Yle-vero – yhteisöt

Yleisradiovero (Yle-vero) korvaa televisiomaksun (niin sanottu tv-lupa) vuodesta 2013 alkaen. Yhteisöjen Yle-veron määrä perustuu verotettavaan tuloon. Yhteisöjä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset ja säätiöt.

Mitkä yhteisöt ovat verovelvollisia

Yle-veroa maksavat sellaiset yhteisöt, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tai maataloutta. Yle-vero ei siis koske esimerkiksi niitä yhteisöjä, joilla on vain niin sanottua henkilökohtaisen tulolähteen tuloa.

Henkilökohtainen tulolähde voi muodostua esimerkiksi kiinteistöstä, joka on vuokrattu osakeyhtiön ulkopuoliselle niin, ettei kiinteistön vuokraaminen palvele elinkeinotoimintaa välittömästi eikä välillisesti.

Yleishyödyllisen yhdistyksen henkilökohtaisen tulolähteen tuloja voivat olla esimerkiksi jäsenmaksutulot, osinkotulot, korkotulot, osakehuoneistojen vuokratulot, lahjoitukset ja avustukset.

Yle-vero ei koske valtiota ja sen laitoksia, kuntia, seurakuntia, uskonnollisia yhdyskuntia, asunto-osakeyhtiöitä ja yhteisetuuksia. Niiden ei tarvitse maksaa Yle-veroa. Verovelvollisia eivät ole myöskään sellaiset yhteisöt, joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa.

Yle-veron määrä

Yhteisön Yle-veron määrä perustuu yhteisön verotettavaan tuloon. Veron määrä on 140 euroa, jos yhteisön verovuoden verotettava tulo on 50 000 euroa. Rajan ylittävältä osalta veroa peritään 0,35 prosenttia, mutta veron enimmäismäärä on kuitenkin 3 000 euroa vuodessa. Enimmäismäärän maksavat sellaiset yhteisöt, joiden verovuoden verotettava tulo on esimerkiksi 868 000 euroa.

Esimerkkejä:

Yhteisön verotettava tulo Yle-veron määrä  
alle 50 000 euroa 0 euroa  
500 000 euroa 140 + (0,35 % x 450 000) = 1 715 euroa  
867 143 euroa tai enemmän 3 000 euroa  

 

Yhteisön Yle-vero peritään ensimmäistä kertaa vuonna 2013 päättyvältä tilikaudelta. Esimerkiksi, jos yhteisön tilikausi on 1.2.2012–31.1.2013, Yle-veroa on maksettava koko tilikaudelta.

Yhteisö saa vähentää Yle-veron verotuksessa.

Yle-veron maksaminen ja vaikutus ennakkoveroihin

Verovuodesta 2014 alkaen Yle-veron maksaminen ei vaadi yhteisöiltä toimenpiteitä, koska vero sisältyy ennakkoveroihin. 

Lisätietoa muualta verkosta: