Tiedoksi toimituksille: tuloverotuksen tiedot julkisiksi 4.11.2019

Verohallinnon tiedote, 3.9.2019

Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2018 tulevat julkisiksi maanantaina 4.11.2019.

Henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot ovat 4.11. alkaen nähtävillä verotoimistojen asiakaspäätteillä ja saatavissa puhelimitse.

Yhteisöjen julkiset tiedot julkaistaan 4.11. vero.fi:ssä avoimena datana. Yhteisöjen tiedot ovat katseltavissa myös verotoimistojen asiakaspäätteillä.

Tietojen tilaaminen etukäteen

Tiedotusvälineillä on mahdollisuus tilata henkilöiden julkisia tietoja journalistiseen käyttöön etukäteen. Tilauslomake julkaistaan vero.fi:ssä 19.9. ja tilaukset on toimitettava Verohallintoon viimeistään 18.10. Määräaikaan mennessä tilatut tiedot lähetetään tilaajille sähköisesti 4.11.

Tietojen poimintaehtoja on tänä vuonna tarkistettu 1.1.2019 voimaantulleen uuden tietosuojalain vuoksi:

  • Tiedot voi tilata koko maasta tai 1-3 maakunnasta.
  • Poiminta perustuu yhteenlaskettuihin ansio- ja pääomatuloihin.
  • Alin tuloraja, jonka ylittävistä yhteenlasketuista ansio- ja pääomatuloista poiminnan voi pyytää, on 100 000 euroa.

Muutokset vaikuttavat siihen, keiden ja kuinka monien tietoja medialle lähetettäville listoille poimiutuu. Sen sijaan listausten tietosisältö säilyy samana, eli media saa poimiutuneista asiakkaista samat tiedot kuin ennenkin. Julkaisemme tarkemmat ohjeet tilauslomakkeen julkaisun yhteydessä 19.9.