Koronatilanne: Verohallinto tukee yrityksiä – lue ohjeet

Korona voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Verohallinto tukee yrityksiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Olemme koonneet tälle sivulle ohjeita niille yrityksille ja yrittäjille, joilla on koronatilanteen vuoksi vaikeuksia ilmoittaa ja maksaa veronsa ajoissa.

Ennakkoveroja voi tarvittaessa muuttaa 

Jos yrityksesi tulot ovat pienentyneet koronan takia, ennakkoveroa kannattaa muuttaa. Voit hakea muutosta useamman kerran vuodessa. Ennakkoveroa voidaan nyt poikkeuksellisesti alentaa omalla ilmoituksellasi ilman välitilinpäätöstä tai muita kirjallisia selvityksiä. Ohje: Näin haet ennakkoveroa OmaVerossa

Myös ennakkoveron maksukuukausiin voi hakea muutosta.

Jos ennakkoverosi ovat jo erääntyneet, hae maksujärjestelyä.

Veroilmoitukset: lisäaikaa ilmoittamiseen 

Voit tarvittaessa hakea yrityksen tuloveroilmoitukselle tai kiinteistöverotusilmoitukselle lisäaikaa. Lisäaika voidaan myöntää, jos sinulla on erityinen syy, esimerkiksi sairastuminen, jonka vuoksi olet estynyt antamaan ilmoituksen määräajassa.

Lisäaikaa voit hakea OmaVerossa tai lomakkeella (Hakemus veroilmoituksen antamisajan pidentämiseksi). Huomaa, että hakemuksen tulee olla Verohallinnossa viimeistään veroilmoituksen määräpäivänä. Ethän toimita lääkärintodistusta veroilmoituksen mukana, vapaamuotoinen selvitys riittää.

Arvonlisävero 

Jos sinulla tai yritykselläsi on maksuvaikeuksia 

  • Voit hakea tilapäisiin maksuvaikeuksiin maksujärjestelyä.
  • Maksun viivästyskorot voidaan erityisestä syystä jättää perimättä esimerkiksi silloin, jos sairaus on estänyt maksamisen eräpäivänä. Voit tehdä asiasta pyynnön OmaVerossa.
  • Autoverolle ja valmisteverolle et voi hakea maksujärjestelyä, mutta voit hakea maksunlykkäystä. Näin haet autoveron maksunlykkäystä ja näin valmisteveron maksunlykkäystä.

Yrityksille maksetut tuet ja avustukset koronatilanteessa

Julkisyhteisöt, esimerkiksi kunnat, maksavat koronaviruksen vuoksi rahallisia tukia ja avustuksia yrityksille ja yrittäjille. Miten nämä tuet ja avustukset huomioidaan verotuksessa

Työnantajille

Usein kysyttyä

Hyödyke kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja luetaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen, jos sitä käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa (EVL 53 §). Auton kuuluminen elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ratkaistaan autolla ajettujen kilometrien perusteella. Jos kaikista ajetuista kilometreistä yli puolet on elinkeinotoimintaan liittyvää ajoa, auto kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Elinkeinotoiminnan ja yksityisajojen välistä suhdetta tarkastellaan pääsääntöisesti verovuosikohtaisesti.

Ratkaistaessa auton kuulumista elinkeinotoiminnan tulolähteeseen otetaan yksittäisen verovuoden toteutuneiden kilometrien lisäksi kuitenkin huomioon myös niiden mahdollinen poikkeavuus auton tavanomaisesta käytöstä elinkeinotoiminnassa. Vallitsevaa koronavirustilannetta voidaan tässä arvioinnissa pitää tilapäisenä poikkeuksena, minkä vuoksi aiemmin elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuulunut auto voi verotuksessa kuulua edelleen elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, vaikka yli puolet ajoista ei verovuosina 2020 ja 2021 olisikaan elinkeinotoiminnan ajoa. Huomioitavaa verotuksessa on, että todellinen yksityiskäytön osuus autoon liittyvistä kuluista on kuitenkin tuloutettava verotuksessa.

Auton yksityiskäytön osuudella on merkitystä myös elinkeinotoiminnan ajojen perusteella tehtävän lisävähennyksen kannalta (EVL 55 §). Tarkastelu on tältä osin aina verovuosikohtainen eli mikäli alle puolet verovuoden ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoa, voi elinkeinotoimintaan liittyvien matkojen perusteella tehdä verotuksessa lisävähennyksen.