Verohallinnon tilastoja ja analyysiä verotulojen kehityksestä

Verohallinto keräsi verotuloja vuonna 2016 yhteensä 56,7 miljardia euroa ja vuonna 2017 yhteensä 65,0 miljardia.

Voit seurata verotulojen kehitystä kuukausittain.

Joka kuukausi Verohallinnon tilastotietokannassa julkaistavasta Verotulojen kehitys -tilastosta näet luvut

  • asiakkaiden maksamista veroista eli bruttokertymästä
  • asiakkaille palautetuista veroista eli palautuksista
  • näiden kahden erotuksesta eli nettokertymästä, joka tilitetään veronsaajille

Laajaa Verotulojen kehitys -tilastoa täydentävät joka kuukausi päivitettävät katsaukset verotulojen kehityksestä, joista näet keskeiset luvut, muutokset ja taulukot helposti:

Lue taustatiedoksi Verotulojen kehitys -tilaston tulkintaohje ja muutokset veroperusteisiin verovuosittain.