Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys maaliskuussa 2017

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinnon tammi-maaliskuussa 2017 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 16 639 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 2 008 miljoonaa (+13,7 %). Tänä vuonna kertymässä on mukana myös Tullilta Verohallintoon siirtyneet valmisteverot sekä autovero. Näiden kertymä oli tammi-maaliskuussa 2 270 miljoonaa euroa. Viime vuonna Tullin keräämät verot eivät ole mukana Verohallinnon nettokertymätiedoissa.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2017

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 8 306 miljoonaa, joka oli 219 miljoonaa (-2,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 7 019 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuoden tammi-maaliskuusta 82 miljoonaa (-1,2%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-maaliskuussa.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 1 155 miljoonaa, joka oli 75 miljoonaa (7,0 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Taulukossa 3 on yhteisöjen tuloveron verolajien nettokertymät tammi-maaliskuussa 2017.

 
Verovuoden 2017 ennakkoveron yhteismäärä oli huhtikuun alussa noin 4,15 miljardia. Se on noin 300 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten.

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-maaliskuussa yhteensä 3 816 miljoonaa, joka oli 47 miljoonaa (-1,2 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain).

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

Valmisteverot

Valmisteverojen kerääminen siirtyi Tullista Verohallintoon tammikuusta 2017 lähtien.

Merkittävin valmistevero on nestemäisten polttoaineiden valmistevero. Tulli keräsi sitä vuonna 2016 3,1 mrd euroa. Alkoholijuomaveroa kerättiin noin 1,4 miljardia. Sähkön valmisteveroa kertyi vajaat 1,5 mrd ja tupakkaveroa 975 miljoonaa. Tupakkavero maksetaan hankintahetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Alalle on tyypillistä, että ennen veron korotusta tupakkaa hankitaan varastoon ja tästä johtuen verokertymässä on vuosittain suuria vaihteluita.

Muut verot

Työnantajan sairasvakuutusmaksuja kerättiin tammi-maaliskuussa 287 miljoonaa (-29,8%). Helmikuussa maksetut työnantajan sairasvakuutusmaksut putosivat vuoden takaisesta 44 prosenttia. Tämä johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016. Tänä vuonna 1,08%). Muita veroja Verohallinto keräsi tammi-maaliskuussa 1 590 miljoonaa euroa. Tämä 324 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten. Kasvu selittyy pääasiassa autoverolla, jonka kanto siirtyi vuoden alussa Tullista Verohallintoon. Tammi-maaliskuussa autoveroa on kerätty 249 miljoonaa.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti tammi-helmikuussa veronsaajille yhteensä 11 629 miljoonaa, josta valtion osuus oli 59,6 %, kuntien 33,8 %, seurakuntien 1,5% ja Kansaneläkelaitoksen 5,0 %. Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

 


 
Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut -internetsivuilta.