Koronatilanne: Maksujärjestelyn ehtoja helpotettiin tilapäisesti 31.8.2021 saakka

Maksujärjestelyn ehtoja helpotettiin koronatilanteesta johtuen. Helpotetussa maksujärjestelyssä sai alemman viivästyskoron ja samalla Verohallinto myönsi maksujärjestelyjä joustavammin.

Syyskuun 1. päivästä 2021 alkaen tulleet maksujärjestelypyynnöt käsitellään tavallisten ehtojen mukaisesti. Tavallisessa maksujärjestelyssä viivästyskorko on 7 % ja maksujärjestelyn aikana saamaasi veronpalautusta käytetään maksujärjestelyssä olevien verojen maksuun. Lue lisää maksujärjestelystä.

Helpotettu maksujärjestely perustui väliaikaiseen lakimuutokseen, jonka myötä viivästyskorko on maksujärjestelyssä oleville veroille 2,5 prosenttia 1.5. lähtien. Veronpalautuksia ei käytetty vuoden 2021 aikana myönnetyn uuden helpotetun maksujärjestelyn verojen maksuksi loppuvuoden aikana. 1.1.2022 alkaen veronpalautuksia käytetään normaalisti.

Mitä helpotetuin ehdoin tehty maksujärjestely tarkoittaa?

Maksujärjestelyn avulla verojen maksuun saa lisää aikaa, enintään 24 kuukautta päätöksen tekemisestä. Verohallinto ei ryhdy perintätoimenpiteisiin, jos sinulla on maksujärjestely voimassa.

Ensimmäinen erä tulee maksettavaksi yhden kuukauden kuluttua maksujärjestelyn hyväksymisestä.

Maksujärjestelyyn tulevat mukaan kaikki maksujärjestelyn tallentamishetkellä erääntyneet verot sekä seuraavien 45 päivän sisällä erääntyvät verot, jos olet antanut niistä jo ilmoitukset. Huomaathan, että jos jäännösveron, kiinteistöveron, perintöveron tai lahjaveron ensimmäinen erä sisältyy maksujärjestelyyn, tulee maksujärjestelyyn automaattisesti mukaan myös toinen erä.

Kuten normaalissa maksujärjestelyssä, myös helpotettu maksujärjestely raukeaa, mikäli et noudata ehtoja. Maksujärjestely raukeaa, jos et anna uusia vero- ja muita ilmoituksia, et maksa maksuohjelman eriä määräajassa tai sinulle syntyy uutta verovelkaa maksujärjestelyn aikana.

Jos saat maksujärjestelypyynnön hyväksymispäivästä alkaen veronpalautuksia vuoden 2021 loppuun mennessä, Verohallinto ei käytä näitä veronpalautuksia helpotettuun maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi. Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos sinulla ei ole helpotetun maksujärjestelyn ulkopuolisia veroja maksamatta. 1.1.2022 alkaen veronpalautuksia käytetään normaalisti.

Kaikkiin uuteen helpotettuun maksujärjestelyysi sisältyviin veroihin sovelletaan 1.5.2021 alkaen 2,5 prosentin korkoa maksujärjestelysi keston ajaksi.

Ennen 1.5.2021 erääntyneille veroille muodostunut viivästyskorko siirtyy helpotetulle maksujärjestelyllesi sellaisenaan, eli sinulla voi sisältyä helpotettuun maksujärjestelyyn veroja sekä 2,5 prosentin että 7 prosentin viivästyskorolla.

Jos helpotettu maksujärjestelysi raukeaa, korko on raukeamispäivää seuraavasta päivästä eteenpäin 7 %.

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyynnön. Tehty maksujärjestely on heti nähtävissä OmaVerossa. Myös mahdollinen kirje maksujärjestelypyynnön hylkäämisestä on nähtävissä OmaVerossa heti asian ratkaisemisen jälkeen. Maksujärjestelykirjeet lähetään myös postitse, jos et ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä.

Jos et ollut antanut ilmoitusta oma-aloitteisesta verosta siihen mennessä, kun maksujärjestely tehtiin, oma-aloitteista veroa ei ollut silloin vielä tiedossa eikä sitä voitu ottaa mukaan maksujärjestelyyn.

Saamaasi veronpalautusta ei käytetä vuoden 2021 aikana myönnetyn uuden helpotetun maksujärjestelyn verojen maksuksi loppuvuonna 2021. Veronpalautus maksetaan tilillesi, jos sinulla ei ole helpotetun maksujärjestelyn ulkopuolisia veroja maksamatta.

Veronpalautusta käytetään edelleen

  • maksujärjestelyn ulkopuolisten maksamattomien verojen maksuun
  • muihin kuin vuonna 2021 myönnettyyn uuteen helpotettuun maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi
  • ulosotossa olevien velkojen maksuun.

1.1.2022 alkaen saamaasi veronpalautusta käytetään normaalisti. Palautusta käytetään myös maksujärjestelyyn sisältyvien verojen maksuksi.

Helpotettua maksujärjestelyä ennen lain voimaantuloa hakeneiden pyynnöt käsitellään kesäkuun loppuun mennessä. Normaalisti maksujärjestelypyynnön käsitteleminen kestää noin viikon.

Ensimmäinen maksuohjelman mukainen maksuerä on kuukauden päästä pyynnön hyväksymisestä ja myös seuraavat maksuerät siitä eteenpäin kuukausittain.

Hyväksyttyyn maksujärjestelyyn otetaan automaattisesti mukaan myös ne verot, joista on maksujärjestelyn tekohetkellä olemassa avoinna oleva velvoite ja jotka erääntyvät 45 vuorokauden kuluessa.

Tarkista hyväksytyn maksujärjestelyn jälkeen saamastasi ilmoituksesta ja maksuohjelmasta, että vero on mukana maksujärjestelyssäsi. Jos näin on, sinun ei tarvitse maksaa veroa erikseen e-laskulla, vaan voit poistaa verkkopankissa saamasi e-laskun. Vero pitää maksaa osana maksujärjestelyä ja maksujärjestelyn viitenumeroa käyttämällä.

Koska maksoit helpotetun maksujärjestelyn viitteellä, maksu on kohdistunut maksujärjestelyyn kuuluville veroille. Jos maksujärjestelyn eräpäivä ei kuitenkaan ole lähiaikoina, mutta oma-aloitteiset verosi (esimerkiksi työnantajasuoritukset) erääntyvät pian, voimme pyynnöstäsi siirtää maksun oma-aloitteisille veroille. Tällöin helpotettu maksujärjestelysi ei pääse raukeamaan uuden verovelan vuoksi.

Maksun siirtämiseksi ota yhteyttä Verohallintoon maksuliikkeen palvelunumeroon 029 497 026. Huomaa, että sinun tulee maksaa maksujärjestelyn maksuerät ja maksujärjestelyn ulkopuoliset verot viimeistään niiden eräpäivänä. Muutoin maksujärjestely raukeaa.

Ole huolellinen, että käytät aina maksujärjestelyn viitenumeroa, jos tarkoituksena on maksaa maksujärjestelyyn maksueriä. Jos tarkoituksenasi on maksaa työnantajasuorituksia tai arvonlisäveroa, käytä oma-aloitteisen veron viitenumeroa. Viitenumerot löydät OmaVerosta.

Jos maksoit helpotettuun maksujärjestelyyn kuuluvan oma-aloitteisen veron sen omalla viitenumerolla, maksu käytetään oma-aloitteiselle verolle, joka ei kuulu maksujärjestelyyn. Jos sinulla ei ole erääntyneitä oma-aloitteisia veroja, maksusi on jäänyt käyttämättömien hyvitysten tilille. Helpotetun maksujärjestelyn poikkeussäännöistä johtuen käyttämättömien hyvitysten tilillä olevia maksuja ei tällä hetkellä käytetä helpotetulle maksujärjestelylle. Lue lisää: Näin näet käyttämättömän hyvityksen OmaVerossa.

Jos maksujärjestelysi eräpäivään on alle viikko, ota tarvittaessa yhteyttä Verohallinnon maksuliikkeen palvelunumeroon 029 497 026. Jos maksujärjestelyn eräpäivääsi on yli viikko, tee tarvittaessa oman maksun palauttamispyyntö OmaVerossa ja maksa maksujärjestelyn maksuerä uudestaan käyttämällä maksujärjestelyn viitenumeroa. Muista aina käyttää maksujärjestelyn viitenumeroa, jos haluat maksaa maksujärjestelyn eriä. Viitenumeron löydät maksujärjestelyn mukana saamastasi maksuohjelmasta tai OmaVerosta. 

Tarkista ennen oman maksun palauttamispyynnön tekemistä, onko sinulla lähiaikoina erääntymässä helpotetun maksujärjestelyn ulkopuolella olevia oma-aloitteisia veroja. Näiden suoritukseksi maksua voidaan tarvita aiemmin kuin helpotetun maksujärjestelyn eräpäivänä. Huomaathan, että myös maksamaton maksujärjestelyn ulkopuolinen vero aiheuttaa maksujärjestelyn raukeamisen.