Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

Korona ja verojen maksaminen

Koronatilanne voi aiheuttaa vaikeuksia veroasioiden hoitamiseen.

Koronan aiheuttamien vaikeuksien vuoksi veroja ei voi jättää maksamatta eikä veron määrään, eräpäiviin, viivästyskorkoihin tai muuhun maksamiseen ole tullut muutoksia. 

Jos sinulla on maksuvaikeuksia, voit kuitenkin hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3.2020 alkaen. Lue lisää helpotetun maksujärjestelyn hakemisesta (Verohallinnon uutinen 18.3.2020).

Usein kysyttyä

Verojen maksu ja veronpalautus

Julkisuudessa on esitetty erilaisia ehdotuksia, mutta valtiovarainministeriö ei ole ilmoittanut, että jo maksettuja veroja voisi saada takaisin. Eli nykymenettelyihin ei ole tullut muutoksia.

Jos maksu on käytetty jonkin veron maksuksi, sitä ei siirretä toisen veron suoritukseksi. Varmista, että käytät oikeita maksutietoja, myös oikeaa viitenumeroa, jotta maksu kohdistuu viitteen mukaiselle verolle.

Maksusi voidaan kohdistaa pyynnöstäsi toiselle verolle vain sellaisessa tilanteessa, että maksu on kohdistunut tulevaisuudessa erääntyvälle verolle. Siis verolle, jonka eräpäivä ei ole vielä mennyt, kuten seuraavassa kuussa erääntyvälle ennakkoverolle. Tulevaisuudessa erääntyvälle verolle kohdistunut maksu voidaan myös palauttaa sinulle, jos sinulla ei ole erääntyneitä veroja.

Veronpalautusta käytetään maksamattomien verojen suoritukseksi. Veronpalautusta käytetään myös maksujärjestelyyn kuuluvien verojen maksuksi. Tähän ei ole tullut muutosta.

Veronpalautukset käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, eikä veronpalautusten käsittelyä tai niiden maksamista voi aikaistaa.

Maksuvaikeudet ja maksujärjestely

Jos sinulla on voimassa oleva maksujärjestely ja koronavirustilanteesta johtuvia maksuvaikeuksia, voit tehdä uuden maksujärjestelypyynnön OmaVerossa 25.3. alkaen. Tekemällä uuden maksujärjestelypyynnön voit saada helpotetun maksujärjestelyn, mikäli sen ehdot täyttyvät. Maaliskuun 25. päivästä lähtien käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei esimerkiksi lähetetä ulosottoon.
 

Helpotetuin ehdoin tehtävien maksujärjestelyjen normaalia alempi viivästyskorko edellyttää väliaikaista lakimuutosta. Verohallinto alkaa käsitellä saapuneita maksujärjestelypyyntöjä mahdollisimman pian, kun lainmuutos alennetusta viivästyskorosta on tullut voimaan. Laki astuu tämän tiedon valossa voimaan huhtikuun lopussa. Tällä hetkellä Verohallinto arvioi käsittelyajaksi 1-2 viikkoa lain voimaantulosta.

Päätöksiä maksujärjestelypyynnöistä voi siis odottaa toukokuusta alkaen.

Päätöksiä helpotetuista maksujärjestelypyynnöistä voi odottaa toukokuusta alkaen.

Toukokuussa myönnetyn helpotetun maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä on elokuussa ja seuraavat maksuerät siitä eteenpäin kuukausittain.

Maksujärjestely tulee voimaan heti, kun Verohallinto on hyväksynyt maksujärjestelypyynnön. Tehty maksujärjestely on heti nähtävissä OmaVerossa. Myös mahdollinen kirje maksujärjestelypyynnön hylkäämisestä on nähtävissä OmaVerossa heti asian ratkaisemisen jälkeen. Maksujärjestelykirjeet lähetään myös postitse, jos et ole ottanut käyttöön Suomi.fi-viestejä.

Voit hakea maksujärjestelyä, jolloin siihen kuuluvia veroja ei lähetetä ulosottoon. Tässä tilanteessa myöskään käsittelyssä oleviin maksujärjestelypyyntöihin liittyviä veroja ei lähetetä ulosottoon eikä yrityksen verovelkaa julkaista verovelkarekisterissä tai protestilistalla.

Pyytäessäsi maksujärjestelyä sinun ei tarvitse estittää Verohallinnolle selvitystä maksuvaikeuksista. Pyyntöä tehdessäsi tarvitset vain tiedon pyydettävästä maksuajasta sekä yhteystiedot, josta Verohallinto voi tarvittaessa kysyä lisätietoja.

Koronatilanne tai siitä aiheutuneet maksuvaikeudet eivät ole peruste viivästyskoron poistamiselle. Maksuvaikeustilanteessa voit hakea maksujärjestelyä, jolloin viivästyskorkokin on matalampi.

Jos et eräpäivänä pysty maksamaan veroja äkillisen sairastumisen tai karanteenin vuoksi, eikä hallussasi ole maksamiseen vaadittavia tietoja etkä voi käyttää sähköisiä palveluja, voi viivästyskoron perimättä jättäminen olla mahdollista. Viivästyskoron perimättä jättämistä voit hakea OmaVerossa.

Koronatilanne ei ole peruste verosta vapauttamiseen. Maksukyvyn alentuessa on mahdollista hakea maksujärjestelyä. Viivästyskoron osalta voi hakea viivästyskoron perimättä jättämistä samoilla perusteilla kuin kysymyksessä: En pysty maksamaan verojani ajoissa, voinko saada viivästyskorot pois?