Helpotettu maksujärjestely oli haettavissa 31.8. asti

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi asiakkaat pystyivät aikavälillä 25.3.–31.8.2020 hakemaan helpotettua maksujärjestelyä.

Syyskuun 1. päivästä alkaen tulleet maksujärjestelypyynnöt käsitellään tavallisten ehtojen mukaisesti. Tavallisessa maksujärjestelyssä viivästyskorko on 7 % ja ensimmäinen maksuerä kuukauden päästä pyynnön hyväksymisestä. Lue lisää maksujärjestelystä.

Helpotettu maksujärjestely perustui väliaikaiseen lakimuutokseen, jonka myötä viivästyskorko on 2,5 prosenttia 1.3.–31.8.2020 erääntyneille maksujärjestelyssä oleville veroille sekä palautetuille arvonlisäveroille. Lisäksi väliaikaisen lakimuutoksen myötä ensimmäinen maksuerä on asiakkaalla kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymispäivästä.

Maksujärjestelysi raukeaminen voi johtua seuraavista syistä:

 • Et noudattanut maksujärjestelyssä annettua maksuohjelmaa
 • Sinulle on syntynyt uutta verovelkaa maksujärjestelyn tekemisen jälkeen. Toisin sanoen olet jättänyt maksamatta ajallaan veroja, jotka eivät kuulu maksujärjestelyyn.
 • Olet jättänyt veroilmoituksia antamatta.

Et voi pyytää rauenneeseen maksujärjestelyyn kuuluneista veroista uutta maksujärjestelyä.

Maksujärjestelyyn kuuluneet verot tai muut maksut lähetetään pian raukeamisen jälkeen ulosottoon perittäväksi. Voit tarkistaa OmaVerosta, ovatko maksamattomat verosi ehtineet lähteä ulosottoon. Verohallinto ei pysty kertomaan tarkkaa aikataulua, milloin verot siirtyvät ulosottoon.

Kun vero on siirretty Verohallinnosta ulosottoon, vero on maksettava ulosottoviranomaiselle. Ole yhteydessä ulosottoviranomaiseen, jos sinulla on kysyttävää ulosotossa olevan veron maksusta.

Pystytkö maksamaan veron?

Jos maksujärjestelyyn kuuluneet verot tai muut maksut näkyvät OmaVerossa maksettavina, maksa ne viipymättä, niin saatat ehtiä välttymään ulosotolta.

Huomaa, että rauenneen maksujärjestelyn veroille on kertynyt viivästyskorkoa alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen. Koron määrän näet OmaVerossa.

Helpoiten maksat verot OmaVerossa, jossa maksettavaan summaan on laskettu viivästyskorko automaattisesti mukaan ja viitetiedot ovat maksupohjassa valmiina. Jos maksat verot esimerkiksi verkkopankkisi kautta, käytä maksujärjestelyssä annetun maksuohjelman mukana saamaasi viitenumeroa.

Hyväksytyn maksujärjestelyn sisältöä ei voi muuttaa.

Et voi pyytää, että Verohallinto lisää voimassa olevaan maksujärjestelyyn uusia veroja tai ottaa maksujärjestelystä veroja pois.

Muista maksaa maksujärjestelyn maksuerät viimeistään eräpäivänä. Muista myös maksaa maksujärjestelyn ulkopuoliset verot viimeistään niiden eräpäivänä.

Jos et maksa maksujärjestelyä tai maksujärjestelyn ulkopuolisia veroja viimeistään eräpäivänä, maksujärjestelysi raukeaa!

Maksuerien määrä

Et voi myöskään pyytää vähentämään tai lisäämään maksuerien määrää. Voit kuitenkin maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa, jolloin maksueriä voi olla vähemmän maksettavana. Lue lisää: Voinko maksaa maksujärjestelyn veroja nopeammin kuin maksuohjelmassa on määrätty?

Hyväksyttyyn maksujärjestelyyn otetaan automaattisesti mukaan myös ne verot, joista on maksujärjestelyn tekohetkellä olemassa avoinna oleva velvoite ja jotka erääntyvät 45 vuorokauden kuluessa.

Jos et ollut antanut ilmoitusta oma-aloitteisesta verosta siihen mennessä, kun maksujärjestely tehtiin, oma-aloitteista veroa ei ollut silloin vielä tiedossa eikä sitä voitu ottaa mukaan maksujärjestelyyn. Maksujärjestelyä ei voi täydentää uusilla veroilla sen jälkeen, kun se on tehty. Maksa maksujärjestelyn ulkopuolinen oma-aloitteinen vero oma-aloitteisen veron omalla viitenumerolla.

Maksujärjestelyn maksamisen tilanteita

Kyllä. Voit maksaa maksujärjestelyä nopeammassa tahdissa tai isommissa kertaerissä kuin maksuohjelmassa. Muista myös silloin käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa.

Viitenumeron näet esimerkiksi:

 • maksujärjestelyn maksutiedoista, jotka on toimitettu postitse ja OmaVeroon
 • OmaVerosta (Kirjaudu OmaVeroon ⇒ Klikkaa aloitussivulla Toiminnot-valikosta linkkiä "Verojen maksaminen" ⇒ Maksujärjestelyn viite on kerrottu keltaisessa infolaatikossa)

Kun maksat maksujärjestelyn veroja maksuohjelmaa nopeammin, maksujärjestelyssä olevan veron kokonaismäärä pienenee nopeammin ja siten myös maksettavaksi tuleva viivästyskoron osuus vähenee.

Huolehdi, että sinulla on tiedossa, kuinka paljon olet maksanut maksujärjestelyn veroja. Reaaliaikaisen maksujärjestelyn kokonaistilanteen näet helpoiten OmaVerosta.

Tarkista hyväksytyn maksujärjestelyn jälkeen saamastasi ilmoituksesta ja maksuohjelmasta, että ennakkovero on mukana maksujärjestelyssäsi. Jos näin on, sinun ei tarvitse maksaa ennakkoveroa erikseen e-laskulla vaan voit poistaa verkkopankissa saamasi e-laskun. Vero pitää maksaa osana maksujärjestelyä ja maksujärjestelyn viitenumeroa käyttämällä.

Jos kuitenkin ehdit jo maksaa e-laskun, maksu on käytetty seuraavalle ennakkoveron erälle. Jos seuraava erä tuli tämän vuoksi kokonaan maksetuksi, sinulle ei lähetetä erikseen seuraavasta erästä e-laskua.

Jos maksoit helpotettuun maksujärjestelyyn kuuluvan oma-aloitteisen veron sen omalla viitenumerolla, maksu käytetään oma-aloitteiselle verolle, joka ei kuulu maksujärjestelyyn. Jos sinulla ei ole erääntyneitä oma-aloitteisia veroja, maksusi on jäänyt käyttämättömien hyvitysten tilille. Helpotetun maksujärjestelyn poikkeussäännöistä johtuen käyttämättömien hyvitysten tilillä olevia maksuja ei tällä hetkellä käytetä helpotetulle maksujärjestelylle. Lue lisää: Näin näet käyttämättömän hyvityksen OmaVerossa.

Tee tarvittaessa oman maksun palauttamispyyntö OmaVerossa ja maksa maksujärjestelyn maksuerä uudestaan käyttämällä maksujärjestelyn viitenumeroa. Muista aina käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa, jos haluat maksaa maksujärjestelyn eriä. Viitenumeron löydät maksujärjestelyn mukana saamastasi maksuohjelmasta tai OmaVerosta. Koska helpotetun maksujärjestelyn eräpäivä on vasta syyskuun lopulla, ehdit maksaa maksun uudelleen oikeaa viitettä käyttäen.

Tarkista ennen oman maksun palauttamispyynnön tekemistä, onko sinulla lähiaikoina erääntymässä helpotetun maksujärjestelyn ulkopuolella olevia oma-aloitteisia veroja. Näiden suoritukseksi maksua tarvitaan aiemmin kuin helpotetun maksujärjestelyn eräpäivänä. Huomaathan, että myös maksamaton maksujärjestelyn ulkopuolinen vero aiheuttaa maksujärjestelyn raukeamisen.

Jos oma-aloitteisen veron viitteellä maksamaasi maksua ei ole käytetty maksujärjestelyn ulkopuolisten oma-aloitteisten verojen suoritukseksi eikä sinulla ole oma-aloitteisia veroja erääntymässä lähiaikoina, ota yhteyttä Verohallinnon maksuliikkeen palvelunumeroon 029 497 026.

Sinun tulee maksaa maksujärjestelyn maksuerät ja maksujärjestelyn ulkopuoliset verot viimeistään niiden eräpäivänä. Muutoin maksujärjestely raukeaa.

Mitä helpotetuin ehdoin tehty maksujärjestely tarkoittaa?

 • Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa, enintään 24 kuukautta päätöksen tekemisestä (21 erää). Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos sinulla on maksujärjestely voimassa.
 • Myöskään käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista protestilistalla. Maksujärjestelypyyntö ei kuitenkaan estä julkaisemista verovelkarekisterissä.
 • Helpotetun maksujärjestelyn mukainen ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
 • Helpotetussa maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko on alennettu väliaikaisen lakimuutoksen myötä 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Alennettua korkoa sovelletaan
  • aikavälillä 1.3.–31.8.2020 erääntyneisiin maksujärjestelyssä oleviin veroihin
  • maksujärjestelyssä takaisin maksettaviin arvonlisäveroihin, jotka pyysit palautettavaksi
  • maksujärjestelyssä takaisin maksettaviin veroihin, joiden maksuksi oli alun perin käytetty veronpalautuksiasi, mutta pyysit käyttöjen perumista (Huom.! Alennettu korko koskee tässä tapauksessa arvonlisäveroja, joiden eräpäivä on 1.1.–31.8. ja muita veroja, joiden eräpäivä on 1.3.–31.8.)
 • Verohallinto lisää maksujärjestelyyn kaikki ne verot, jotka ovat maksujärjestelyn hyväksymishetkellä erääntyneitä ja tiedossa olevat kuukauden sisällä erääntyvät verot.
 • Jos saat maksujärjestelypyynnön hyväksymispäivästä alkaen veronpalautuksia loppuvuoden aikana, Verohallinto ei käytä näitä veronpalautuksia maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi. Nämä palautukset maksetaan yrityksellesi.

Vastaanotettu ja käsittelyä odottava maksujärjestelypyyntö ei poista aiempaa merkintää verovelkarekisteristä. Jos Verohallinto hyväksyy maksujärjestelypyyntösi, merkintä verovelkarekisteristä poistuu.

Myös näitä kysyttiin:

Koronatilanne tai siitä aiheutuneet maksuvaikeudet eivät ole peruste viivästyskoron poistamiselle.

Jos et eräpäivänä pysty maksamaan veroja äkillisen sairastumisen tai karanteenin vuoksi, eikä hallussasi ole maksamiseen vaadittavia tietoja etkä voi käyttää sähköisiä palveluja, voi viivästyskoron perimättä jättäminen olla mahdollista. Viivästyskoron perimättä jättämistä voit hakea OmaVerossa.

Koronatilanne ei ole peruste verosta vapauttamiseen. Maksukyvyn alentuessa on mahdollista hakea maksujärjestelyä.

Viivästyskoron osalta voi hakea viivästyskoron perimättä jättämistä samoilla perusteilla kuin kysymyksessä: En pysty maksamaan verojani ajoissa, voinko saada viivästyskorot pois?

Lisätietoja: