Yrityksen liiketoimintaan voi kohdistua alv-petos

Verohallinnon tiedote, 14.5.2019

Rehellinen yrittäjä, yrityksen koosta riippumatta, voi tietämättään osallistua petolliseen liiketoimintaan, jossa joku toimitusketjuun kuuluva pyrkii välttämään arvonlisäveron (alv) maksun. Yrittäjälle voi tulla seurauksia osallisuudesta petokselliseen toimitusketjuun, jos yritys ei ole selvittänyt kauppakumppaninsa verotuksellista luotettavuutta.

Verohallinnon harmaan talouden torjunta haluaa nostaa yritysten tietoisuutta petollisen toiminnan riskeistä ja selonottovelvollisuudesta sekä vastuista. Osallisuus petolliseen toimintaan voi kohdistua minkä kokoiseen yritykseen ja mihin toimialaan tahansa.

– Petollisen ketjun osallisena rehellinen yritys voi joutua maksamaan toisen osapuolen arvonlisäveron osuuden. Käytännössä ostaja voi menettää hankintaan liittyvän arvonlisäverovähennyksen. Myyjän kohdalla mahdollinen veroton myynti voidaan katsoa verolliseksi, alv-harmaan talouden torjunnan asiantuntija Jarkko Liljander kertoo.

Rehellinen toimija ei joudu vastuuseen, mikäli on osallistunut petolliseen toimitusketjuun tietämättään. Edellytyksenä kuitenkin on, että yrittäjä on toiminut vilpittömässä mielessä. Käytännössä tämä tarkoittaa normaalia huolellisuutta elinkeinotoiminnassa.

Tunne asiakkaasi

Huolelliseen toimintaan kuuluu selonottovelvollisuus. Yrittäjällä on vastuu ottaa selvää kauppakumppaninsa verotuksellisesta luotettavuudesta.

– Olemme koonneet listan tunnusmerkeistä, joiden avulla myyjän luotettavuutta voi arvioida vaikka samalla kun yrittäjä tekee omaa liiketoimintaansa ja taloudellista asemaa turvaavia selvityksiä kuten tarkastaa tavaran laadun, toimitusvarmuuden tai liikekumppanin maksukyvyn. Kauppakumppanin toiminnan arvioiminen näiden tunnusmerkkien avulla kannattaa ottaa osaksi omaa rutiinia, alv-harmaan talouden torjunnan koordinaattori Juha Kuusala kertoo.

 1. Pyytämättä tulee “liian hyviä” tarjouksia.
 2. Myyjä on uusi, vasta perustettu tai rekisteröity yritys ilman taloudellista tai kaupallista historiaa.
 3. Myyntierät ovat suuria suhteessa myyjän liiketoimintahistoriaan.
 4. Yrityksellä tai sen edustajalla ei ole riittävää osaamista tuotteesta tai markkinoista.
 5. Samat yhteys- tai vastuuhenkilöt pysyvät, mutta yhtiö, sen yhteystiedot ja/tai pankkitili vaihtuvat toistuvasti.
 6. Sama yhtiö, mutta yhteys- tai vastuuhenkilöt vaihtuvat ja samalla hinta laskee olennaisesti.
 7. Myyjä edellyttää käteismaksua myös suuremmissa kaupoissa.
 8. Maksu osoitetaan kolmannelle osapuolelle ja/tai ulkomaiselle tilille.
 9. Maksu pyydetään suorittamaan usealle eri tilille.
 10. Maksujärjestelyt eivät vaikuta järjellisiltä tai herättävät epäilyksiä.
 11. Yritystä ei löydy arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, vaikka liiketoiminta on laajaa.

Yksittäiset tunnusmerkit eivät suoraan osoita harmaan talouden toimintaa. Jos tunnusmerkeistä useampi täyttyy, voi olla syytä epäillä kauppakumppanin luotettavuutta. Tällaisesta liikesuhteesta kannattaa jopa pidättäytyä. Lisäksi havainnoista kannattaa ilmoittaa suoraan Verohallinnolle vero.fi -sivustolta löytyvällä vihjetietolomakkeella. Rehellisen yrityksen kilpailuedellytykset paranevat, kun epärehelliset toimijat eivät kilpaile samoilla markkinoilla.

Katso myös: