Muutoksia julkisten tietojen luovutukseen tiedotusvälineille

EU:n yleinen tietosuoja-asetus vaikuttaa tänä vuonna ensimmäistä kertaa tuloverotuksen julkisten tietojen luovutukseen sähköisessä muodossa journalistiseen tarkoitukseen.

Kansallinen tietosuojalaki tuli voimaan 1.1.2019, minkä myötä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa myös tuloverotustietoihin. Verohallinto on käynyt läpi julkisten tietojen luovuttamiseen liittyviä menettelyjään varmistaakseen, että ne ovat linjassa tietosuoja-asetuksen kanssa.

Tietojen poimintaehdot muuttuvat

  • Tiedot voi tilata koko maasta tai 1-3 maakunnasta.
  • Poiminta perustuu yhteenlaskettuihin ansio- ja pääomatuloihin.
  • Alin tuloraja, jonka ylittävistä yhteenlasketuista ansio- ja pääomatuloista poiminnan voi pyytää, on 100 000 euroa.

Asiakas voi vastustaa verotustietojensa luovutusta tiedotusvälineille

Tuloverotuksen julkiset tiedot on säädetty laissa julkisiksi, eli Verohallinnolla on lakisääteinen velvoite asettaa kaikkien verovelvollisten julkiset verotustiedot nähtäville ja antaa niistä tietoa.

Julkisten tietojen tilaaminen etukäteen on sen sijaan Verohallinnon tarjoama lisäpalvelu tiedotusvälineille, ei lakisääteinen velvoite. Tämän vuoksi siihen sovelletaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista vastustamisoikeutta.

  • Asiakas voi vastustaa tietojensa luovutusta "henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella". Perusteet tutkitaan aina tapauskohtaisesti. Vastustamisoikeus on niin uutta lainsäädäntöä, ettei siitä ole vielä muodostunut yleisiä käytäntöjä. Yleispätevää ohjetta hyväksyttävistä perusteista ei voi näin ollen antaa.
  • Pyynnön voi tehdä vero.fi:stä löytyvällä lomakkeella. Jos pyyntö täyttää ehdot, Verohallinto poistaa henkilön tiedot tiedotusvälineille menevistä listauksista.
  • Tiedot luovutusta vastustaneista henkilöistä ja pyynnön perusteista ovat lain mukaan salassa pidettävää tietoa.
  • Tiedotusvälineet voivat tilata tietoja ainoastaan henkilöistä, jotka ovat saaneet yhteensä vähintään 100 000 euroa ansiotuloa ja pääomatuloa. Näin ollen henkilöillä, joiden tulot eivät ylitä tätä rajaa, ei ole hyötyä tietoluovutuksen vastustamisesta.
  • Pyyntö koskee ainoastaan kyseistä tietoluovutusta medialle. Kaikkien asiakkaiden julkiset tuloverotustiedot ovat jatkossakin lain mukaan julkisia ja saatavissa verotoimistojen asiakaspäätteiltä ja puhelimitse.