Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Koronatilanne: Voit hakea yrityksellesi maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen

Viimeisin päivitys 20.3. klo 16:03.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi Verohallinto tulee helpottamaan toistaiseksi maksujärjestelyn ehtoja. Lisäksi Valtionvarainministeriö valmistelee lakimuutosta tilapäisestä viivästyskoron alentamisesta niiden verojen osalta, jotka kuuluvat maksujärjestelyyn.

Näiden muutoksien ensisijainen tavoite on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia koronavirustilanteessa.

Maksujärjestelyä ei kannata hakea etukäteen "varmuuden vuoksi", jos sinulla ei ole maksattomia veroja. Saat maksujärjestelyyn samat ehdot ja saman viivästyskoron, vaikka teet maksujärjestelypyynnön vasta veron eräpäivän jälkeen.

Jos sinulla on maaliskuussa tai sitä aiemmin erääntynyttä veroa, hae maksujärjestelyä viimeistään ennen maaliskuun loppua.

Jos sinulla erääntyy veroa huhtikuussa etkä pysty maksamaan sitä, hae maksujärjestelyä huhtikuun aikana.

Hae maksujärjestelyä OmaVerossa 25.3. alkaen

Jos yritykselläsi on vaikeuksia maksaa veroja koronavirustilanteen takia, voit hakea helpotettua maksujärjestelyä OmaVerossa 25.3.2020 alkaen.

Maksujärjestelyä voi hakea myös palvelunumerosta 029 497 028.

25.3. alkaen käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla. Verohallinto käsittelee saapuneet maksujärjestelypyynnöt, kun lainmuutos alennetusta viivästyskorosta tulee voimaan. Koronavirustilanteen vuoksi pyyntöjen määrä todennäköisesti kasvaa ja käsittelyajat pitenevät.

Päivitys: Jos sinulla on voimassa oleva maksujärjestely ja koronavirustilanteesta johtuvia maksuvaikeuksia, voit tehdä uuden maksujärjestelypyynnön OmaVerossa 25.3. alkaen. Tekemällä uuden maksujärjestelypyynnön voit saada helpotetun maksujärjestelyn, mikäli pyyntö täyttää maksujärjestelyyn vaaditut ehdot.

Päivitys: Helpotetut maksujärjestelyn ehdot koskevat myös auto- ja valmisteveron maksunlykkäyksiä. Voit hakea maksunlykkäystä palvelunumerosta 029 497 156.

Helpotetuin ehdoin tehtävien maksujärjestelyjen normaalia alempi viivästyskorko edellyttää väliaikaista lakimuutosta. Verohallinto alkaa käsitellä saapuneita maksujärjestelypyyntöjä mahdollisimman pian, kun lainmuutos alennetusta viivästyskorosta on tullut voimaan. Laki astuu tämän tiedon valossa voimaan huhtikuun lopussa. Tällä hetkellä Verohallinto arvioi käsittelyajaksi 1-2 viikkoa lain voimaantulosta.

Päätöksiä maksujärjestelypyynnöistä voi siis odottaa toukokuusta alkaen.

Päätöksiä helpotetuista maksujärjestelypyynnöistä voi odottaa toukokuusta alkaen.

Toukokuussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on elokuussa ja seuraavat maksuerät siitä eteenpäin kuukausittain.

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyynnön. Tehty maksujärjestely on heti nähtävissä OmaVerossa. Myös mahdollinen kirje maksujärjestelypyynnön hylkäämisestä on nähtävissä OmaVerossa heti asian ratkaisemisen jälkeen. Maksujärjestelykirjeet lähetään myös postitse, jos et ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä.

Pyytäessäsi maksujärjestelyä sinun ei tarvitse estittää Verohallinnolle selvitystä maksuvaikeuksista. Pyyntöä tehdessäsi tarvitset vain tiedon pyydettävästä maksuajasta sekä yhteystiedot, josta Verohallinto voi tarvittaessa kysyä lisätietoja.

Maksujärjestelyn maksuaika pitenee ja viivästyskorko alenee tilapäisesti

Muutokset maksujärjestelyn myöntämiseen ja sen ehtoihin tulevat voimaan lakimuutoksen myötä. Muutoksia noudatetaan maksujärjestelyissä, joita on haettu 25.3. alkaen ja viimeistään elokuun lopussa.

  • Maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
  • Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
  • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Maksujärjestelyn ehdot

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa. Verohallinto ei siis ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos sinulla on maksujärjestely voimassa.

Poikkeustilanteessa Verohallinto helpottaa tilapäisesti maksujärjestelyyn pääsemistä. Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos

  • sinulla ei ole veroja ulosotossa
  • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Myös aikaisemmin rauennut maksujärjestely voi estää uuden järjestelyn saamisen.

Lisätietoa: