Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys syyskuussa 2017

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinnon tammi-syyskuussa 2017 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 50 834 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kertymässä on mukana myös Tullilta Verohallintoon siirtyneet valmisteverot sekä autovero. Näiden kertymä oli tammi-syyskuussa 6 225 miljoonaa euroa (viime vuonna Tulli keräsi 6 401 miljoonaa euroa). Viime vuonna Tullin keräämät verot eivät ole mukana Verohallinnon nettokertymätiedoissa.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

 

 
Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta 

Tuoreimman kuukauden verokertymä 

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2017

 

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-syyskuussa yhteensä 24 437 miljoonaa, joka oli 499 miljoonaa (-2,0 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 21 623 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuoden tammi-syyskuusta 394 miljoonaa (-1,8%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-syykuussa.

 

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-syyskuussa yhteensä 4 747 miljoonaa, joka on 995 miljoonaa (26,5 %) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla. Kertymän kasvu johtuu pääosin siitä, että toukokuussa maksettiin poikkeuksellisen paljon ennakon täydennysmaksuja (+736 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 toukokuussa). Tähän mennessä kertyneiden verojen määrästä ei kuitenkaan voida vielä päätellä koko verovuoden lopullista yhteisöverotuottoa.

 

 
Verovuodelle 2017 kohdistuvan ennakkoveron yhteismäärä oli lokakuun alussa noin 4,55 miljardia. Se on noin 430 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaava summa verovuodelle 2016 vuosi sitten vastaavaan aikaan.

 

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-syyskuussa yhteensä 10 973 miljoonaa, joka oli 33 miljoonaa (+0,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain).

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

 

Valmisteverot

Valmisteverojen kerääminen siirtyi Tullista Verohallintoon tammikuusta 2017 lähtien. Valmisteveroja kerättiin tammi-syyskuussa 5 485 miljoonaa euroa. Viime vuonna tammi-syyskuussa Tulli keräsi valmisteveroja 5 603 miljoonaa euroa. Merkittävin valmistevero on nestemäisten polttoaineiden valmistevero. Tulli keräsi sitä vuonna 2016 3,1 mrd euroa. Alkoholijuomaveroa Tulli keräsi noin 1,4 miljardia. Sähkön valmisteveroa kertyi viime vuonna vajaat 1,5 mrd ja tupakkaveroa 975 miljoonaa.  

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammi-syyskuussa 756 miljoonaa (-42%). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016. Tänä vuonna 1,08%). Tammi-syyskuussa autoveroa on kerätty 741 miljoonaa. Viime vuonna vastaavana aikana Tulli keräsi autoveroa 737 miljoonaa euroa. Perintö- ja lahjaverokertymän kasvua selittää viime vuonna kertyneiden työjonojen purkautuminen.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti tammi-syyskuussa veronsaajille yhteensä 45 580 miljoonaa, josta valtion osuus oli 60,7 %, kuntien 33,5 %, seurakuntien 1,4 % ja Kansaneläkelaitoksen 4,4 %. Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

 

  

 
Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.