Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys kesäkuussa 2017

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinnon tammi-kesäkuussa 2017 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 33 638 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kertymässä on mukana myös Tullilta Verohallintoon siirtyneet valmisteverot sekä autovero. Näiden kertymä oli tammi-kesäkuussa 4 029 miljoonaa euroa (viime vuonna Tulli keräsi 4 351 miljoonaa euroa). Poikkeuksellisesti osa kesäkuussa 2017 maksetuista auto- valmisteveroista näkyy vasta heinäkuun 2017 kertymätiedoissa. Viime vuonna Tullin keräämät verot eivät ole mukana Verohallinnon nettokertymätiedoissa.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

 

 

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2017

 

 Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 16 505 miljoonaa, joka oli 265 miljoonaa (-1,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 14 255 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuoden tammi-kesäkuusta 163 miljoonaa (-1,1%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-kesäkuussa.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 3 471 miljoonaa, joka on 868 miljoonaa (33,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla. Kertymän kasvu johtuu pääosin siitä, että toukokuussa maksettiin poikkeuksellisen paljon ennakon täydennysmaksuja (+736 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 toukokuussa). Tähän mennessä kertyneiden verojen määrästä ei kuitenkaan voida vielä päätellä koko verovuoden lopullista yhteisöverotuottoa.


Verovuodelle 2017 kohdistuvan ennakkoveron yhteismäärä oli heinäkuun alussa noin 4,58 miljardia. Se on noin 440 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaava summa verovuodelle 2016 vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-kesäkuussa yhteensä 7 165 miljoonaa, joka oli 46 miljoonaa (-0,6 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain).

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

Valmisteverot

Valmisteverojen kerääminen siirtyi Tullista Verohallintoon tammikuusta 2017 lähtien. Valmisteveroja kerättiin tammi-kesäkuussa 3 579 miljoonaa euroa. Viime vuonna tammi-kesäkuussa Tulli keräsi valmisteveroja 3 796 miljoonaa euroa. Merkittävin valmistevero on nestemäisten polttoaineiden valmistevero. Tulli keräsi sitä vuonna 2016 3,1 mrd euroa. Alkoholijuomaveroa Tulli keräsi noin 1,4 miljardia. Sähkön valmisteveroa kertyi viime vuonna vajaat 1,5 mrd ja tupakkaveroa 975 miljoonaa.

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammi-kesäkuussa 514 miljoonaa (-38,3%). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016. Tänä vuonna 1,08%). Tammi-kesäkuussa autoveroa on kerätty 450 miljoonaa. Viime vuonna vastaavana aikana Tulli keräsi autoveroa 513 miljoonaa euroa. Perintö- ja lahjaverokertymän kasvua selittää viime vuonna kertyneiden työjonojen purkautuminen.

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti tammi-kesäkuussa veronsaajille yhteensä 34 080 miljoonaa, josta valtion osuus oli 60,4 %, kuntien 33,8 %, seurakuntien 1,4 % ja Kansaneläkelaitoksen 4,4 %. Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

 


Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.