Yrityskyselyn tulokset: Verohallinnon palvelu pelaa ja harmaan talouden havainnot laskussa

Verohallinnon tiedote, 4.2.2016

Yritysasiakkaille tehdyn kyselyn tulokset kertovat, että yrityksissä harmaata taloutta havaitaan aiempia vuosia vähemmän. Lisäksi Verohallinnon palveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä. Erityisesti verotarkastukset saavat positiiviset arviot. Sen sijaan Suomen verojärjestelmän ei koeta kannustavan yrittäjyyteen.

Verohallinnon TSN Gallupilta teettämän kyselytutkimuksen mukaan entistä harvempi yrittäjä on havainnut harmaata taloutta.  Vastaajista 25 prosenttia kertoi tietävänsä yrityksen, joka myy tavaroita tai palveluja ilman kuittia. Vastaava luku vuonna 2014 oli 31 prosenttia ja vuonna 2013 34 prosenttia. Eniten havaintoja ovat tehneet pienempien yritysten edustajat.

Verohallinto sai kyselyssä positiiviset arviot. Lähes 90 prosenttia vastaajista on tyytyväinen verkkopalveluihin, erittäin tyytyväinen on neljä kymmenestä. Puhelinpalveluunkin tyytyväinen on 84 prosenttia. Vastaajien mielestä Verohallinnon henkilöstöä kuvaavat käsitteet asiantunteva, palveluhenkinen, selkeä ja ymmärrettävä. 

Erityisen positiiviset arviot annettiin verotarkastuksista. Vastaajista, joiden yrityksiin oli tehty verotarkastus, yli 90 prosenttia on sitä mieltä, että yhteistyö tarkastajan kanssa oli sujunut hyvin ja 70 prosenttia piti tarkastusta kaikkineen miellyttävänä kokemuksena.

Sähköisyys ja tilitoimistot nousussa

Entistä harvempi yrittäjä kertoi asioivansa verotoimistossa: ilmoitukset hoituvat verkkopalveluilla ja neuvoja saa tarvittaessa puhelinpalvelusta. Vastaajien mielestä tilannetta vielä parantaisi sähköisten palvelujen kokoaminen selkeämmäksi kokonaisuudeksi.

– Yritysasiakkaiden sähköiseen asiointiin on tulossa muutos lähivuosina, kun nykyisten palvelujen tilalle rakennetaan yksi kattava OmaVero-palvelu. Se korvannee jo ensi vuonna nykyisen Verotili-palvelun, kertoo palveluasiantuntija Janne Myyry Verohallinnosta.

Kyselyn tuloksista selviää myös, että tilitoimistolla ja kirjanpitäjillä on yrityksille aiempaa suurempi merkitys tietolähteinä. Verohallinto on ottanut tämän huomioon ja esimerkiksi rakentanut verkkopalveluihin tilitoimistojen toivomia ominaisuuksia.

Kysely toi myös esille, että vain 16 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Suomen verojärjestelmä kannustaa yrittäjyyteen. Joka toinen jopa pitää sitä esteenä yrittäjyydelle. Tätä mieltä ollaan erityisesti pienissä, alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Silti 79 prosenttia vastaajista pitää veroasioiden hoitoa vaivattomana.

Verohallinnon tilaaman asiakaskyselyn toteutti TSN Gallup marras-joulukuussa 2015. Kyselytutkimusta varten se haastatteli 500 yrityksen edustajaa.

Lisätietoa:
Janne Myyry, palveluasiantuntija
puh. 040 661 5347