso-tunnisteen avulla yritykset ovat voineet voivat käyttää Verohallinnon ja muiden viranomaisten kuten Kelan ja Tullin sähköisiä palveluja. Katso-tunnisteen avulla toimijat ovat voineet myös valtuuttaa muita hoitamaan organisaation veroasioita.
  • Vuoden 2021 alusta Katso-tunnisteella ei voi enää asioida sähköisissä palveluissa. Viranomaisten palveluihin tunnistautuminen tapahtuu 2021 alkaen niin, että käytössä on henkilökohtainen vahva tunniste, eli henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköistä henkilökortti.
  • Suomi.fin valtuudet-palvelua ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. Suomi.fi-valtuuksissa voi antaa toiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle valtuuden eli oikeuden asioida omasta, yrityksen tai yhteisön puolesta. Palvelussa voi myös pyytää oikeutta asioida toisen puolesta.
  • Suomi.fi-valtuudet korvaa Katso-palvelun vuoden 2021 alusta.

Aiemmin aiheesta:
21.9. Verohallinto huolissaan: 150 000 eri toimijan veroasiointi voi katketa vuodenvaihteessa