Huijausviestejä on liikkeellä Verohallinnon nimissä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinto seuraa harmaata taloutta, väärinkäytöksiä ja petoksia nyt erityisen tarkkaan

Yrityksiä on tuettu koronatilanteessa esimerkiksi myöntämällä helpotuksia määräaikoihin ja maksujärjestelyjen ehtoihin. Poikkeusolot vaativat myös tehostettua valvontaa, jotta tarjottuja joustoja ei käytetä väärin.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen johdosta joistakin verotuksen normaalimenettelyistä on joustettu. Yritysten toimintaa on tuettu esimerkiksi myöntämällä lisäaikaa veroilmoittamiseen, tehostamalla arvonlisäveropalautusten käsittelyä ja luomalla helpotuksia maksujärjestelyihin. On yhteiskunnan ja rehellisten yrittäjien etu, että harmaan talouden toimijat eivät pääse hyväksikäyttämään näitä joustoja.

Tuttu tarina: enemmistö toimii oikein, osa ei

Poikkeusolot voivat luoda mahdollisuuksia myös väärintoimijoille. Verohallinto valvoo tilannetta tarkkaan ja tekee yhteistyötä muiden pohjoismaisten verohallintojen kanssa.

Yhteisesti havaittuja esimerkkejä väärinkäytöksistä ovat:

 • Verohallinnoille saatetaan antaa vääränsisältöisiä ilmoituksia, esimerkiksi ilmoittamalla liian vähän arvonlisäveroa tai manipuloimalla liikevaihtoa tai palkkatietoja. Tällä väärällä tai fiktiivisellä taloudellisella informaatiolla pyritään vaikuttamaan yrityksen luottokelpoisuuteen sekä hyödyntämään hyvinvointiyhteiskunnan tarjoamia tukia ja palveluita.
 • Nopeutettujen menettelyjen yhteydessä näyttäisi siltä, että uhkia syntyy mm. identiteettien väärinkäytökseen ja erilaisiin palautuspetoksiin liittyen. Näitä seurataan valvonnassa erityisen tarkkaan.
 • Konkurssirikokset saattavat lisääntyä, kun yrityksissä tehdään nyt enenevästi mm. yrityskauppoja ja omistajanvaihdoksia.
 • Koronatilannetta voidaan myös yrittää käyttää hyväksi rahanpesussa. Verohallinto on jo tehnyt havaintojensa perusteella rahanpesuilmoituksia.
 • Myös perinteisten verorikosten lisääntyminen poikkeustilassa on mahdollista. Esimerkiksi arvonlisäverotuksessa ilmoituksia korjataan jälkikäteen perusteettomasti ja hyötytarkoituksessa.

Työkalut luotettavan sopimuskumppanin valintaan

Rikolliset suuntaavat poikkeavissa tilanteissa usein nopeasti toimialoille, joilla ansaintamahdollisuudet ovat hyvät, tässä tapauksessa esimerkiksi konsultointialalle sekä terveydenhuollon tarvikekauppaan.

Kokosimme yhteen kolmen kohdan tarkistuslistan, jonka avulla sopimuskumppanin luotettavuutta voi helposti arvioida.

1) Kiinnitä huomiota hintaan ja taustaan

 • Palveluiden ja hyödykkeiden hinta on huomattavasti markkinahintaa alhaisempi.
 • Sopimuskumppanilla ei ole pitkää liiketoimintahistoriaa.
 • Yritys tai sen edustaja ei tunne tuotetta tai markkinaa.
 • Yritystä ei ole Verohallinnon rekistereissä, vaikka liiketoiminta on laajaa.
 • Yritys ei anna luotettavaa selvitystä siitä, millä työvoimalla palvelut tuotetaan.

2) Kiinnitä huomiota toimintatapoihin

 • Sopimuskumppania edustaa joku muu kuin yrityksen viralliset vastuuhenkilöt.
 • Yhteys- tai vastuuhenkilöt pysyvät samoina, mutta yrityksen yhteystiedot tai pankkitili vaihtuvat toistuvasti.
 • Yhteys- tai vastuuhenkilöt vaihtuvat, yhtiö pysyy samana, mutta hinta laskee olennaisesti

3) Kiinnitä huomiota maksujärjestelyihin

 • Myyjä edellyttää käteismaksua myös suuremmissa kaupoissa.
 • Maksu pyydetään maksamaan kolmannelle osapuolelle tai ulkomaiselle tilille (esim. veroparatiisit).
 • Maksu pyydetään suorittamaan usealle eri tilille.
 • Maksujärjestelyt eivät vaikuta järjellisiltä tai muutoin herättävät epäilyksiä.

Tuoreet tilastot kertovat harmaan talouden kokonaiskuvan

Verohallinto tekee tiivistä yhteistyötä muiden keskeisten harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaviranomaisten kanssa ja vaihtaa tehokkaasti tietoa havaituista väärinkäytöksistä. Tuoreista tilastoista ilmenee, että torjuntatoimilla ehkäistään tehokkaasti harmaata taloutta ja talousrikollisuutta.


Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 23.4.2020