Tiedoksi toimituksille: tuloverotuksen julkisten tietojen tilaaminen

Verohallinnon tiedote, 19.9.2019

Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen tiedot verovuodelta 2018 tulevat julkisiksi maanantaina 4.11.2019.

Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot

Yhteisöjen tiedot julkaistaan vero.fi:ssä avoimena datana 4.11.2019, joten Verohallinto ei enää luovuta yhteisöjen tietoja tilauksesta.

Luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkiset tiedot

Verohallinto luovuttaa luonnollisten henkilöiden tuloverotuksen julkisia tietoja sähköisessä muodossa journalistiseen tarkoitukseen.

Tietojen poimintaehtoja on tänä vuonna tarkistettu 1.1.2019 voimaantulleen uuden tietosuojalain vuoksi. Tästä syystä tilauslomakkeeseen on tehty muutoksia poimintaehtojen osalta:

  • Tiedot voi tilata koko maasta tai 1-3 maakunnasta.
  • Poiminta perustuu yhteenlaskettuihin ansio- ja pääomatuloihin.
  • Alin tuloraja, jonka ylittävistä yhteenlasketuista ansio- ja pääomatuloista poiminnan voi pyytää, on 100 000 euroa.

Laajimpaan poimintavaihtoehtoon sisältyy kaikkien vähintään 100 000 euroa saaneiden henkilöiden tiedot koko maasta. Mihinkään poimintaan ei sisälly alle 100 000 euroa saaneiden henkilöiden tietoja.

Henkilöiden tuloverotuksen julkisten tietojen tilausohje sekä uusi tilauslomake on julkaistu vero.fi:ssä: Verovuoden 2018 tuloverotuksen julkisten tietojen luovuttaminen sähköisessä muodossa journalistista tarkoitusta varten

Tilaukset on toimitettava Verohallintoon viimeistään 18.10.2019. Tilauslomakkeet toimitetaan Verohallintoon postitse tai sähköpostitse.

Määräaikaan mennessä tehdyt tilaukset lähetetään tilaajille 4.11.2019. Myöhemmin tehdyt tilaukset toimitetaan erikseen sovitun aikataulun mukaan. Tiedot luovutetaan maksutta.

Tietojen luovutustapa

Tiedot lähetetään CSV-tiedostona turvasähköpostilla tilauksessa ilmoitetulle henkilölle. Turvasähköpostin avaamiseksi tilauksessa on oltava matkapuhelinnumero, johon turvasähköpostin PIN-koodi lähetetään.

Käytännön järjestelyt eri paikkakunnilla 4.11.2019

Luonnollisten henkilöiden ja yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot ovat 4.11. alkaen katseltavissa myös verotoimistojen asiakaspäätteillä. Lisäksi Helsingin Vallilassa on 4.11. toimittajille varattuja asiakaspäätteitä.

Julkaisemme lokakuussa käytännöllisen tietopaketin, jossa kerromme mm.

  • missä sijaitsevat asiakaspäätteet, joilla julkisia verotietoja voi selata
  • mistä numerosta julkisia tietoja voi pyytää puhelimitse
  • ketkä asiantuntijoistamme vastaavat kysymyksiin ja miten heidät tavoittaa