Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys heinäkuussa 2017

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilasto lukuohje (pdf)

Verohallinnon tammi-heinäkuussa 2017 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 39 894 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kertymässä on mukana myös Tullilta Verohallintoon siirtyneet valmisteverot sekä autovero. Näiden kertymä oli tammi-heinäkuussa 5 098 miljoonaa euroa (viime vuonna Tulli keräsi 5 225 miljoonaa euroa). Poikkeuksellisesti osa kesäkuussa 2017 maksetuista auto- valmisteveroista näkyy vasta heinäkuun 2017 kertymätiedoissa. Viime vuonna Tullin keräämät verot eivät ole mukana Verohallinnon nettokertymätiedoissa.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

 

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2017

 

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-heinäkuussa yhteensä 19 385 miljoonaa, joka oli 274 miljoonaa (-1,4 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 16 941 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuoden tammi-heinäkuusta 201 miljoonaa (-1,2%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-heinäkuussa.

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-heinäkuussa yhteensä 3 876 miljoonaa, joka on 874 miljoonaa (29,1 %) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla. Kertymän kasvu johtuu pääosin siitä, että toukokuussa maksettiin poikkeuksellisen paljon ennakon täydennysmaksuja (+736 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 toukokuussa). Tähän mennessä kertyneiden verojen määrästä ei kuitenkaan voida vielä päätellä koko verovuoden lopullista yhteisöverotuottoa.

 

 Verovuodelle 2017 kohdistuvan ennakkoveron yhteismäärä oli elokuun alussa noin 4,55 miljardia. Se on noin 440 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaava summa verovuodelle 2016 vuosi sitten vastaavaan aikaan.

 

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-heinäkuussa yhteensä 8 070 miljoonaa, joka oli 379 miljoonaa (-4,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain).

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

 

Valmisteverot

Valmisteverojen kerääminen siirtyi Tullista Verohallintoon tammikuusta 2017 lähtien. Valmisteveroja kerättiin tammi-heinäkuussa 4 510 miljoonaa euroa. Viime vuonna tammi-heinäkuussa Tulli keräsi valmisteveroja 4 604 miljoonaa euroa. Merkittävin valmistevero on nestemäisten polttoaineiden valmistevero. Tulli keräsi sitä vuonna 2016 3,1 mrd euroa. Alkoholijuomaveroa Tulli keräsi noin 1,4 miljardia. Sähkön valmisteveroa kertyi viime vuonna vajaat 1,5 mrd ja tupakkaveroa 975 miljoonaa.

 

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammi-heinäkuussa 602 miljoonaa (-39,9%). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016. Tänä vuonna 1,08%). Tammi-heinäkuussa autoveroa on kerätty 588 miljoonaa. Viime vuonna vastaavana aikana Tulli keräsi autoveroa 570 miljoonaa euroa. Perintö- ja lahjaverokertymän kasvua selittää viime vuonna kertyneiden työjonojen purkautuminen.

 

 Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti tammi-heinäkuussa veronsaajille yhteensä 39 759 miljoonaa, josta valtion osuus oli 60,2 %, kuntien 33,9 %, seurakuntien 1,5 % ja Kansaneläkelaitoksen 4,4 %. Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

 

 

Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista:

  1. Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero).
  2. Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta.