Verohallinnon tilastoja: Verotulojen kehitys elokuussa 2017

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilaston lukuohje (pdf)

Verohallinnon tammi-elokuussa 2017 keräämien verojen nettokertymät olivat yhteensä 45 268 miljoonaa euroa. Tänä vuonna kertymässä on mukana myös Tullilta Verohallintoon siirtyneet valmisteverot sekä autovero. Näiden kertymä oli tammi-elokuussa 5 693 miljoonaa euroa (viime vuonna Tulli keräsi 5 785 miljoonaa euroa). Viime vuonna Tullin keräämät verot eivät ole mukana Verohallinnon nettokertymätiedoissa.

Verohallinnon verokertymissä ei näy Tullin keräämä arvonlisävero ja Trafin keräämät verot.

 

Kuva 1_Verotulojen kehitys elokuu 2017

 

Kumulatiivinen verokertymä vuoden alusta

Tuoreimman kuukauden verokertymä

Verokertymien aikasarjat veroryhmittäin 2011-2017

 

Kuva 2_Verotulojen kehitys elokuu 2017 

Henkilöasiakkaiden tulovero

Henkilöasiakkaiden tuloveroa kertyi tammi-elokuussa yhteensä 22 030 miljoonaa, joka oli 430 miljoonaa (-1,9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Ennakonpidätyksiä tästä oli 19 380 miljoonaa ja niiden määrä laski viime vuoden tammi-elokuusta 312 miljoonaa (-1,6%) (kts. Henkilöasiakkaiden ennakonpidätysten nettokertymä toimialoittain). Taulukossa 2 on tuloveron verolajien nettokertymät tammi-elokuussa.

Kuva 3_Verotulojen kehitys elokuu 2017

Yhteisöjen tulovero

Yhteisöjen tuloveroa kertyi tammi-elokuussa yhteensä 4 350 miljoonaa, joka on 959 miljoonaa (28,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin samalla aikajaksolla. Kertymän kasvu johtuu pääosin siitä, että toukokuussa maksettiin poikkeuksellisen paljon ennakon täydennysmaksuja (+736 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2016 toukokuussa). Tähän mennessä kertyneiden verojen määrästä ei kuitenkaan voida vielä päätellä koko verovuoden lopullista yhteisöverotuottoa.

Kuva 4_Verotulojen kehitys elokuu 2017

 

Verovuodelle 2017 kohdistuvan ennakkoveron yhteismäärä oli syyskuun alussa noin 4,53 miljardia. Se on noin 420 miljoonaa euroa enemmän kuin vastaava summa verovuodelle 2016 vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Kuva 5_Verotulojen kehitys elokuu 2017

Arvonlisävero

Verohallinto keräsi arvonlisäveroa tammi-elokuussa yhteensä 9 907 miljoonaa, joka oli 65 miljoonaa (+0,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin (kts. Arvonlisäveron nettokertymä toimialoittain).

Arvonlisäverokertymille suuret kuukausi- ja satunnaisvaihtelut ovat varsin tavallisia, joten vuoden kumulatiivinen muutosprosentti tarjoaa totuudenmukaisemman kuvan arvonlisäveron suunnasta kuin yksittäisten kuukausien luvut.

Kuva 1_Verotulojen kehitys elokuu 2017

Valmisteverot

Valmisteverojen kerääminen siirtyi Tullista Verohallintoon tammikuusta 2017 lähtien. Valmisteveroja kerättiin tammi-elokuussa 4 984 miljoonaa euroa. Viime vuonna tammi-elokuussa Tulli keräsi valmisteveroja 5 093 miljoonaa euroa. Merkittävin valmistevero on nestemäisten polttoaineiden valmistevero. Tulli keräsi sitä vuonna 2016 3,1 mrd euroa. Alkoholijuomaveroa Tulli keräsi noin 1,4 miljardia. Sähkön valmisteveroa kertyi viime vuonna vajaat 1,5 mrd ja tupakkaveroa 975 miljoonaa.

Kuva 7_Verotulojen kehitys elokuu 2017

Muut verot

Työnantajan sairausvakuutusmaksuja kerättiin tammi-elokuussa 683 miljoonaa (-41,3%). Muutos edelliseen vuoteen verrattuna johtuu kiky-sopimuksessa sovitusta työnantajan sairausvakuutusmaksuosuuden laskemisesta (2,12% vuonna 2016. Tänä vuonna 1,08%). Tammi-elokuussa autoveroa on kerätty 662 miljoonaa. Viime vuonna vastaavana aikana Tulli keräsi autoveroa 637 miljoonaa euroa. Perintö- ja lahjaverokertymän kasvua selittää viime vuonna kertyneiden työjonojen purkautuminen.

 Kuva 8_Verotulojen kehitys elokuu 2017

Verojen tilitykset veronsaajille

Verohallinto tilitti tammi-elokuussa veronsaajille yhteensä 45 580 miljoonaa, josta valtion osuus oli 60,7 %, kuntien 33,5 %, seurakuntien 1,4 % ja Kansaneläkelaitoksen 4,4 %. Tilityssumma poikkeaa kuukauden nettokertymistä, koska muille veronsaajille kuin valtiolle tilitetään kerran kuukaudessa ja kertymisjakso alkaa jo edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

Kuva 9_Verotulojen kehitys elokuu 2017

Kuva 10_Verotulojen kehitys elokuu 2017

Eri veronsaajien tilitysten muutosprosentit eivät kulje käsi kädessä, mikä johtuu seuraavista seikoista: Osa veroista tilitetään yksin tietyille veronsaajille (esim. valtiolle alv sekä perintö- ja lahjavero ja kunnille kiinteistövero) ja osa veroista jaetaan eri veronsaajien kesken (henkilöasiakkaiden tulovero sekä yhteisövero). Veronsaajien kesken jaettavissa veroissa jako-osuudet vaihtelevat eri verovuosien välillä ja lisäksi henkilöasiakkaiden tuloverossa jako-osuuksia korjataan matkan aikana sitä mukaa, kun eri veronsaajille kuuluvien verojen määrä alkaa selvitä.

Lisätietoa veronsaajien tilityksistä saa Veronsaajien palvelut –internetsivuilta .