Suomalaiset kokevat verojen maksamisen tärkeäksi kansalaisvelvollisuudeksi

Uutinen, 12.12.2019

Verohallinnon syys-lokakuussa teettämän asennetutkimuksen mukaan 96 prosenttia suomalaisista pitää verojen maksamista kansalaisen tärkeänä velvollisuutena. Vastaajista 95 prosenttia kertoo maksavansa veronsa aina ajallaan. Tiedot perustuvat laajaan valtakunnalliseen haastattelututkimukseen.

"Liki mykistävä osuus eli peräti 98 prosenttia suomalaisista on samaa mieltä siitä, että verojen kerääminen on tärkeää hyvinvointivaltion ylläpitämisen vuoksi. Lisäksi 78 prosenttia tuntee myös saaneensa vastinetta maksamilleen veroille," Verohallinnon palveluasiantuntija Janne Myyry kertoo.

Suomalaisista 81 prosenttia luottaa verotuspäätöksen oikeellisuuteen. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa kokee, että Verohallinto kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja se on pystynyt muuttumaan yhteiskunnan mukana.  Sekä arvio tasapuolisuudesta että muutoskyvystä on parantunut kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Sähköinen asiakaspalvelu saa kiitosta

"Olemme panostaneet vahvasti sähköisten palvelujen kehittämiseen ja avasimme henkilöasiakkaiden OmaVero-verkkopalvelun vuosi sitten. Palaute kansalaisilta on ollut myönteistä", Verohallinnon asiakaspalvelujohtaja Marja Koskimäki toteaa.

"Viime aikoina meitä on myös kritisoitu automaatiosta ja ruuhkaantuneesta asiakaspalvelusta. On totta, että pahimpina ruuhkahuippuina kuten vuodenvaihteen verokorttiaikoina emme ole pystyneet palvelemaan asiakkaitamme riittävän hyvin. Siihen nähden kansalaisten tutkitut ja myönteiset kokemukset tuntuvat erityisen hyvältä. Jatkossa pystynemme palvelemaan entistä paremmin, sillä lisäämme ensi vuonna resursseja asiakaspalveluun", Koskimäki kertoo.

Suomalaisilta vihreää valoa automaatiolle

Verohallintoon luottaa 90 prosenttia vastaajista ja 86 prosenttia kokee, että Verohallinto kannustaa ohjeillaan ihmisiä toimimaan oikein. "Tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista haluaisi, että verotus tapahtuu automaattisesti ja yli puolet vastaajista kokee, että olemme miettineet toimintaamme asiakkaan näkökulmasta", Verohallinnon palveluasiantuntija Janne Myyry sanoo.

"Tiedonhaku vero.fi -sivuilta ja Verohallinnon verkkopalveluiden käyttö ovat yleistyneet merkittävästi edellisen tutkimuksen tuloksiin verraten. Puhelinpalvelun käyttäminen on lähes samalla tasolla vuoteen 2017 verrattuna ja Verotoimistossa asiointi on hieman vähentynyt. Verohallinnon verkkopalvelua käyttäneistä 80 prosenttia kokee asioinnin olleen helppoa," Myyry kertoo.

Luottamus julkiseen sektoriin vahvistunut

Tämän vuoden asennetutkimuksessa kysyttiin ensimmäisen kerran myös verotuksen oikeudenmukaisuudesta.  Yli puolet suomalaisista pitää palkkaverotusta sekä palveluiden ja tuotteiden verotusta oikeudenmukaisena.

Vuonna 2018 Verohallinto keräsi 69 miljardia euroa veroja.

Myös suomalaiseen julkiseen sektoriin myönteisesti suhtautuvien osuus on noussut viidellä prosenttiyksiköllä 62 prosenttiin verrattuna Verohallinnon vuoden 2017 asennetutkimuksen tuloksiin.

Tutkimuksen toteutti Verohallinnon toimeksiannosta Feelback Oy. Tutkimukseen haastateltiin 1 000 iältään 15–74 vuotiasta henkilöä puhelimitse syys-lokakuussa 2019. Valtakunnallisen haastattelututkimuksen virhemarginaali on enimmillään 3,1 prosenttiyksikköä. Verohallinto on teettänyt vastaavia asennetutkimuksia muutaman vuoden välein, viimeksi vuonna 2017.

Lisätietoja medialle