Verohallinnon tilastoja ja analyysiä verotulojen kehityksestä

Verohallinto keräsi verotuloja vuonna 2018 yhteensä 68,6 miljardia euroa.

Voit seurata verotulojen kehitystä kuukausittain.

Joka kuukausi Verohallinnon tilastotietokannassa julkaistavasta Verotulojen kehitys -tilastosta näet luvut

  • asiakkaiden maksamista veroista eli bruttokertymästä
  • asiakkaille palautetuista veroista eli palautuksista
  • näiden kahden erotuksesta eli nettokertymästä, joka tilitetään veronsaajille

Laajaa Verotulojen kehitys -tilastoa täydentävät joka kuukausi päivitettävät katsaukset verotulojen kehityksestä, joista näet keskeiset luvut, muutokset ja taulukot helposti:

Lue taustatiedoksi Verotulojen kehitys -tilaston tulkintaohje ja muutokset veroperusteisiin verovuosittain.