Verotulojen kehitys

Verohallinnon tilastoja ja analyysiä verotulojen kehityksestä

Verohallinto julkaisee vero.fi:ssä kuukausittain Verotulojen kehitys -tilaston kertyneistä (bruttokertymät) ja palautetuista veroista sekä niiden erotuksista (nettokertymät). Tilasto alkaa vuodesta 2011. Tilasto kuvaa verojen kuukausittaiset kertymä- ja palautustiedot veroryhmittäin: henkilöasiakkaiden tulovero, yhteisöjen tulovero, arvonlisävero, sosiaaliturvamaksu, kiinteistövero sekä muut verot. Veroryhmään sisältyy ryhmän kaikkien verolajien tiedot. Lukuihin on laskettu mukaan myös viivästysseuraamukset ja palautuskorot.

Verokertymät ja palautukset esitetään tilastossa myös verovuosikohtaisesti ja lisäksi kaikki yritysten maksamat/tilittämät verolajit eritellään toimialakohtaisesti. Toimialatietona käytetään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL 2008).

Kertymä- ja palautustietojen lisäksi Verotulojen kehitys -tilastossa esitetään kausiveroilmoitusaineistosta johdetut tilastot ansiotulojen ja palkkasumman kehityksestä sekä arvonlisäveron ilmoitustiedoista.

Tietokantataulukot

Verotulojen kehitys -tilastoon liittyy lisäksi katsaus, joka avaa tilastolukuja ja nostaa esiin tärkeimpiä muutoksia verotulojen kehityksessä.

Verohallinto keräsi verotuloja vuonna 2016 yhteensä 56,7 miljardia euroa. Verohallinnon keräämät verot ovat noin kolme neljäsosaa Suomessa kerätyistä veroista. Verohallinnon lisäksi veroja keräävät myös Tulli ja Trafi. Tulli kerää muun muassa arvonlisäveron maahantuonnin osalta ja Trafi ajoneuvoveron, ensirekisteröinnin jälkeisen autoveron sekä polttoainemaksun. Tullin ja Trafin keräämät verot eivät näy Verohallinnon verokertymissä.

Verohallinto tilittää keräämänsä verot kuukausittain veronsaajille, joita ovat valtio, kunnat, seurakunnat sekä Kansaneläkelaitos. Kuukausittaiset tilitysmäärät eroavat hieman kalenterikuukauden nettokertymistä, koska kuukausitilitysten kertymisjakso alkaa edellisen kuukauden 18. päivä ja päättyy tilityskuukauden 17. päivä.

Tutustu Verotulojen kehitys -tilaston lukuohjeeseen (pdf)

  
Lisätiedot ja materiaalitilaukset: verotilastot(at)vero.fi

2018

Verotulojen kehitys
10.7.2018

Verotulojen kehitys kesäkuussa 2018

Tiivistelmä:

Tammi-kesäkuussa 2018 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 35 462 miljoonaa euroa.

11.6.2018

Verotulojen kehitys toukokuussa 2018

Tiivistelmä:

Tammi-toukokuussa 2018 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 29 815 miljoonaa euroa.

14.5.2018

Verotulojen kehitys huhtikuussa 2018

Tiivistelmä:

Tammi-huhtikuussa 2018 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 23 800 miljoonaa euroa.

13.4.2018

Verotulojen kehitys maaliskuussa 2018

Tiivistelmä:

Tammi-maaliskuussa 2018 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 18 433 miljoonaa euroa.

12.3.2018

Verotulojen kehitys helmikuussa 2018

Tiivistelmä:

Tammi-helmikuussa 2018 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 13 081 miljoonaa euroa.

12.2.2018

Verotulojen kehitys tammikuussa 2018

Tiivistelmä:

Tammikuussa 2018 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 6 911 miljoonaa euroa.

2017

7.2.2018

Verotulojen kehitys joulukuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-joulukuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 65 017 miljoonaa euroa.

12.12.2017

Verotulojen kehitys marraskuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-marraskuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 62 188 miljoonaa euroa.

10.11.2017

Verotulojen kehitys lokakuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-lokakuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 56 880 miljoonaa euroa.

10.10.2017

Verotulojen kehitys syyskuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-syyskuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 50 834 miljoonaa euroa.

12.9.2017

Verotulojen kehitys elokuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-elokuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 45 268 miljoonaa euroa.

11.8.2017

Verotulojen kehitys heinäkuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-heinäkuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 39 894 miljoonaa euroa.

 13.7.2017

Verotulojen kehitys kesäkuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-kesäkuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 33 608 miljoonaa euroa.

 9.5.2017

Verotulojen kehitys toukokuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-toukokuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 28 506 miljoonaa euroa.

10.5.2017

Verotulojen kehitys huhtikuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-huhtikuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 22 085 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 2 361 miljoonaa (+12,0 %).

11.4.2017

Verotulojen kehitys maaliskuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-maaliskuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 16 639 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 2 008 miljoonaa (+13,7 %).

10.3.2017

 Verotulojen kehitys helmikuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammi-helmikuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 11 722 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1 638 miljoonaa (+16,2 %).

 14.2.2017

 Verotulojen kehitys tammikuussa 2017

Tiivistelmä:

Tammikuussa 2017 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 5 504 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 642 miljoonaa (+13,2 %).

2016

27.1.2017  

Verotulojen kehitys vuonna 2016

Tiivistelmä:

Vuonna 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 56,7 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1,6 miljardia (+2,8 %).

12.12.2016

Verotulojen kehitys marraskuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-marraskuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 54 551 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1911 miljoonaa (+3,6 %).

9.11.2016  

Verotulojen kehitys lokakuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-lokakuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 49 461 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 2 240 miljoonaa (+4,7 %).

11.10.2016

Verotulojen kehitys syyskuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-syyskuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 44 374 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1 337 miljoonaa (+3,1 %).

 9.9.2016   

Verotulojen kehitys elokuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-elokuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 39 352 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1 145 miljoonaa (+3,0 %).

10.8.2016  

Verotulojen kehitys heinäkuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-heinäkuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 34 151 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 779 miljoonaa (+2,3 %). 

 11.7.2016 

Verotulojen kehitys kesäkuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-kesäkuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 29 176 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 557 miljoonaa (+1,9 %). 

 9.6.2016   

Verotulojen kehitys toukokuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-toukokuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 24 644 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 701 miljoonaa (+2,9 %).

11.5.2016   

Verotulojen kehitys huhtikuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-huhtikuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 19 723 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 500 miljoonaa (+2,6 %).

11.4.2016  

Verotulojen kehitys maaliskuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-maaliskuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 14 631 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 502 miljoonaa (+3,6 %).

9.3.2016   

Verotulojen kehitys helmikuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammi-helmikuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 10 087 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 301 miljoonaa (+3,1 %).

9.2.2016   

Verotulojen kehitys tammikuussa 2016

Tiivistelmä:

Tammikuussa 2016 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 863 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden tammikuusta kertyi 181 miljoonaa euroa (+3,9 %).

2015

26.1.2016 

Verotulojen kehitys vuonna 2015

Tiivistelmä:

Vuonna 2015 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 55,1 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1,1 miljardia (+2,1 %).

13.1.2016 

Verotulojen kehitys joulukuussa 2015

Tiivistelmä:

Joulukuussa 2015 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 2 483 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 162 miljoonaa (+7,0 %).

9.12.2015 

Verotulojen kehitys marraskuussa 2015

Tiivistelmä:

Marraskuussa 2015 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 5 179 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 245 miljoonaa (+5,0 %).

10.11.2015

Verotulojen kehitys lokakuussa 2015

Tiivistelmä:

Lokakuussa 2015 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 424 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuoden lokakuusta kertyi 86 miljoonaa euroa (-1,9 %).

9.10.2015  

Verotulojen kehitys syyskuussa 2015

Tiivistelmä:

Syyskuussa 2015 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 830 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuoden syyskuusta kertyi 53 miljoonaa euroa (-1,1 %).

 9.9.2015   

Verotulojen kehitys elokuussa 2015

Tiivistelmä:

Elokuussa 2015 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 834 miljoonaa euroa. Vähennystä edellisvuoden elokuusta kertyi 16 miljoonaa (-0,3 %).

7.8.2015    

Verotulojen kehitys heinäkuussa 2015

Tiivistelmä:

Heinäkuussa 2015 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 754 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 7 miljoonaa (+0,2 %).

7.7.2015    

Verotulojen kehitys kesäkuussa 2015

Tiivistelmä:

Kesäkuussa 2015 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 677 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 285 miljoonaa (+6,5 %).

5.6.2015    

Verotulojen kehitys toukokuussa 2015

Tiivistelmä:

Toukokuun 2015 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 719 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 146 miljoonaa (+3,2 %).

7.5.2015    

Verotulojen kehitys huhtikuussa 2015

Tiivistelmä:

Huhtikuun 2015 verojen nettokertymät olivat yhteensä 5 095 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 226 miljoonaa (+4,6 %).

10.4.2015

Verotulojen kehitys maaliskuussa 2015

Tiivistelmä:

Maaliskuun 2015 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 343 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli
35 miljoonaa (+0,8 %).

6.3.2015  

Verotulojen kehitys helmikuussa 2015

Tiivistelmä:

Helmikuun 2015 verojen nettokertymät olivat yhteensä 5 104 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 371 miljoonaa (+7,8 %).

10.2.2015

Verotulojen kehitys tammikuussa 2015

Tiivistelmä:

Tammikuun 2015 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 681 miljoonaa euroa. Laskua vuodentakaiseen tuli 178 miljoonaa (-3,7 %).

2014

30.1.2015

Verotulojen kehitys vuonna 2014

Tiivistelmä:

Vuonna 2014 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 54,0 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 1,3 miljardia euroa (+2,5 %).

13.1.2015

Verotulojen kehitys joulukuussa 2014

Tiivistelmä:

Joulukuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 2 319 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 41,8 miljoonaa (+1,8 %).

5.12.2014

Verotulojen kehitys marraskuussa 2014

Tiivistelmä:

Marraskuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 934 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 70 miljoonaa (+1,4 %).

7.11.2014

Verotulojen kehitys lokakuussa 2014

Tiivistelmä:

Lokakuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 510 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 157 miljoonaa (+3,6 %).

6.10.2014

Verotulojen kehitys syyskuussa 2014

Tiivistelmä:

Syyskuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 883 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 103 miljoonaa (+2,2 %).

4.9.2014  

Verotulojen kehitys elokuussa 2014

Tiivistelmä:

Elokuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 850 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 301 miljoonaa (+6,6 %).

6.8.2014  

Verotulojen kehitys heinäkuussa 2014

Tiivistelmä:

Verohallinnon heinäkuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 746 miljoonaa euroa. Laskua vuodentakaiseen tuli 67 miljoonaa (-1,4 %).

7.7.2014  

Verotulojen kehitys kesäkuussa 2014

Tiivistelmä:

Verohallinnon kesäkuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 392 miljoonaa eu-roa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 71 miljoonaa (+1,7 %).

5.6.2014  

Verotulojen kehitys toukokuussa 2014

Tiivistelmä:

Verohallinnon toukokuussa 2014 keräämät verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 573 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 19 miljoonaa (+0,4 %).

9.5.2014  

Verotulojen kehitys huhtikuussa 2014

Tiivistelmä:

Huhtikuun 2014 verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 869 miljoonaa euroa. Laskua vuodentakaiseen tuli 69 miljoonaa (-1,4 %).

4.4.2014  

Verotulojen kehitys maaliskuussa 2014

Tiivistelmä:

Maaliskuussa 2014 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 307 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 165 miljoonaa (+4,0 %).

7.3.2014  

Verotulojen kehitys helmikuussa 2014

Tiivistelmä:

Helmikuussa 2014 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 733 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 102 miljoonaa (+2,2 %).

7.2.2014  

Verotulojen kehitys tammikuussa 2014

Tiivistelmä:

Tammikuussa 2014 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 860 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 401 miljoonaa (+9,0 %).

2013

29.1.2014

Verotulojen kehitys vuonna 2013

Tiivistelmä:

Vuonna 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 52,7 miljardia euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 2,9 miljardia euroa (+5,9 %).

10.1.2014

Verotulojen kehitys joulukuussa 2013

Tiivistelmä:

Joulukuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 2 278 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 154 miljoonaa (+7,2 %).

9.12.2013

Verotulojen kehitys marraskuussa 2013

Tiivistelmä:

Marraskuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 864 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 147 miljoonaa (+3,1 %).

6.11.2013

Verotulojen kehitys lokakuussa 2013

Tiivistelmä:

Lokakuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 354 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 570 miljoonaa (+15 %).

4.10.2013

Verotulojen kehitys syyskuussa 2013

Tiivistelmä:

Syyskuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 780 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 314 miljoonaa (+7,0 %).

6.9.2013  

Verotulojen kehitys elokuussa 2013

Tiivistelmä:

Elokuun 2013 nettokertymät olivat yhteensä 4 548 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 187 miljoonaa (+4,3 %).

6.8.2013  

Verotulojen kehitys heinäkuussa 2013 

Tiivistelmä:

Heinäkuussa 2013 ker'tyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 813 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 340 miljoonaa (+7,6 %).

5.7.2013  

Verotulojen kehitys kesäkuussa 2013

Tiivistelmä:

Kesäkuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 321 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 370 miljoonaa (+9,4 %).

6.6.2013   

Verotulojen kehitys toukokuussa 2013

Tiivistelmä:

Toukokuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 554 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 324 miljoonaa (+7,7 %).

7.5.2013  

Verotulojen kehitys huhtikuussa 2013

Tiivistelmä:

Huhtikuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 938 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli peräti 416 miljoonaa (+9,2 %).

5.4.2013  

Verotulojen kehitys maaliskuussa 2013

Tiivistelmä:

Maaliskuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 142 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 138 miljoonaa (+3,5 %).

6.3.2013  

Verotulojen kehitys helmikuussa 2013

Tiivistelmä:

Helmikuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 631 miljoonaa euroa. Kasvua vuodentakaiseen tuli 74 miljoonaa (+1,6 %).

7.2.2013  

Verotulojen kehitys tammikuussa 2013

Tiivistelmä:

Tammikuussa 2013 kerätyt verojen nettokertymät olivat yhteensä 4 459 miljoonaa euroa. Laskua vuodentakaiseen tuli 116 miljoonaa (-2,5 %).